Fortfarande inget avtal på Facebook i Sverige Amerikanska bolag som Facebook är fackliga utmaningar menar Unionen. Bilden är från öppnandet av datorhallen i Luleå 2013. Foto: Susanne Lindholm/SCANPIX/TT.

Fortfarande inget avtal på Facebook i Sverige

Kollektivavtal Uppstartsföretag och utlandsägda bolag i IT-branschen är ofta ointresserade av kollektivavtal. På Facebook har man ännu inte nått ett avtal. "Det tar tid att övertyga dem", säger Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen som nu överväger särskilda avtal för startups.
Lennart Frykskog
13 okt 2016 | 16:14
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Han möter arbetsgivarna varje avtalsrörelse för att göra upp lön och villkor. Men det fackliga arbetet handlar också om att övertyga fler om fördelarna med att ingå i avtalssystemet. Det gäller inte minst delar av IT-sektorn, men även andra sektorer, berättar Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen, för Arbetsvärlden.

– Något vi tittar särskilt på just nu är uppstartsföretagen, och om vi kan göra något särskilt med kollektivavtalen där.

I andra sammanhang har det talats om “dynamiska avtal” som fasas in under en övergångsperiod. Kan det vara något?

– Arbetet är i sin linda, så jag vill vara försiktig med att säga något om vart det leder. Vi vill ha en dialog med företrädarna för bolagen och samtidigt veta mer om vilka behov våra medlemmar har, så att de kan mötas på ett bra sätt.

Jobbar långsiktigt med Facebook

Niklas Hjert betecknar också utländska bolag, främst amerikanska, som en facklig utmaning. Där pågår ett långsiktigt arbete att förmå dem att teckna avtal. Ett av de mer uppmärksammade bolagen är mjukvaruföretaget Facebook i Luleå, där ännu inget avtal är tecknat. Men det är långt ifrån det enda om står utanför kollektivavtalssystemet.

– En stor del av jobbet är att tränga in i okunskapen och föreställningarna om vad ett kollektivavtal är och vilka förtjänster det medför för företaget. Att det skapar bra flexibilitet och rationalitet så att de kan fokusera mer på företagandet i stället.

– Men det tar ofta tid att övertyga dem, det är ett långsiktigt arbete.

Har samma behov som andra

Den svenska partsmodellen bygger på hög avtalstäckning. Knappt 70 procent av Unionens medlemmar i sektorn omfattas av kollektivavtal. Motsvarande siffra för Unionens medlemskår i helhet är 79 procent.

– Det är en ung bransch och med en väldigt stor andel små företag, med färre än fem anställda. Båda faktorerna leder till en lägre täckningsgrad än i mognare branscher.

Unionen har ökat antalet medlemmar i IT- och telekomföretagen med 10 procent under 2015 jämfört med året innan. Skälen till medlemskap är att döma av förbundets egna undersökningar samma som i andra sektorer.

– De vill bli företrädda av ett bra fack om något händer och de vill ha en trygg inkomstförsäkring om de blir av med jobbet. Det finns även fler faktorer, men det här står ut.

Konflikthot avskräcker – och lockar

Unionens medlemstillväxt ger inte automatiskt fler kollektivavtal, för det krävs att även arbetsgivaren organiserar sig.

– Men allt hänger ihop. Den svenska partsmodellen bygger på hög organisationsgrad, det är en förutsättning för en hög kollektivavtalstäckning.

Motparten anser att konflikthot kan avskräcka oorganiserade arbetsgivare från att teckna avtal, men för facklig organisering kan också en stridsfråga vara ett argument för potentiella medlemmar att ansluta sig, menar Niklas Hjert.

– När vi talade om flexpension i senaste avtalsrörelsen upplevde vi att det var en faktor som ökade medlemstalet.

Arbetsmiljön i IT-branschen

I Unionens arbetsmiljöundersökningar bland medlemmarna framträder bilden av en bransch i snabb omvandling:

  • Att dagligen vara tillgänglig efter arbetstid är vanligare inom IT-branschen än bland Unionens medlemmar generellt.
  • En större andel i IT-branschen uppger att flera omorganisationer har skett på arbetsplatsen under de senaste åren.
  • Något mindre andel i IT-branschen uppger att det förekommer ett systematiskt arbetsmiljöarbete jämfört med medlemmarna totalt.
+ Expandera
Lennart Frykskog

/ Kontakta skribenten

13 okt 2016 | 16:14

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev