Jesus kan lära oss något om work-life balance Jesus skilda karriärer som hantverkare och predikare - en källa till inspiration? Foto från Sacre Coer av Stephanie LeBlanc/Unsplash

Jesus kan lära oss något om work-life balance

Kompetensutveckling med Marcus Arbetslivet är fyllt av utmaningar. Kristi Himmelsfärdshelgen får Marcus Bornlid Lesseur att fundera över om Jesu yrkesliv innehåller några ledtrådar om hur vi få kan få ordning på livspusslet och karriären.
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kristi himmelsfärd är över oss. Med anledning av det finns det goda skäl att under ledigheten reflektera över Jesus liv och leverne. Vilka insikter kan hans exempel erbjuda oss i fråga om den moderna arbetsmarknaden och vår inställning till omställning och work-life balance? Arbetsvärlden har diskuterat saken med Olle Liljefors, biträdande kyrkoherde i Maria Magdalena församling i Stockholm.

Till att börja med, vad vet vi om Jesus karriär som snickare?

– Jesus beskrivs i bibeln som ”teknon” och det kan ju översättas till ”snickare”. Vilket för tankarna till något slags Ernst Kirschsteiger-figur. Men förmodligen var han vad vi i dag skulle översätta som byggnadsarbetare ungefär. Det var det arbete som de allra fattigaste fick, de som inte hade någon utbildning och som ofta var analfabeter.

Indieartist eller tjänsteman, det är två av gissningarna som Olle Liljefors har om vad Jesus hade arbetat med om han levt idag. Foto: Roberth Björk

Jesus var väl inte analfabet? Jag trodde att han var språkligt skolad.

– Hans språkliga skolning är också ett frågetecken. På den här tiden lärde man sig de heliga skrifterna utantill, det gjorde alla fromma judar. Han citerar heller inte bibelverserna helt korrekt, han ändrar vissa ord, och det talar för att han plockar saker direkt från minnet.

Det förändrar ju ändå lite bilden av Jesus. Att han var en kringvandrande byggnadsarbetare.

– Ja, men verkligen. Men vi kommer aldrig få veta säkert om det var så. Det var i alla fall ett farligt yrke. Byggnadsarbetarna levde under slavlika förhållanden, de lyfte tunga stenar, bland annat skulle den romerska kejsaren under den här tiden bygga en ny stad så det var oerhört slitsamt. Man tror att Jesus kan ha hjälpt till med sådant.

Då är det än mer begripligt att han gav upp sin tidigare profession.

– Å andra sidan vet man inte om han tog olika ströjobb vid sidan av predikandet.

Jesus uppmanar sina lärjungar att lämna sina arbeten för att följa med honom på hans långa promenad. Bör man mot bakgrund av det se honom som en arbetskritiker?

– Vid ett tillfälle säger han: ”Ge åt Gud det som tillhör Gud och ge åt kejsaren det som tillhör kejsaren”. Apropå att han får frågan om man ska betala skatt eller inte. Då är han ju väldigt laglydig. Så man kan fråga sig hur arbetskritisk han egentligen var.

– Men å andra sidan var han väldigt noga med vilodagen. Det står flera gånger att han drar sig undan, går undan till en ödemark, ber och vilar. Han uppmanar också sina lärjungar till det. Säger att nu blir det för mycket här, vi sticker till andra sidan sjön. Han tar vilan på stort allvar.

Han är en förespråkare för ett balanserat arbetsliv?

– Det kan man verkligen säga. Men han visar också att det finns en annan väg genom livet. Om man ska prata om Gud och Mammon, där Mammon står för ett slags pengamakt och viljan att göra karriär. Där vill han visa på att det finns något annat och mer meningsfullt i livet.

Olle Liljefors säger att de allra första kristna antagligen var mer arbetskritiskt lagda än Jesus själv. Eftersom man väntade sig att Jesus skulle återvända vilken dag som helst och att tiden då skulle nå sin ände antog man att det inte var lönt att arbeta eller förkovra sig – snart skulle de ju ändå släppas in genom himmelrikets portar. Men i takt med att Jesus återkomst drog ut på tiden började de kristna sakteliga ändra sin approach. 

– Då blir de kristna i stället duktiga. De fick så småningom tjänster inom den romerska makten och var ofta väldigt skötsamma. Då får vi efterhand de bevingade orden ”ora et labora”, som betyder ”be och arbeta”. Martin Luther tog fasta på det och även inom klostren talade man om detta. Den kristna vägen är en sund balans mellan andlig fördjupning och arbete.

Det här står väl i motsättning till Jesus uppmaning till lärjungarna att de skulle ge upp sina gamla liv och yrken för att följa honom?

– Exakt, han säger: Kom och följ mig. Man skulle kunna tolka det så. Men i dag uppfattar man det mer och mer symboliskt, att man ska följa Jesus i sitt hjärta.

Och det kan man ändå göra om man är bankir?

– Ja, det tror jag absolut. När han säger ”följ mig” kan det också handla om att man jobbar med något som man inte stortrivs med, varpå man plötsligt får man fatt på vad man egentligen vill med sitt liv. För den sakens skull är det värt att bryta upp karriären och kanske flytta och påbörja en ny utbildning.

Det här leder oss in till frågan om möjligheter till omställning på den moderna arbetsmarknaden. Man kan se Jesus exempel som en uppmaning att hitta en mer intressant karriär?

– Viktigast är nog ändå balansen mellan arbete och fritid. Vad som var viktigt för de kristna och alla Bibelns folk var vilan. Om till och med Gud vilade på den sjunde dagen så borde människan också göra det. Och det kan man också tänka på i dessa utbränningstider. Jag vet ju själv hur det är med alla mejl i mobilen, att det alltid plingar och har sig trots att jag är ledig. Sedan har vi sociala medier ovanpå det.

Om man stänger av sin telefon på den sjunde dagen, följer man då i Jesus fotspår?

– Det tror jag också är upp till var och en. Kyrkan har historiskt kommit med så många pekpinnar så det är det sista jag vill göra. Men jag har själv börjat stänga av mobilen när jag nattar barnen vid åttasnåret. Det är jätteskönt att kunna gå in i kvällen ostörd.

Det är viktigt att följa sitt eget hjärta. Men när det kommer till arbetslivet så vet vi inte riktigt hur det gick för Jesus som snickare alternativt byggnadsarbetare. Däremot gick det bra för honom i hans senare gärning. Vad kan man ta sig från det in i sitt eget yrkesliv?

– Det beror på hur man tolkade det. Om man inte tror att han uppstod så gick det ju riktigt dåligt. Då var det var ett fiasko. Men som det sägs i Fight Club: ”The things you own ends up owning you”. Man kan lära sig att det är viktigt att inte leva sitt liv slentrianmässigt. Men att stanna upp och ta fasta på den fantastiska tid som livet kan vara. Visst, arbetet kan vara viktigt och roligt och kreativt. Men arbetet är inte allt. Livet pågår förhoppningsvis vid sidan om arbetet också.

För att skapa en magnetisk air runt sig på jobbet, bör man kanske testa att prata i liknelser som Jesus?

– Att man ska prata i liknelser? Nej, det tror jag faktiskt inte. Däremot tror jag att de människor som mår bra i sin själ också blir bättre medarbetare.

Kan man tänka sig att Jesus om han levt i dag hade gått på a-kassa?

– Jesus i dag, vem hade han varit? Jag funderar på det ibland.

Arbetsvärlden ges ju ut av TCO. Kan man tänka sig att han hade varit TCO-ansluten?

– Det finns två sidor av Jesus. Å ena sidan har vi Jesus som rebell som går sin egen väg, ett slags drömmare och romantiker. Vad hade han gjort då? Musiker kanske. Någon indiepopare. Ingen mainstream. Man brukar säga att man möter Gud där man minst anar det. Å andra sidan har Jesus eller framför allt kyrkan fått stå för det trygga, borgerliga och traditionella. Då kan man ju tänka sig att Jesus kanske hade varit administratör eller tjänsteman på något kansli. Det är en spännande tanke. 

Nyhetsbrev

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev