Kraftig ökning av stress för tjänstemän Det är i Värmlands län som högst andel tjänstemän känner sig stressade av jobbet: hela 77 procent. Bild från Rally Sweden i Torsby, Värmland. Foto: Micke Fransson / TT

Kraftig ökning av stress för tjänstemän

Arbetsmiljö Sju av tio privatanställda tjänstemän känner sig nu generellt stressade av jobbet. Värst är det i Värmland. Vi pratar också med Unionen i Norrbotten, där stressen är som lägst.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Hela sju av tio tjänstemän uppger att de ofta eller ibland är stressade på jobbet, visar Unionens Stressindex 2019, som utförts av Novus.

Listan: Här är tjänstemännen mest stressade i Sverige

Känner du generellt att du blir stressad av ditt jobb?
Uppdelat på län. Förra årets siffra i parentes.

1. Värmlands län 77 % (67 %)

2. Gävleborgs län 76 % (64 %)

3. Västmanlands län 75 % (61 %)

4. Kronobergs län 75 % (60 %)

5. Blekinge län 74 % (56 %)

6. Jönköpings län 73 % (60 %)

7. Västra Götaland 72 % (61 %)

8. Gotlands län 72 % (60 %)

9. Östergötlands län 72 % (63 %)

10. Västerbottens län 72 % (56 %)

11. Uppsala län 72 % (74 %)

12. Jämtlands län 71 % (56 %)

13. Skåne län 70 % (59 %)

14. Dalarnas län 70 % (54 %)

15. Stockholms län 70 % (60 %)

16. Västernorrlands län 69 % (58 %)

17. Kalmar län 68 % (63 %)

18. Hallands län 68 % (71 %)

19. Södermanlands län 67 % (64 %)

20. Örebro län 66 % (57 %)

21. Norrbottens län 61 % (50 %)

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2 483 privatanställda tjänstemän samlades in under perioden 13 december 2018 – 15 januari 2019. Undersökningen genomfördes även 2015, 2016 och 2018.

+ Expandera

Förra året var siffran sex av tio. Andelen stressade tjänstemän har ökat i 19 av 21 län.

Stressen har ökat snabbast i Blekinge län, där indexet visar en uppgång med hela 18 procentenheter från förra året, från 56 procent till 74 procent.

Mest stress i Värmland

Allra störst andel tjänstemän är stressade i Värmlands län, där ungefär åtta av tio ofta eller ibland känner sig stressade på arbetet.

Magnus Hildebrand, regionchef Unionen Värmland, tror att det har att göra med strukturen på den regionala arbetsmarknaden.

De goda tiderna medför också att det har funnits mycket att göra på företagen

– Jag kan inte ge ett definitivt svar men jag har mina aningar. En viktig aspekt som påverkat arbetsmiljön i många år är att Värmland har få stora företag. Det innebär att tjänstemannen är ensam i sin roll och inte har andra som kan hjälpa till. Arbetsuppgifterna ligger också kvar om du har varit borta från jobbet på grund av sjukdom, säger Magnus Hildebrand till Arbetsvärlden.

Samtidigt känner många stress och press att leverera gentemot sin arbetsgivare och sina kollegor.

– Högkonjunkturen har varit väldigt gynnsam för Värmland och arbetslösheten har sjunkit, men de goda tiderna medför också att det har funnits mycket att göra på företagen.

Vad kan man göra för att komma åt stressen?

– Man måste börja jobba systematiskt med arbetsmiljöarbete. Vi ser att det är alldeles för få som startat upp det arbetet och de vet sällan hur de ska göra, så de behöver hjälp. En viktig komponent är också att ha en tillgänglighetspolicy så att anställda inte känner att de ständigt behöver vara tillgängliga utan vet vilka förväntningar som finns, säger Magnus Hildebrand.

Minst stressade i Norrbotten

Minst stress finns i Norrbottens län, här är det sex av tio privatanställda tjänstemän som upplever stress på arbetet. Siw Ahlfort, ombudsman och coach på Unionen Norrbotten, har ingen förklaring till varför stressen är mindre, men poängterar däremot att siffran hur som helst är hög.

– Jag har reflekterat över undersökningen och kan inte svara på vad de regionala skillnaderna beror på. Men en personlig reflektion är att 61 procent, även om det är minst i Sverige, ändå är ett alldeles för högt tal. Det är helt tokigt att så här många ska känna stress på sina arbeten, säger Siw Ahlfort till Arbetsvärlden.

Organisationerna blir tajtare och tjänstemännen har inte längre samma marginaler att vara borta

– Jag har följt sjukskrivningsstatistiken i Norrbotten i flera år och vi ser att den ökar här precis som i övriga Sverige.

Det är inte så att norrbottningar är bättre på arbetsmiljö då?

– Det tror jag inte man kan säga, men det kanske är en självbild som många norrbottningar har att vi är lugna. Möjligen spelar närheten till naturen in, men den finns ju i Värmland också, där störst andel är stressade, säger Siw Ahlfort.

Vad tror du ökningen av stressen beror på?

– Organisationerna blir tajtare och tjänstemännen har inte längre samma marginaler att vara borta. Och om man varit sjuk eller vabbat så kommer man tillbaka till en stor ansamlad arbetsbörda, för det är ingen som har gjort ens arbete när man varit borta. Samtidigt har man lagt på anställda nya arbetsuppgifter.

Brist på återhämtning

Fler upplever också mindre möjlighet till återhämtning efter intensiva jobbperioder. Andelen tjänstemän som uppgav att det inte finns möjlighet till återhämtning och vila efter en längre tid av mycket jobb ökade i över hälften av länen.

– Du kan inte betala bort stressen, den kan du bara kompensera med återhämtning och det är något som saknas. Bara det här att ta gemensamma fikapauser är jätteviktigt, eller att ta en promenad på lunchen och sätta gräns mellan arbete och fritid, säger Siw Ahlfort.

Hon tar också upp behovet av tillgänglighetspolicys på arbetsplatserna.

– Så att de anställda vet när de förväntas vara tillgängliga och svara på mejl.

Här ökar stressen mest

Uppdelat på län. Förra årets siffra i parentes. Ökningen i procent till höger.

1 Blekinge län 74 % (56) + 18 %

2 Västerbottens län 72 % (56 + 16 %

3 Dalarnas län 70 % (54) + 16 %

4 Kronobergs län 75 % (60) + 15 %

5 Jämtlands län  71 % (56) + 15 %

6 Västmanlands län 75 % (61) + 14 %

7 Jönköpings län 73 % (60) + 13 %

8 Gävleborgs län 76 % (64) + 12 %

9 Gotlands län 72 % (60) + 12 %

10 Västra Götaland 72 % (61) + 11 %

11 Skåne län 70 % (59) + 11 %

12 Västernorrlands län 69 % (58) + 11 %

13 Norrbottens län 61 % (50) + 11 %

14 Värmlands län 77 % (67) + 10 %

15 Stockholms län 70 % (60) + 10 %

16 Östergötlands län 72 % (63) + 9 %

17 Örebro län 66 % (57) + 9 %

18 Kalmar län 68 % (63) + 5 %

19 Södermanlands län 67 % (64) + 3 %

20 Uppsala län 72 % (74) – 2 %

21 Hallands län 68 % (71) – 3 %

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2 483 privatanställda tjänstemän samlades in under perioden 13 december 2018 – 15 januari 2019. Undersökningen genomfördes även 2015, 2016 och 2018.

+ Expandera

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar