Franska militärer får rätt att bilda fackförbund Ludovic Sarrazin (Flickr)
Gendarmer på en marknad.

Franska militärer får rätt att bilda fackförbund

Föreningsfrihet Europadomstolen har fattat beslut i två fall som gäller franska gendarmers rätt att organisera sig. Målen kan få betydelse även i andra länder.
Anna Trenning-Himmelsbach
15 okt 2014 | 14:43
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

– Enligt Europadomstolen går det inte att helt förbjuda militärer från att organisera sig i yrkesförbund, säger Jean-Hugues Matelly.
Han är polis. Men eftersom han inte tillhör den ”vanliga” poliskåren, utan är gendarm kan han inte vara med i ett fack. Han har nämligen status som militär och som sådan får han inte delta i ett kårförbund. Det spelar ingen roll att de nästan 100 000 gendarmerna i Frankrike ofta gör ungefär samma saker som andra poliser.
– Under den franska revolutionen var soldaterna aktiva medborgare, som kunde delta i revolter mot makten. Idag har Frankrike hamnat på efterkälken vad gäller militärernas yttrandefrihet, säger han.

För några år sedan var han med om att bilda en förening, som drev ett diskussionsforum på internet. Målet var att starta en dialog mellan gendarmer och medborgare.
– Jag vill inte driva några speciella frågor, och har inga särskilda krav. Men jag vill att militärer ska kunna delta i den offentliga debatten.
Hans arbetsgivare gav honom snart order om att lämna föreningen. Han har också varit tvungen att avbryta sitt arbete som forskare inom områdena sociologi och statsvetenskap, trots att han är knuten till det statliga forskningsinstitutet CNRS.
Men nyligen gav alltså Europadomstolen honom rätt, liksom två andra fransmän som har drivit ett liknande fall.
2001 bildade två militärer föreningen Afedromil för att hjälpa kollegor som hade utsatts för mobbning eller sexuella trakasserier. Men när föreningen försökte starta rättsliga processer blev det tvärstopp. Alla anmälningar förkastades. Motivet var förbudet för militärerna att bilda fack.
– Men i och med de här domarna finns det inte längre något som hindrar militärer från att bilda fack. Frankrike måste nu ändra sina regler, säger Gérard Greneron, generalsekreterare i CESP, det Europeiska Rådet för Polisförbund.

Enligt Europadomstolen kan det visserligen finnas fog för att delvis inskränka de fackliga rättigheterna för vissa yrkesgrupper. Men det går alltså inte att, som i Frankrikes fall, att ha ett generellt förbud för att bilda fackförbund. Det innebär ett brott mot den elfte paragrafen i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna, som garanterar mötes- och föreningsfriheten.
Jean-Hugues Matelly hävdar att domsluten också kommer att få konsekvenser i andra europeiska länder.
– Frankrike är ju inte det enda landet i Europa som förbjuder militärer att organisera sig.

Anna Trenning-Himmelsbach

/ Kontakta skribenten

15 okt 2014 | 14:43

Relaterad läsning

Militärers fackliga rättigheter

Enligt Euromil, European Organisation of Military Associations, finns det bara fungerande arbetstagarorganisationer för militärer i dessa europeiska länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Belgien, Tyskland, Österrike, Ungern, Polen och Irland. Euromil har medlemsorganisationer i ytterligare 15 länder, men dessa har begränsade befogenheter.

Kommentera
Kommentera

Militärers fackliga rättigheter

Enligt Euromil, European Organisation of Military Associations, finns det bara fungerande arbetstagarorganisationer för militärer i dessa europeiska länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Belgien, Tyskland, Österrike, Ungern, Polen och Irland. Euromil har medlemsorganisationer i ytterligare 15 länder, men dessa har begränsade befogenheter.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev