Få känner till att de kan få förebyggande sjukpenning Riksrevisionen kritiserar Försäkringskassan och regeringen i en ny rapport. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Få känner till att de kan få förebyggande sjukpenning

Försäkringskassan Försäkringskassan och regeringen måste göra mer för att informera om möjligheten att beviljas preventiv sjukpenning. Det slår Riksrevisionen fast i en ny rapport.
10 jun 2021 | 17:19
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

I en ny granskning riktar Riksrevisionen kritik mot regeringen och Försäkringskassan för att dessa inte har gjort nog för informera om att personer som riskerar att bli sjuka kan beviljas ersättning i förebyggande syfte.

Förebyggande sjukpenning kan beviljas personer som redan lider av en sjukdom som kan inverka på hens arbetsförmåga såväl som personer som löper risk att drabbas en sjukdom.

Enligt rapporten, som publicerades under torsdagen, vet förhållandevis få om att denna möjlighet existerar. Kunskap om detta är även begränsad bland arbetsgivare och individer verksamma inom hälso- och sjukvård.

Preventiv sjukpenning lågt prioriterad

I rapporten påpekas det också att Försäkringskassans handläggare i låg utsträckning prioriterar den förebyggande sjukpenningen, som i huvudsak nyttjas i de fall när människor redan är sjuka, under deras rehabiliteringsfas.

Ett skäl till att den preventiva sjuksättningen har låg prioritet bland handläggare på myndigheterna kan vara att regeringens uppdrag till Försäkringskassan är otydligt formulerat, menar Riksrevisionen.

– Granskningen visar att förebyggande ersättningar mot ohälsa och långvariga sjukskrivningar inte fungerar på avsett sätt. Försäkringskassan behöver förbättra sin information om dessa ersättningar och även vidta andra åtgärder, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Förenkling av ansökningsförfarande

I rapporten uppmanar Riksrevisionen regeringen bland annat att förtydliga Försäkringskassans ansvar och uppdrag när det gäller att förebygga sjukfrånvaro, arbetsoförmåga och sjukskrivningar.

Dessutom föreslår myndigheten att ansökningsförfarandet för sjukpenningen ska förenklas.

Och de slår fast att de interna kontakterna mellan handläggare av sjukförmåner och handläggare av förebyggande ersättningar måste förbättras, för att det ska bli lättare att identifiera individer i behov av förebyggande insatser.

10 jun 2021 | 17:19
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev