Kompetens och omställning fackligt fokus i Almedalen Vilka frågor hoppas arbetsmarknadens parter ska få genomslag under Almedalsveckan? Bilden från 2016. Foto: Henrik Montgomery / TT

Kompetens och omställning fackligt fokus i Almedalen

Almedalen Medan arbetsgivarna lyfter fram företagens problem med kompetensförsörjning pratar facken om behovet av kompetensutveckling. Det visar en rundringning inför Almedalsveckan som Arbetsvärlden gjort.
26 jun 2017 | 13:47
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Vilken är er viktigaste fråga i år och ger det resultat att synas i Almedalen? De frågorna ställde Arbetsvärlden till arbetsmarknadens parter inför årets stora politikersamling.

TCO: Möjligheten till omställning

I år går det att möta centralorganisationen i det så kallade TCO-landet mitt i Visby. Här finns även 12 av de 14 medlemsförbunden på plats för att prata om sina ämnen.

För fackförbundet Vision är två huvudteman ett mänskligare arbetsliv och chefernas situation och för Vårdförbundet är det frågor om framtidens vård liksom jämställda löner som dominerar. För Unionen handlar det bland annat om digitaliseringens konsekvenser samt egenföretagarnas situation. ST siktar in sig på frågan om staten ska finnas i hela landet medan Lärarförbundet tar upp den skriande bristen på lärare.

För TCO självt handlar den viktigaste frågan om omställning, det vill säga möjligheten för redan yrkesverksamma att byta bana.

–  Det handlar exempelvis om vårt skattepolitiska program och utbyggnad av högskolan som en viktig del för omställningsförmågan, säger Andreas Beckert, förbundssekreterare på TCO.

Vikten av regionala högskolesatsningar berörs också i seminariet ”Kan smartare lantisar skapa mer tillväxt för Sverige?”

Även i fjol var TCO:s viktigaste fråga omställning, fast då under namnet Jobbhopping.

– Vi fick bra genomslag för frågan och lade grunden för att vi har en bra diskussion om den med beslutsfattare och makthavare i dag.

 

Tullen har en kraftig underbemanning. Då blir det luckor i gränskontrollen och vi får ett gigantiskt inflöde av vapen och narkotika.

Tull-Kust: Tullens underbemanning

För Tull-Kust, TCO-förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen, är det första gången man är på plats i Almedalen..

Tidigare har det känts som en för stor uppgift för det lilla förbundet med sina cirka tvåtusen medlemmar och tre anställda, berättar dess ordförande Johan Lindgren enligt vilken det är den akuta situationen, framförallt för tullen, som gjort att Tull-Kust den här gången har tagit sig till Gotland.

– Tullens roll glöms ofta bort. Vi har en kraftig underbemanning. Då blir det luckor i

Johan Lindgren, ordförande Tull-Kust. Foto: Björn Roos

gränskontrollen och vi får ett gigantiskt inflöde av vapen och narkotika.

– Det är effektivare att tullen gör stora beslag än att polisen jagar små knarkpåsar på gator och torg.

Förhoppningen är att kunna påverka politiker och andra beslutsfattare för att få till en förstärkning på 500 personer fram till år 2020. Det i en organisation som i dag har cirka tvåtusen anställda.

– Det här är en arbetsmiljöfråga för våra medlemmar. De möter grovt kriminellt organiserade i sitt arbete. Utvecklingen pekar på att våldet ökar och de kriminella nätverken blir fler. De agerar så att det blir mer kännbart ju färre man är, säger Johan Lindgren.

I dag är konsekvenserna av ett ojämlikt samhälle en del av problembeskrivningen av utvecklingen i Sverige i dag.

 

LO: Jämlikhet ur ett brett perspektiv

– Nästan alla våra seminarier rör jämlikhet ur ett bredare perspektiv, det kan handla om ekonomisk jämlikhet eller om skolan eller något annat, och varför det är viktigt, säger Johan Ulvenlöv, kampanj- och opinionsansvarig på LO.

Det här är en fortsättning från i fjol, då LO hade samma tema uppe. Långsiktigheten ger resultat, anser Johan Ulvenlöv.

– Frågan diskuteras mer än tidigare. I dag är konsekvenserna av ett ojämlikt samhälle en del av problembeskrivningen av utvecklingen i Sverige i dag.

 

Saco: Kompetensutveckling för akademiker

– I år blir det fokus på kompetensutveckling. Det här är en viktig fråga för akademiker. Många har en utbildning som kommer att behöva fyllas på framöver, säger Thomas Jartsell, pressansvarig på Saco.

I fjol var den stora frågan för Saco integritet i arbetslivet. Detta mot bakgrund av arbetsgivarnas allt större möjligheter att på elektronisk väg övervaka de anställda. Enligt Thomas Jartsell fortsätter Saco driva kravet på en samlad lagstiftning för att skydda de anställdas integritet. Dessutom finns det, enligt honom, indikationer på en kommande förändring av arbetsgivarnas möjlighet att kräva registerutdrag.

 

Man kommer att lyfta fram olika aspekter av problem med kompetensförsörjning och behovet av fler enkla jobb.

 

SN: Problemet med kompetensförsörjning

Under årets Almedalsvecka kommer Svenskt Näringsliv särskilt rikta in sig på behovet av det som de själva betecknar som reformer, bland annat av skattesystem och arbetsmarknad för att göra Sverige mer konkurrenskraftigt. Dessutom kommer man att lyfta fram olika aspekter av problemen med kompetensförsörjningen och behovet av fler enkla jobb.

– Den frågan har vi drivit ett tag och tog några särskilda initiativ för, under förra årets Almedalsvecka, bland annat att det behövs en ny anställningsform som gör det betydligt billigare och enklare att anställa människor med bristfällig utbildning. Den diskussionen har som bekant levt vidare, skriver Svenskt Näringslivs presschef Peter Isling i ett mejl.

 

Almega: Det nya näringslivet

Almegas övergripande tema är det nya näringslivet och de förändringar som sker under påverkan av globalisering och digitalisering. De tre större seminarier som man arrangerar – Vem tänker på medarbetaren? Vår välfärd behöver vinstdrivande företag samt Företagsledare om framtiden – tangerar alla det temat.

I fjol var temat ett större Sverige – integration för få in fler människor i arbete. Det ämnet har stått högt upp på agendan i debatten under det gångna året, konstaterar Almegas presschef Ingrid Hedenvind Brask.

 

SKL: Bra integration

SKL har tre huvudspår i år. Ett som handlar om att en bra integration börjar med ett bra mottagande, ett om att det behövs en väl fungerande vårdkedja och slutligen ett om hur kommunerna ska klara sina välfärdsuppdrag i framtiden.

I fjol var det framför allt bostadsfrågan som SKL lyfte fram. Då presenterade man den upphandling av bostäder som redan hade påbörjats.

– I våras blev den klar och nu börjar kommunerna köpa in de upphandlade bostäderna. Tack vare upphandlingen kan de enkelt få fram bra och fina flerbostadshus till lägre kostnader än vanligt, säger Paola Felicetti, kommunikatör på SKL.

 

26 jun 2017 | 13:47
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev