Hälsa i fokus för medarbetare i välfärden Veronica Magnusson. Foto: Pressbild

Hälsa i fokus för medarbetare i välfärden

Avtal 2017 Större inflytande över arbetstiden och mer tid för återhämtning finns bland kraven som fackförbunden Vision och Akademikerförbundet SSR lämnar över till Sveriges kommuner och landsting, SKL. Även ökad lönespridning är en viktig fråga för att möjliggöra lönekarriär.
21 dec 2016 | 17:16
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När Vision och Akademikerförbundet i dag överlämnar sina avtalskrav till SKL är hälsan i fokus. Någonting måste göras för att få ner de höga sjuktalen. Ett sätt är att ge medarbetarna större inflytande över arbetstiden.

– Vi har hela tiden en dialog med våra medlemmar om vad de behöver och det handlar ju väldigt mycket om förutsättningar för att de ska kunna göra sitt jobb, och om den ofta omänskliga situation som man har i sitt yrke, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision, till Arbetsvärlden och fortsätter:

– Där vet vi att sjuktalen har ökat betydligt inom våra yrkesgrupper de senaste åren. Ett av våra viktigaste områden nu är att vända den trenden.

”Chefer inom vård och omsorg, inom kvinnodominerade sektorer, har betydligt fler medarbetare per chef än chefer inom andra sektorer.”

Hon påpekar att en del av det arbetet redan är i gång med SKL med avsiktsförklaringen om friskare arbetsplatser. Men det behöver kompletteras, säger Veronica Magnusson, med bland annat inflytande över arbetstid, mindre tid som medarbetaren är tillgänglig för arbetsgivaren – och helt enkelt att man behöver kunna jobba mindre.

Vad är er analys, varför ökar sjuktalen?

– Vi har pekat på de strukturella villkoren i många år. Dels med fokus på de strukturella löneskillnaderna men också villkorsskillnaderna där vi till exempel ser att chefer inom vård och omsorg, inom kvinnodominerade sektorer, har betydligt fler medarbetare per chef än chefer inom andra sektorer. Och man har inte haft tillräcklig fokus på arbetsmiljöarbete utan lägger alldeles för lite tid på det. Många yrkesgrupper har en ständigt hög arbetsbelastning. Det hänger givetvis också ihop med den allmänt högre stressnivån, säger Veronica Magnusson.

Större lönespridning för lönekarriär

En större lönespridning efterlyses inom flera yrkesgrupper för att hålla kvar och locka kompetens. Det gäller exempelvis bland socialsekreterare, medicinska sekreterare, kuratorer och tandsköterskor.

– Våra medlemmar behöver kunna göra en lönekarriär under sitt arbetsliv och vi ser att i en rad av våra stora yrkesgrupper så har man en väldigt sammanpressad lönebild. Det påverkar möjligheterna att få upp sin lön, att kunna utvecklas i sitt yrke och få betalt för det liksom att stanna kvar i yrket med en bra löneutveckling. Det är viktigt att lönen kommer upp både för den enskilde men också på totalen för de här yrkena.

”Våra medlemmar behöver kunna göra en lönekarriär under sitt arbetsliv.”

En viktig del i det arbetet menar Veronica Magnusson är chefens förutsättningar och inflytande.

– Vi ser att när det gäller löneprocessen så behöver cheferna närmast medarbetarna större mandat med inflytande över budget och sådana saker. Chefer generellt sätt behöver ha tid att leda och då behövs det en hel del förbättringar kring stödet runt omkring, säger Veronica Magnusson.

Det nuvarande avtalet med SKL och Pacta löper ut den 31 mars 2017 och berör omkring 160 000 anställda i kommuner, landsting, regioner och Pactaföretag.

21 dec 2016 | 17:16

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev