Arbetsmiljöverket: Jobbstressen kommer döda fler Vid en uppskattning av dagens dödsfall till följd av jobbstress så beräknas de uppgå till cirka 770 dödsfall per år – alltså betydligt fler än antalet dödsolyckor på arbetsplatser. Foto: Fredrik Sandberg

Arbetsmiljöverket: Jobbstressen kommer döda fler

Stressen på jobbet Stressen på jobbet dödar i dag betydligt fler än arbetsplatsolyckor, enligt en ny forskningssammanställning från Arbetsmiljöverket. Och dödligheten väntas öka.
28 maj 2019 | 10:54
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

På många sätt blir arbetsplatsen allt tryggare. Antalet arbetsrelaterade dödsfall har minskat kraftigt sedan 1950-talet fram till åtminstone 2009, varefter utvecklingen tycks ha stått still vid i genomsnitt 9,5 dödsolyckor per år och miljon sysselsatta (dock med stor variation mellan åren).

Dödsfall till följd av exponering för asbest väntas minska till mindre än ett arbetsrelaterat dödsfall per år i framtiden, en enorm minskning jämfört med de över 260 dödsfall per år som kan spåras till tidigare arbetsmiljöer – då exponeringen i arbetslivet var betydligt större.

Dödsfall till följd av exponering för kvarts och svetsrök väntas också sjunka kraftigt.

Däremot väntas stressen på jobbet skörda fler offer framöver.

Dessutom har arbetsorsakade besvär till följd av stress och psykiska orsaker blivit vanligare

Anledningen är att stressen verkar ha ökat åtminstone mellan 1981 och 2000, baserat på analyser av undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) som visar att upplevelsen av höga mentala krav i kombination med litet beslutsutrymme ökat (från 13 procent till 22). Också en analys av arbetsmiljöundersökningar under 1990-talet visar på en allmän försämring av den psykosociala arbetsmiljön, framför allt hos tjänstemän på mellannivå.

Arbetsstress så som den mäts i arbetsmiljöundersökningarna åren 2015 och 2017 visar att 33 procent av kvinnorna och 20 procent av männen upplever arbetsstress. Dessutom har arbetsorsakade besvär till följd av stress och psykiska orsaker blivit vanligare, enligt rapporten.

770 dör av stress varje år

På grund av den kraftigt ökade stressen på jobbet drar också rapportförfattarna slutsatsen att dödligheten till följd av stress kommer öka framöver, dock vet man inte med hur mycket. Vid en uppskattning av dagens dödsfall till följd av jobbstress så beräknas de uppgå till cirka 770 dödsfall per år – alltså betydligt fler än antalet dödsolyckor på arbetsplatser.

Beräkningen bygger på det sammanlagda antalet dödsfall i ischemisk hjärtsjukdom och stroke där man har uppskattat att fem procent av fallen kan härledas till stress.

28 maj 2019 | 10:54

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Anna Karin Wallberg 28 maj 2019:

    Ett annat sätt att mäta än enbart dödstal är att se hur mycket liv som ett symtom/en sjukdom förhindrar. WHO använder sig av den metoden. Det vore ju synnerligen intressant att se hur stor andel av ett liv som stressrelaterade sjukdomar tar i anspråk, utan att människor dör.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev