IFAU: Kvinnor missar unika jobb efter familjebildning I en ny rapport kompletterar IFAU tidigare forskning och visar hur kvinnors högre frånvaro under småbarnsåren också minskar möjligheten att inneha jobb där deras kompetens är unik på arbetsplatsen. Foto: Leif R Jansson

IFAU: Kvinnor missar unika jobb efter familjebildning

Jämställdhet Kvinnors sannolikhet att ha positioner där deras kompetens är unik på arbetsplatsen minskar efter första barnets födelse, visar en ny rapport från IFAU. Att skapa arbetsplatser som bättre kan kompensera för oförutsägbar frånvaro skulle kunna öka jämställdheten.
24 jun 2020 | 13:49
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kvinnors frånvaro från arbetet ökar relativt männens efter första barnets födelse, vilket för många innebär att karriären blir lidande.

I en ny rapport kompletterar IFAU tidigare forskning och visar hur kvinnors högre frånvaro under småbarnsåren också minskar möjligheten att inneha jobb där deras kompetens är unik på arbetsplatsen.

– Vi vet sedan tidigare att kvinnors inkomster och löner minskar i förhållande till männens efter första barnet. Här försöker vi se mekanismerna till hur den ökade frånvaron påverkar utsikterna på arbetsmarknaden, säger Olof Rosenqvist, doktor i nationalekonomi och en av rapportförfattarna.

För att kunna se hur familjebildningen påverkar könen olika vad beträffar frånvaro från arbetet och innehav av nyckelpositioner så följer studien drygt 50 000 par av män och kvinnor från och med 1997 till och med 2013.

– Det handlar om att ha en relativt unik kompetens på en arbetsplats, det vill säga få kollegor inom samma yrke som dig själv på arbetsplatsen. Sedan går det givetvis att ha en nyckelposition på andra sätt, men vi har tittat på yrkesklassificeringar i 1997 års SSYK och hur unik personens yrkesklassificering är på arbetsplatsen, säger Olof Rosenqvist.

Man skulle exempelvis kunna titta närmare på att förbättra möjligheterna att jobba hemifrån

Resultaten i studien visar att mäns och kvinnors sannolikhet att inneha unika jobb utvecklas likartat för kvinnor och män under perioden före första barnets födelse och ligger på ungefär 20 procent. Men tre år efter första barnets födelse så sjunker sannolikheten för kvinnor med 3,5 procentenheter medan männens sannolikhet är opåverkad. Över lite längre tid stabiliseras effekten på 5 procentenheter minskad sannolikhet för kvinnorna att ha unika jobb.

Kvinnors minskade utsikter att få de här jobben tolkas som en trolig delförklaring till de varaktiga könslöneskillnaderna som uppstår efter familjebildningen.

Arbetsgivarna kan hjälpa till

Medan många politiska förslag inriktar sig på att minska jämställdhet genom att göra så att ansvaret för barnen fördelas mer jämlikt mellan könen menar rapportförfattarna att ojämlikheter på arbetsmarknaden också delvis skulle kunna åtgärdas genom organisationsförändringar på arbetsplatserna, så att färre jobb blir känsliga för oväntad frånvaro.

– Det gäller förstås i den mån det är möjligt för arbetsgivaren. De här unika jobben är ju unika på arbetsplatsen av en anledning. Men man skulle exempelvis kunna titta närmare på att förbättra möjligheterna att jobba hemifrån, vilket vi ser nu under coronakrisen, säger Olof Rosenqvist.

24 jun 2020 | 13:49

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev