Kvinnor i socialt arbete mest sjuka i psykiska diagnoser Runt 17 av 1 000 sysselsatta kvinnor som jobbar med socialt arbete i kommuner och regioner riskerar att bli långvarigt sjuka i en psykisk diagnos. Foto Fredrik Sandberg/TT

Kvinnor i socialt arbete mest sjuka i psykiska diagnoser

Sjukfrånvaro Kvinnor som jobbar med ett socialt arbete löper högst risk för långvarig psykisk sjukdom. Och kvinnor i samtliga yrken har dubbelt så hög risk att drabbas av långvarig sjukdom som män.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Risken för långvarig sjukfrånvaro ökade 2021, jämfört med året innan. De två största diagnoserna bakom frånvaron är psykisk sjukdom och sådant som led- och ryggsjukdomar och i mjukvävnader.

Det visar AFA Försäkrings årsrapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, som presenterades i dag.

Sjukfrånvaron har ökat det senaste mätåret

De allra största yrkesgrupperna som är sjuka en längre tid (minst 90 dagars sjukfrånvaro eller sjuk- eller aktivitetsersättning) jobbar i kommun eller region.

Antalet långvarig sjukfrånvaro ökade där från 22,3 per 1 000 sysselsatta till 23,2.

De yrkesgrupper som är sjuka allra längst tid är personliga assistenter, undersköterskor och vårdbiträden. Även bland barnmorskor och sjuksköterskor, förskollärare, barnskötare finns många som är sjuka länge.

Kvinnor dubbelt så ofta sjuka i psykisk diagnos

Bryter man ner statistiken på olika diagnoser är det annan yrkesgrupp som toppar den något dystra listan.

Kvinnor som jobbar med socialt arbete är den stora gruppen här. Men oavsett yrke löper kvinnor i alla yrkesgrupper dubbelt så hög risk att blir långtidssjuk i en psykisk diagnos.

Antalet långa sjukfall med psykiska diagnoser 2021. Diagram från AFA:s årsrapport.

Medianlängden för långa sjukfall i kommuner och regioner ökade med 54 dagar från mellan 2020 och 2021. Enligt rapporten är en förklaring Försäkringskassans nya regelverk som trädde i kraft i början av 2021. En lagändring som gjorde att fler behöll sin sjukpenning efter 180 dagar.

Även på den privata sidan av arbetsmarknaden ökade risken för långvarig sjukdom något under åren.

Fallolycka vanligast på arbetsplatser

Även risker för allvarliga arbetsplatsolyckor, som rapporten också tittar på, ökade under åren 2020-2021. Den är nu tillbaka på samma nivåer som före pandemin och ligger på 2,6 olycksfall per 1 000 sysselsatta.

Den vanligast olyckan är fall, som utgör en tredjedel av de allvarliga arbetsolyckorna.

Eftersom både skador och sjukdom kan rapporteras in till AFA Försäkring i efterhand, sker viss fördröjning av statistiken och därför är 2021 det senaste år som rapporteras.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar