Forskare: ”Rösten blir starkare i samhällsdebatten” Lee Wermelin, ordförande i Civilekonomerna och Sofia Larsen, ordförande Jusek. Foto: Jessica Segerberg.

Forskare: ”Rösten blir starkare i samhällsdebatten”

Sammanslagning Att Jusek och Civilekonomerna går samman gynnar båda facken, menar två bedömare av facklig utveckling. Minskad inriktning på profession kan leda till att det nya förbundet blir mer aktivt inom fackliga frågor som löner, pension och allmänna villkor.
Johanna Senneby
31 okt 2018 | 15:40
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Jusek och Civilekonomerna har planer på att slå sina påsar ihop och bilda ett nytt fackförbund. Det nya förbundet skulle med cirka 130 000 medlemmar bli näst störst inom Saco och landets åttonde största förbund.

Att kunna samla de fackliga krafterna, både inom Saco och i samhället generellt, är en ”vinn-vinn-situation”, menar Anders Kjellberg, arbetsmarknadsforskare och professor i sociologi vid Lunds universitet.

– Man kan rationalisera och effektivisera arbetet och rösten blir starkare i samhällsdebatten, säger Anders Kjellberg.

Civilekonomerna, det minsta av de två förbunden, kommer förlora lite av sin identitet när det går upp i ett förbund som organiserar bredare.

– Men samtidigt får man får mer resurser. Ekonomerna kan också stärka sin position då de inte längre är uppsplittrade på två förbund, så den ekonomiska professionen stärks på ett sätt, säger Anders Kjellberg.

Större sak för Civilekonomerna än för Jusek

Lars-Erik Hansen, adjungerad professor OsloMet Storbyuniversitetet och senior rådgivare på TAM-arkiv, ser sammanslagningen som en del av en större trend som startade när Unionen bildades 2008.

– Ett mindre förbund har svårt att leva upp till medlemmarnas förväntningar. Det här är en större sak för Civilekonomerna än Jusek, som redan organiserar flera yrkesgrupper. Men Civilekonomerna har fått igenom flera viktiga professionsfrågor, som likvärdig utbildning i hela landet, så nu kommer det inte drunkna i Jusek, säger Lars-Erik Hansen.

Kan leda till att det nya förbundet blir mer aktivt inom fackliga frågor som löner, pension och allmänna villkor.

Han menar att minskad inriktning på profession kan leda till att det nya förbundet blir mer aktivt inom fackliga frågor som löner, pension och allmänna villkor. Ökade resurser ger också möjlighet att rekrytera studenter med hjälp av förmånliga erbjudanden och kraft att möta framtidens stora frågor som digitalisering, automatisering och globalisering, som i hög grad kan komma att påverka tjänstemännen.

– Dessa trender kommer att innebära mer fackligt arbete med att företräda sina medlemmar i individärenden, ombudsmännen behöver vara på plats för att säkerställa att avtal följs vid arbetsbrist till exempel, säger Lars-Erik.

Konflikterna över

För de två förbunden innebär en sammanslagning också att medlemskonkurrensen upphör, berättar Anders Kjellberg. Jusek och Civilekonomerna har nämligen en inte helt konfliktfri historia bakom sig.

– På 70-talet, då ekonomlinjen infördes på universiteten, uppstod en konflikt om vilket förbund som skulle organisera de nya ekonomerna. Förhandlingarna brakade samman och 1979 bytte Jus namn till Jusek för att markera att de gjorde anspråk på ekonomerna, säger Anders Kjellberg.

Några år senare skapade man en gemensam arbetsgrupp för att lösa frågan och bland alternativen fanns att gå ihop eller låta ekonomerna i Jusek gå över till Civilekonomerna. Inte heller då nådde man en lösning.

– Nu verkar tiden vara mogen. De två förbunden ligger kulturellt och värderingsmässigt nära varandra och de kan inte längre slösa krafter på konflikter, säger Anders Kjellberg.

Svår utmaning för centralorganisationerna

Varken Lars-Erik Hansen eller Anders Kjellberg bedömer att en sammanslagning skulle påverka vilka frågor Saco kommer att driva. Däremot innebär en trend mot färre och större fackförbund en svår utmaning för centralorganisationerna. En av deras viktigaste roller är att samordna förbunden och driva frågor av gemensamt intresse.

– Det blir svårare för centralorganisationerna att motivera samordningen. Det kan också leda till att förbundsjättarna blir så stora att de blockerar förslag. Både Saco och TCO har en stor utmaning i att hitta sin roll i det här nya landskapet med stora förbund, säger Lars-Erik Hansen.

Johanna Senneby
31 okt 2018 | 15:40

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev