Krokomfallet tas inte upp av HD Foto: Sofia Tanaka / TT / SCANPIX
Högsta domstolen.

Krokomfallet tas inte upp av HD

Arbetsgivaransvar Högsta Domstolen kommer inte att ta upp hovrättens dom. Friandet av de två cheferna i Krokom som åtalades för grovt arbetsmiljöbrott efter en socialsekreterares självmord kvarstår alltså.
Hans Olof Wiklund
15 jun 2015 | 10:42
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
3
+1
0

En socialsekreterares självmord ledde till att tingsrätten dömde två chefer i Krokoms kommun för grovt arbetsmiljöbrott. Domen överklagades, och hovrätten friade de båda cheferna. Riksåklagaren tog då målet till Högsta domstolen, HD, för att få utrett hur arbetsgivares ansvar i fråga om psykosociala förhållanden ska bedömas straffrättsligt. Nu har HD beslutat att inte bevilja prövningstillstånd, vilket betyder att hovrättens friande dom står fast.

Socialsekreteraren tog sitt liv i juni 2010. Han hade då i nästan ett års tid kränkts av sin arbetsledare, och var djupt deprimerad. Två av hans chefer, socialchefen och en enhetschef, åtalades och dömdes senare av Östersunds tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter för grovt arbetsmiljöbrott. För några månader sedan friade Hovrätten för nedre Norrland de båda åtalade. Enligt hovrätten hade visserligen cheferna i flera avseenden varit oaktsamma, men oaktsamheten ansågs inte så klandervärd att den var straffbar och därför ogillades åtalet mot dem.

Överklagades till HD

Riksåklagaren, RÅ, överklagade domen till Högsta domstolen.
”Jag kan inte instämma i hovrättens bedömningar. Enligt min uppfattning måste kraven på arbetsgivare med det ansvar som följer enligt arbetsmiljölagstiftningen sättas väsentligen högre än vad hovrättens dom ger uttryck för” framhöll RÅ i överklagandet.

”Jag trodde det var en självklarhet att HD skulle ta upp målet till prövning.”

Högsta domstolen har tidigare prövat frågor om ansvar för arbetsmiljöbrott, men bara när det gäller skador och dödsfall till följd av brister i den fysiska arbetsmiljön.  Det aktuella målet är det första där åtal väckts för arbetsmiljöbrott med anledning av brister i den psykosociala arbetsmiljön. Fenomenet som sådant är dock långtifrån unikt påpekade RÅ. Ohälsa och sjukdom till följd psykosociala arbetsmiljöbrister är vanligt förekommande och tenderar dessutom att öka.
”För handläggningen av framtida anmälningar om arbetsmiljöbrott på grund av brister i den psykosociala arbetsmiljön är det därför av stor betydelse att arbetsgivarens straffrättsliga ansvar klargörs”.

Kammaråklagaren mycket förvånad

Något klargörande på den punkten blir det inte – eftersom HD har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd.
– Jag är mycket förvånad över HD:s beslut, säger kammaråklagare Åse Schoultz som drev målet i tingsrätten och hovrätten. Jag trodde det var en självklarhet att HD skulle ta upp målet till prövning eftersom det inte finns några vägledande rättsfall på området. Alla, såväl på arbetsgivarhåll som på Arbetsmiljöverket och RÅ, är nog lika snopna.
Nu står hovrättens dom fast, med dess resonemang om oaktsamhet som inte når straffbar höjd vilket gör att det inte går att komma åt det psykosociala arbetsmiljöområdet konstaterar hon.
– Jag har verkligen slitit med det här målet, och känner att jag gjort vad jag kan. Och vi har åtminstone skakat om. Lyft frågan, säger Åse Schoultz.

Hans Olof Wiklund

/ Kontakta skribenten

15 jun 2015 | 10:42

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev