Grönt ljus till skiss på kollektivavtalsförslag Parterna inom industrin är positivt inställda till Opos kollektivavtalsskiss. Foto: Björn Larsson.

Grönt ljus till skiss på kollektivavtalsförslag

Både fack och arbetsgivare i industrin är positiva till Opo:s skiss på avtalsförslag och kan tänka sig ett treårigt avtal. Parterna har dock förbehåll som drar åt var sitt håll.
Göran Jacobsson
10 mar 2020 | 16:18
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I dag under eftermiddagen har både facken inom industrin och industriarbetsgivarna svarat på den avtalsskiss som Opo – de opartiska ordförandena – presenterade för dem igår. Avtalsskissen är en slags testballong för Opo:s fortsatta arbete och den innehöll i första hand ett förslag om avtalets längd – 3 år – uppdelat på 12 månaders perioder med början 1 april. Tanken är det ska ske löneökningar varje år och att det sista avtalsåret ska vara möjligt att säga upp. Opo tänker sig också att skriva in allmänna villkor som parterna är överens om och Opo kan också komma att lägga förslag på lösningar på sådant som fack och arbetsgivare inte klarat att lösa.

– Vi kan tänka oss ett treårigt avtal om värdet är det rätta och att det bland annat finns avsättningar till deltidspension, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef hos Sveriges Ingenjörer. Och hon säger att kravet på VAB-utfyllnaden fortsatt är viktigt för tjänstemännen.

Teknikföretagens tillförordnade förhandlingschef Tomas Undin säger:

– Vi anser att industriavtalet innebär att parterna har ett ansvar att stabilisera arbetsmarknaden och det innebär bland annat att skapa goda planeringsmöjligheter och det betyder långa avtal. Vi ställer oss positiva till Opo:s förslag om treåriga avtal.

Han tillägger dock att arbetsgivarna har två reservationer och de rör Coronaviruset och de pågående pensionsförhandlingarna mellan LO, Svenskt Näringsliv och PTK.

– Vi behöver en beredskap för att Corona påverkar de ekonomiska förutsättningarna och vi behöver då möjlighet att ändra avtalsperiodens längd.

Han berättar att arbetsgivarna även vill att pensionsförhandlingarna ska vara avslutade innan ett nytt löneavtal tecknas mellan parterna i industrin och att kostnadsökningarna som pensionsförhandlingarna leder till ska leda till motsvarande sänkning av kostnaderna i industrins löneavtal.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä säger:

– Det går som vanligt i förhandlingarna. Omvärlden är dock extra stökig med i första hand Coronaviruset.

I polemik med arbetsgivarna säger han att omfattande effekter av Coronaviruset inte ska mötas av sämre löneutveckling utan av korttidsarbete.

Facken inom industrin har flera förbehåll mot Opos skiss. Veli-Pekka Säikkälä säger att de gäller oavsett avtalslängd. Facken vill ha en låglönesatsning för LO-förbunden och ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortningen. Facken tänker inte heller gå med på några försämringar av de avtal man har.

Facken inom industrin lyfter också fram att de vill ha en arbetsmiljöintroduktion för nyanställda och inhyrda, en handlingsplan för föräldralediga så att de inte får sämre löneutveckling och karriärmöjligheter samt bättre regler för rehabilitering och arbetsanpassning.

Ingen vill idag prata om vilka allmänna villkor som parterna kan komma överens om i det gemensamma industriavtal för man tror att sådana uttalanden kan påverka de pågående förhandlingarna.

2013 var dock deltidspensionen en sådan förändring och den betalades med lägre löneökningar. Tidigare skrev industrins parter in arbetstidsförkortning i den gemensamma uppgörelsen. Den betalades ur löneutrymmet och med regler om ökad flexibilitet.

När Opo skriver att man kan tänka sig att föreslå egna lösningar kan det ses som en metod att pressa fack och arbetsgivare att se till att lösa frågor på egen hand.

Opos ordförande Erland Olauson vill inte kommentera svaren på avtalsskissen. Han säger dock att  de är underlag för det fortsatta arbetet. Industrins avtal går ut sista mars och förhoppningen är att att Opo ska lägga fram ett första avtalsförslag 25 mars och ett slutligt 30 mars.

Göran Jacobsson
10 mar 2020 | 16:18

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev