”Ge snabbspår åt företag med kollektivavtal” Scania i Södertälje är ett ingenjörstätt företag. På Scania Transport Laboratory arbetar man för fullt med automatisering här med VR-glasögon. Foto: Claudio Bresciani / TT

”Ge snabbspår åt företag med kollektivavtal”

Arbetskraftsinvandring Regeringen vill nu införa ett uppsnabbat system för högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Enligt Sveriges ingenjörer krävs gräddfil för företag med kollektivavtal, för att få ordning på dagens missbruk.
Göran Jacobsson
13 jun 2023
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Regeringen vill införa en ny modell för att besluta om arbetstillstånd för dem som kommer från länder utanför EU. Ett uttalat syfte är att främja högkvalificerad arbetskraft och att deras ansökningar om arbetstillstånd ska snabbehandlas.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik menar att dagens system håller på att implodera. En del av dagens system är att företag certifieras för att göra det enklare att hantera ansökningar om arbetstillstånd hos dem. Tanken var att bara några få företag skulle certifieras. Nu är 640 företag certifierade.

− Det finns ett omfattande missbruk och det finns agenter som tar in arbetstagare åt andra, sa generaldirektören på en presskonferens.

Migrationsverkets uppdrag är nu att skapa ett nytt system för att besluta om arbetstillstånd. Det ska införas i slutet av året.  Regeringen vill prioritera högkvalificerad arbetskraft och tänker sig att beslut om deras arbetstillstånd ska fattas snabbt. Målet är att ge besked inom 30 dagar.

Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef, Sveriges ingenjörer, anser att regeringens föreslagna tidsgräns på 30 dagar för kvalificerad arbetskraft är för lång.

Sveriges Ingenjörers kritik mot dagens system är omfattande. En invändning handlar om att Migrationsverket i stort sett inte gör någon kontroll om arbetsgivarna lever upp till de utlovade villkoren samtidigt som arbetsgivarens erbjudande som presenteras när arbetstillståndet söks inte är bindande.

Anställd kan förlora jobbet vid tvist

Om problem uppdagas som exempelvis att den anställde inte får den utlovade lönen, eller inte får semester, finns inga sanktionsmöjligheter mot arbetsgivaren. Däremot riskerar den anställde att förlora jobbet vid en tvist med arbetsgivaren och kan då också förlora sitt arbetstillstånd om hen inte ordnar ett nytt jobb i Sverige inom 3 månader.

− Det ska inte vara så att företag tar hit folk som tjänar hälften och inte har någon pensionsförsäkring, säger Johan Kreicbergs, Sveriges Ingenjörers samhällspolitiska chef.

Sveriges Ingenjörer vill premiera arbetstillstånd för personer som anställs i Sverige och som omfattas av svenska kollektivavtal. Problemet i dagens system är att många inte har villkor som i kollektivavtalet eller motsvarande.

Säsongsarbetare slipper inkomstkrav

Till hösten tänker regeringen med Sverigedemokraternas hjälp även höja försörjningskravet för dem som vill ha arbetstillstånd till 26 560 kronor i månaden. Erik Engstrand är pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard. Han förklarar att försörjningskravet kommer gälla alla som söker nationellt arbetstillstånd, som kan beskrivas som det vanliga arbetstillståndet. Effekten blir att alla som förväntas tjäna mindre än 26 560 kronor i månaden inte beviljas nationellt arbetstillstånd. Erik Engstrand säger att försörjningskravet inte gäller dem som söker speciella arbetstillstånds som för säsongsarbete, företagsinterna förflyttning och EU-blåkort, som är EU:s arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft.

+ Expandera

− Idag tar det lång tid för alla eftersom alla är i samma kö. Det borde kunna gå fortare för dem med jobb i svenska företag med kollektivavtal. Och då är den föreslagna tidsgränsen på 30 dagar för lång. Vi vill att de som omfattas av svenska kollektivavtal ska kunna få ett beslut om arbetstillstånd mycket snabbt – inom 10 dagar, säger Johan Kreicbergs hos Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer pekar dessutom på att systemet med certifiering lett till handel med arbetstillstånd. Det har bildats särskilda företag som certifierar sig och som ordnar personal åt andra företag mot betalning.

Fokus att korta handläggningstider

Facket vill att Migrationsverket ska få tid att kolla villkoren ordentligt i företag som inte har kollektivavtal.

Så tycker LO och TCO

I en skriftlig kommentar skriver TCO:s ordförande Therese Svanström att TCO är positiva till att Migrationsverket tar krafttag för att åtgärda de långa handläggningstiderna och att det är bra att certifieringssystemet skrotas eftersom det inneburit att många arbetstagare utnyttjats och utsatts för arbetslivskriminalitet. TCO:s ordförande tänker sig att ett nytt system bättre kan motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare och arbetslivskriminalitet.

 

LO välkomnar att en ny modell införs. Mattias Schulstad, utredare på LO, säger att det är bra att Sverige prioriterar högkvalificerad arbetskraft. Det är viktigt för Sverige konkurrenskraft, Dessutom säger han att den nya modellen kommer bli tydligare än dagens system och han tycker också att det är bra att arbetsmarknadens parter är med och utformar den nya modellen.

Men LO vill egentligen ha ett system med arbetsmarknadsprövning. Det betyder att arbetstillstånd bara ska utfärdas till dem som vill arbeta i bristyrken.

+ Expandera

Svenskt Näringsliv är positiva till att nuvarande system för arbetstillstånd byts ut.

Amelie Berg är arbetsmarknadsexpert hos Svenskt Näringsliv. Hon säger:

− Det är positivt att korta handläggningstiderna och det är ett steg i rätt riktning att satsa på att attrahera och rekrytera högkvalificerad internationell kompetens.

Svenskt Näringslivs Amelie Berg säger att det är bra med kollektivavtal eller motsvarande, men för arbetsgivarna är den främsta prioriteringen att det ska finnas ett snabbspår med korta handläggningstider.

Göran Jacobsson
13 jun 2023

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar