Illegala droger ökar starkt i arbetslivet Allt fler företag väljer att drogtesta sina anställda. Laboratoriemiljö på Karolinska institutet. Foto: Fredrik Persson SCANPIX

Illegala droger ökar starkt i arbetslivet

Hälsa Resultat från drogtestning i arbetslivet visar att den otillåtna användningen av droger ökat till historiskt höga nivåer sedan 2010. De senaste två åren har det varit ungefär 30-40 procent fler drogpositiva prov än i början av 2010-talet, visar testning från Karolinska universitetslaboratoriet.
Bill Erlandsson
11 okt 2021 | 06:00
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Det är Karolinska universitetslaboratoriet i Stockholm som genomför analyser av urinproven och där andelen drogpositiva urinprov från arbetslivet stadigt ökar. De nya siffrorna presenteras i en studie i Läkartidningen. Numera har i genomsnitt vart tjugonde urinprov innehållit sådana droger, vilket innebär ökad risk för ohälsa och olyckor.

− Vi ser nu de högsta nivåerna som någonsin har uppmätts, säger Anders Helander, sjukhuskemist och forskare i klinisk farmakologi och klinisk kemi.

Anders Helander menar att det ökade antalet positiva test är en återspegling av att droganvändningen i arbetslivet ökat. Resultaten överensstämmer med information från andra källor som visar på ökad tillgång, spridning och användning av illegala droger i Sverige under 2000-talet till i dag historiskt höga nivåer, skriver Anders Helander och forskarkollegan Tomas Villén.

− Arbetslivet är en spegling av samhället och tvärtom. De flesta vuxna jobbar ju och de droger de tar på helgen finns kvar i kroppen en tid efteråt. Särskilt kokain ökar och det används i kroglivet både under helger och i veckorna, säger Anders Helander.

Cannabis vanligast

Andelen positiva test ökar med undantag för 2020 vilket forskarna tror beror på en coronaeffekt då droger blev mer svårtillgängliga under pandemin. De flesta beställningar av drogtestning från arbetslivet avser idag cannabis, amfetaminer, bensodiazepiner, opioider och kokain, men även ecstasy och tramadol har ökat.

Källa: KI-studien i Läkartidningen.

Ökad tillgång, spridning och användning av illegala droger i Sverige under 2000-talet har ökat missbruket, bedömer forskarna. Cannabis och kokain har blivit vanligare och mer accepterat.

Cannabis är den mest använda illegala drogen i Sverige och hittas i många urinprov från arbetslivet.

Anders Helander menar att risken för arbetsskador ökar med droger.

− Överkonsumtion av alkohol och bruk av illegala droger orsakar allvarliga medicinska, rättsliga och ekonomiska problem för enskilda och samhället i stort. Dessutom ökar riskerna för arbetsplatsolyckor och sjukdom, säger han.

Drogtestning allt vanligare i arbetslivet

Drogtestning är ett etablerat och viktigt verktyg inom beroendevården för att visa drogfrihet och upptäcka återfall, men har även blivit vanligt i arbetslivet. Syftet är att värna om en god och trygg arbetsmiljö och undvika ohälsa och olyckor.

Guide till drogtestning

Sveriges Företagshälsor är en branschorganisation som har publicerat en guide om hur drogtestning i arbetslivet ska göras på ett säkert sätt.

 

+ Expandera

Testning kan ske vid hälsokontroll, genom slumpmässigt urval, vid misstanke om påverkan, i rehabiliteringsärenden och i samband med tillbud och olycka. Drogtestningen utförs främst med urinprov och salivprov.

Det måste finnas en förankrad drogpolicy, som godkänts av arbetsgivare, arbetstagare och fack, och som beskriver vad som ska/kan/får göras.

Bill Erlandsson
11 okt 2021 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar