Krokomdomen överklagas till HD

Arbetsgivaransvar Riksåklagaren överklagar hovrättsdomen där två chefer i Krokoms kommun friades från ansvar för en socialsekreterares självmord.
Det är viktigt att det klargörs hur arbetsgivares ansvar för psykosociala förhållanden ska bedömas rättsligt påpekar man.
Hans Olof Wiklund
2 apr 2015
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Östersunds tingsrätt dömde två av socialsekreterarens chefer, socialchefen och en enhetschef, till villkorlig dom och dagsböter för grovt arbetsmiljöbrott.
För några veckor sedan friade Hovrätten för nedre Norrland de båda åtalade. Enligt hovrätten hade visserligen cheferna i flera avseenden varit oaktsamma, men oaktsamheten ansågs inte så klandervärd att den var straffbar och därför ogillades åtalet mot dem.
Nu har RÅ överklagat domen till Högsta domstolen.
”Jag kan inte instämma i hovrättens bedömningar. Enligt min uppfattning måste kraven på arbetsgivare med det ansvar som följer enligt arbetsmiljölagstiftningen sättas väsentligen högre än vad hovrättens dom ger uttryck för” framhåller RÅ i överklagandet.
Högsta domstolen har tidigare prövat frågor om ansvar för arbetsmiljöbrott, men bara när det gäller skador och dödsfall till följd av brister i den fysiska arbetsmiljön
Det aktuella målet är det första där åtal väckts för arbetsmiljöbrott med anledning av brister i den psykosociala arbetsmiljön.
Fenomenet som sådant är dock långtifrån unikt påpekar RÅ. Ohälsa och sjukdom till följd psykosociala arbetsmiljöbrister är vanligt förekommande och tenderar dessutom att öka.
”För handläggningen av framtida anmälningar om arbetsmiljöbrott på grund av brister i den psykosociala arbetsmiljön är det därför av stor betydelse att arbetsgivarens straffrättsliga ansvar klargörs”.

Nu ska först Högsta Domstolen bestämma om prövningstillstånd ska beviljas eller inte. Det kan ta närmare ett år, och en eventuell rättegång dröja ännu längre.

Hans Olof Wiklund

/ Kontakta skribenten

2 apr 2015

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
 1. Av Anne 5 apr 2015:

  Hej ST och andra fack!
  Det är mycket viktigt att ni stöttar och hjälper de av era medlemmar som utsätts för mobbning och kränkande särbehandling på även t ex de statliga arbetsplatserna!
  Facket centralt, med jurister och ombudsmän, måste ställa upp fullt ut för dem som drabbas!
  Det lokala facket törs ofta(st) inte då det är chef, direktör eller annan arbetsgivarrepresentant som vanligen står för den värsta psykiska misshandeln. De har heller inte tillräcklig kunskap i hur man hantera dessa svåra – men inte ovanliga – fall.
  Fackförbund – hjälp era drabbade medlemmar! Tar de inte sina liv så skadas de ändå mycket svårt psykiskt och slås ofta ut från arbetsmarknaden.
  Kom inte bara in och förhandla om ”utköp” etc. – se till att det anmäls arbetsskada, polisanmäl brott och visa tydligt att ni står på den utsattes sida!
  Tack för ordet.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar