”Den enskildes utsatthet inför Försäkringskassan måste förändras” Professor Ruth Mannelqvist efterlyser en förändrad tolkning och tillämpning av gällande sjukförsäkringsregler inom Försäkringskassan. Foto: Johan NIlsson/TT

Krönika ”Den enskildes utsatthet inför Försäkringskassan måste förändras”

Sjukförsäkringar Försäkringskassan uppfyller inte sin utredningsskyldighet. Det skriver Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap, som vill se åtgärder för att stärka den enskilde individens rättssäkerhet i förhållande till myndigheten.
31 mar 2021
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Så har det än en gång kommit nya rapporter om brister vid Försäkringskassan.

Kort efter det uppmärksammade reportaget om Försäkringskassan i SVT:s program Uppdrag granskning presenterades i går en svidande rapport från Inspektionen för socialförsäkringen.

Inspektionen har på uppdrag av regeringen granskat hur Försäkringskassan hanterat sin utredningsskyldighet i 455 sjukförsäkringsärenden där myndigheten nekat ersättning.

I rapporten konstaterar inspektionen att i 11 % hade Försäkringskassan inte uppfyllt sin utredningsskyldighet och i ytterligare 37 % fanns tydliga förbättringsbehov.

Det innebär alltså att det i knappt häften av alla granskade ärenden fanns utredningsbrister eller behov av förbättrad utredning. Och precis som inspektionen konstaterar är det allvarligt att Försäkringskassan inte uppfyller sin utredningsskyldighet.

Beslut saknar helt motiveringar

Utgångspunkten är att det är den som ansöker om en förmån ska lämna de uppgifter som Försäkringskassan behöver för att fatta beslut, men att kassan i sin tur ansvarar för att ärendet blir tillräckligt utrett.

Detta är något som gäller generellt i de flesta ärenden mellan enskilda och samhället, men särskilt i de fall där den enskilde kan befinnas sig i ett ekonomiskt eller på andra sätt utsatt läge. Och i relation till Försäkringskassan befinner sig nog ganska många i ett utsatt läge.

En orsak är att är att kommunicering av besked eller beslut är oklara, svåra att förstå eller helt enkelt saknar motiveringar.

Det finns uppenbara behov av förändring inom Försäkringskassan när det gäller utredningsansvar

En annan orsak är att det inte klart framgår varför Försäkringskassan gör en annan bedömning än läkaren, eller att det inte är tydlig på vilket sätt ett läkarintyg inte anses vara tillräckligt.

Ytterligare en orsak kan vara att den situation som den enskilde befinner sig i är betydligt mer komplex än vad som framgår av förenklade, och av Försäkringskassan detaljstyrda, läkarintyg.

Svårt för enskilda att hävda sin rätt

Bristande utredningar riskerar att leda till felaktiga beslut och sammantaget innebär Försäkringskassans utredningsbrister att det blir svårt för den enskilde att bemöta kassans ställningstagande och därmed hävda sin rätt.

Kort sagt pekar också den här rapporten på bristande rättssäkerhet i sjukförsäkringen. Ansvarig minister ser allvarligt på kritiken, och framhåller att regeringen överväger ytterligare granskningsåtgärder.

Därtill kan läggas att Försäkringskassan själv, så sent som i slutet av januari i år, beslutade att genomlysa all verksamhet som berör sjukförsäkringen, eftersom man ansågs att det saknas en uppdaterad och heltäckande bild av vilka problem som finns.

Bristande utredningar riskerar att leda till felaktiga beslut

Även om jag inte delar Försäkringskassans analys av att det inte finns en klar problembild, så kan också jag konstatera att det finns uppenbara behov av förändring inom Försäkringskassan när det gäller utredningsansvar och förvaltning av sjukförsäkringen.

Men det som kanske framförallt behövs är en förändrad tolkning och tillämpning av gällande sjukförsäkringsregler.

Så länge sänkta sjuktal är den övergripande målsättningen – för både styrande politiker och beslutande myndighet – kommer den enskilde att fortsatt vara i underläge oavsett hur utförlig utredningen blir.

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Georg Carlde 31 mar 2021:

    Bra rättsutlåtande i kammarrätten Ruth

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar