Fler än väntat kan få gå från Migrationsverket Migrationsverket kommer under 2018 genomföra stora nedskärningar bland personalen. Foto: Marcus Ericsson / TT

Fler än väntat kan få gå från Migrationsverket

Arbetsmarknad I år bantas Migrationsverkets verksamhet rejält och tusentals tjänster ska tas bort. Handläggare, assistenter och chefer hör till de största grupperna som påverkas. Även tillsvidareanställda berörs. Jan-Olov Wallin, operativ chef på Migrationsverket, räknar med att 3,000 färre personer kommer jobba på myndigheten vid utgången av året.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Det blir en rejäl bantning av personalstyrkan när Migrationsverket får budgeten sänkt för 2018. Uppemot 1,200 tjänster inom asylverksamheten försvinner, och därtill väntas också omkring 1,000 tjänster kopplade till själva mottagningen, exempelvis boenden för flyktingar och asylsökande, försvinna.

I dag har Migrationsverket omkring 8,600 anställda.

Jan-Olov Wallin, operativ chef på Migrationsverket.

– ­­Budgeten har sänkts med närmare 800 miljoner kronor och jag räknar med att vi kommer vara 3,000 personer färre som jobbar på Migrationsverket vid årets slut än vid början av året, säger Jan-Olov Wallin, operativ chef på myndigheten, till Arbetsvärlden.

Efter hösten 2015, då antalet nya asylansökningar sköt i höjden och handläggningstiderna likaså, har volymerna minskat markant.

Våra anställda är attraktiva på arbetsmarknaden och kan tänkas gå vidare till annan offentlig arbetsgivare

– År 2015 fick vi in 163,000 asylansökningar, vilket kan jämföras med strax under 26,000 förra året. Vi är snart klara med de sista asylansökningarna från 2015. Det rör sig om ett fåtal tusen. I vår prognos för 2018 ligger också vårt huvudalternativ på ett lägre antal nya asylansökningar, ungefär 24,000, säger Jan-Olov Wallin.

Enligt Migrationsverket är det de införda kontrollåtgärderna i Sverige och andra länder, i kombination med det rådande avtalet mellan EU och Turkiet, som tillsammans bidragit till att antalet asylansökningar minskat så pass kraftigt.

Vi kommer behöva göra uppsägningar av tillsvidareanställda

Jan-Olov Wallin berättar att man på myndigheten varit inställd på den här utvecklingen och nedskärningarna inte kommer som någon överraskning. Personalomsättningen var hög redan 2016, på nästan 20 procent av personalstyrkan enligt Migrationsverkets årsrapport.

– Många har haft visstidsanställningar och det är också de vi tittar på först nu: visstidsanställningar som löper ut utan förlängning och pensionsavgångar som inte ersätts. Men vi kommer inte undan från att vi kommer behöva göra uppsägningar av tillsvidareanställda också, säger Jan-Olov Wallin.

Nedskärningar i hela landet

Nedskärningarna drabbar Migrationsverkets verksamhet över hela landet och Jan-Olov Wallin vill inte peka ut någon särskild region som särskilt tyngd.

– Procentuellt blir Stockholm lika drabbat som övriga delar av landet även om vi har en ganska stor verksamhet här, säger Jan-Olov Wallin.

De största yrkesgrupperna som drabbas av nedskärningarna är assistenter, beslutsfattare, handläggare och chefer, exempelvis mottagningschefer och asylchefer.

– Många har akademisk bakgrund. Våra anställda är attraktiva på arbetsmarknaden och kan tänkas gå vidare till annan offentlig arbetsgivare, säger Jan-Olov Wallin.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar