Janne Flyghed: Ganska rubbat att inte satsa mer på Tullverket Tullverket beslagtar varje år stora mängder narkotika på väg in i landet, men enligt myndigheten själv är kontrollerna få i förhållande till det stora varuflödet. Foto: Jessica Gow / TT

Janne Flyghed: Ganska rubbat att inte satsa mer på Tullverket

Brottsbekämpning Skjutningar och kriminella uppgörelser har blivit en återkommande fond för den politiska debatten i Sverige. Kriminologen Janne Flyghed efterlyser satsningar på Tullen och Skatteverket.
–  Vill man komma åt brottsligheten så måste man gå på pengarna, menar han.
12 okt 2020 | 11:52
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Budgetsatsningarna på att anställa 10 000 fler poliser till 2024 har varit i centrum i den politiska debatten. Färre har talat om de 500 nya tulltjänstemän som kanske ska tillkomma mellan 2017 och 2023.

Tullverket nämndes heller inte i debattduellen om kriminalitet mellan statsminister Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) i SVT:s Agenda på söndagen.

Och fackförbundet Tull-Kust uppmärksammar att finansieringen brister efter 2022.

Tull-Kust: Politiken har negligerat tullen

Frågan om underbemanning har sedan länge drivits av fackförbundet Tull-Kust, som menar att både Tullverket och Kustbevakningen i dag är kraftigt eftersatta.

Johan Lindgren, ordförande i Tull-Kust. Foto: Björn Roos.

– Går vi tillbaka bara ett par decennier så hade vi många fler tullstationer och kontrollanter än i dag, säger Johan Lindgren, ordförande Tull-Kust.

Trots att smugglingen blivit mer sofistikerad har Tullverket hamnat i skymundan.

– Jag menar att den situation vi ser i dag, med skjutningar och grov kriminalitet, delvis har att göra med att politiken länge negligerat tullen. Pengarna som satsas på Tullverket ger stora samhällsekonomiska vinster till följd av minskad kriminalitet och drogmissbruk i landet. Man borde ha satsat på Tullverket för länge sedan.

År 2019 hade Tullverket 2 120 anställda. Går man tillbaka i tiden till 1 januari 1992 så var antalet anställda, enligt myndighetens HR-avdelning, drygt 3 700.

Om ytterligare förstärkning av Tullverket uteblir efter 2021 kommer bemanningen med stor sannolikhet att behöva minskas

Tullverket konstaterar också i sitt budgetunderlag till regeringen att antalet kontroller i dag är lågt i förhållande till de stora varuflöden som ska övervakas. Varje år korsar omkring 200 miljoner ton gods Sveriges gränser.

Johan Karlsson, ekonomichef på Tullverket, menar att bemanningen på Tullverket, tvärtemot att utökas med 500 anställda, kan behöva minskas.

Det är risken om myndigheten inte får de förstärkningar om 95 miljoner kronor 2022 och 140 miljoner kronor 2023 som den begärt, och som inte aviseras i höstbudgeten.

– Om ytterligare förstärkning av Tullverket uteblir efter 2021 kommer bemanningen med stor sannolikhet att behöva minskas, vilket försämrar möjligheten att bibehålla en hög resultatuppfyllnad. Fördelning av budgetramar för kommande år är ännu inte klar vilket gör det svårt att bedöma vilka områden som påverkas.

Kriminologen: Gå på pengarna

Janne Flyghed, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, ställer sig också undrande till varför politiken inte gör mer för tullen, som han menar vore en mer effektiv satsning än enbart fler poliser.

– Ja, det är en rimligare satsning och jag och flera av mina kolleger har försökt uppmärksamma just det här att man måste täppa till smugglingen och inte bara satsa på 5 000 eller 10 000 fler poliser. Det verkar vara en symbolfråga att politikerna hela tiden återkommer till enbart poliser, säger Janne Flyghed till Arbetsvärlden.

Att man inte satsar mer på Tullverket är ganska rubbat egentligen

–  Vill man komma åt brottsligheten så måste man gå på pengarna och då är det Skatteverket, Tullverket och Kronofogden man ska rikta in sig på.

Enligt Janne Flyghed finns det ingen formell begränsning, exempelvis i linje med Schengensamarbetet, av möjligheten att genomföra tullkontroller som skulle kunna förklara avsaknaden av krafttag från politiken.

– Nej, det är upp till varje land. Man har också gett staten rätt att tillfälligt återinföra den inre gränskontrollen. Att man inte satsar mer på Tullverket är ganska rubbat egentligen, säger Janne Flyghed.

Varuflödet växer snabbt

Varuflödet till Sverige ökar mellan 6–8 procent per år, enligt Tullverket, och år 2019 ökade det med 9 procent. Samtidigt öppnas nya terminaler på platser där Tullverket inte ens har fast personal.

Tullverket ser behov av att göra fler tullkontroller, på fler platser och under fler av dygnets timmar än vad som är möjligt i dag. Närmast siktar Tullverket på att till 2021 etablera fast bemanning i Gävle.

Och samtidigt räknar Tullverket med en ytterligare påökning av varuflödet till Sverige i samband med Brexit, med ökat post- och kurirflöde, passagerartrafik, och växande antal tulldeklarationer med omkring 20 procent.

För att kunna bygga upp Tullverket måste man hålla i budgetförstärkningarna

För att kunna bemöta utmaningarna vill Tullverket att anslaget utökas kommande år samtidigt som man höjer låneramarna. Men i höstbudgeten sinar pengarna redan 2022.

– För att kunna bygga upp Tullverket måste man hålla i budgetförstärkningarna, men tittar man i höstbudgeten så aviseras inga ytterligare förstärkningar 2022–2023, säger Johan Lindgren, ordförande Tull-Kust.

Janne Flyghed är inte heller nöjd med de politiska satsningarna.

Vad vill du se för politisk reform för att bekämpa den organiserade brottsligheten?

– Jag skulle efterlysa att man satsar på poliser i närområden samt ger mer resurser till Tullverket och Skatteverket, bland annat genom att bygga ut deras analysverksamhet, säger Janne Flyghed.

12 okt 2020 | 11:52

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev