350 fler fackligt aktiva i Vision Fackförbundet Visions ordförande Veronica Magnusson, där man lyckats vända en sjunkande andel förtroendevalda till att bli fler.

350 fler fackligt aktiva i Vision

Maktbalans på arbetsmarknaden Även om vissa TCO-förbund växer i antal medlemmar, har i stort sett alla tappat fackligt förtroendevalda. Men nu vänder det för de två största, Vision och Unionen.
31 maj 2023 | 14:13
+1
3
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

– Både organisationsgrad och förtroendevalda är uttryck för facklig styrka. Hur det här utvecklas har betydelse för styrkeförhållandena och därmed maktbalansen på arbetsmarknaden.

sa nestorn inom svensk forskning om arbetsmarknadens parter, Anders Kjellberg professor i sociologi vid Lunds universitet, till Arbetsvärlden när vi granskade andelen förtroendevalda hos TCO:s tre största förbund i höstas.

Då låg andelen förtroendevalda på 4,6 procent av de yrkesaktiva medlemmarna i det största förbundet – Unionen.

7 procent hade ett fackligt uppdrag hos det näst största förbundet, Vision.

Och i det tredje största, Vårdförbundet, låg andelen på 5,5 procent.

För samtliga hade andelen sjunkit de senaste åren.

Vision vänder – 350 fler förtroendevalda

På Visions förbundsmöte i september fattades ett beslut om att satsa 300 miljoner kronor under fem år för att öka de fackligt aktiva. 2027 ska tio procent av medlemmarna ha ett förtroendeuppdrag. I antal handlar det om 16 000.

Och ett halvår senare har man i alla fall vänt den sjunkande trenden. Sedan årsskiftet har förbundet fått 350 fler fackligt förtroendevalda, då är de som lämnat borträknade.

– Vi ser en mycket positiv utveckling sedan vi fattade beslutet om att satsa ytterligare på att öka i facklig styrka. Det finns ett stort engagemang i organisationen och vi märker att medlemmarna har intresse och vilja att engagera sig i de arbetsplatsnära frågorna, säger Robert Bergdahl, programledare för satsningen om en ökad facklig närvaro på Vision.

Även Unionen får fler fackligt aktiva

Och även på jätten Unionen har en satsning på fackligt aktiva börjat märkas av. I april i år passerade förbundet 28 000 förtroendevalda. Vilket också är en ökning för första gången på flera år.

Unionen har 50 000 som mål till 2027.

– Utan trycket från oss på arbetsplatserna minskar viljan för arbetsgivare att teckna kollektivavtal och vara en del av den svenska modellen. Det är ett läge som vi absolut inte vill hamna i. Fortsätter de nedåtvikande kurvor som vi sett hittills i antalet lokalt förtroendevalda så är den svenska modellen som helhet hotad inom en inte allt för lång framtid, säger Johanna Green, pressekreterare på Unionen.

31 maj 2023 | 14:13
Om skribenten
Reporter på Arbetsvärlden

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev