Finansförbundet: Olyckligt att las-överenskommelsen drabbar alla Flera TCO-förbund får svårt med de nya omställningsvillkoren efter las-överenskommelsen, som Finansförbundet, Vision inom kyrkan och Scen och film. Kollage: Arbetsvärlden. Foto fr v: Henrik Montgomery/TT, Magnus Liam Karlsson / SvD / SCANPIX samt Foto: Lise Åserud / NTB.

Finansförbundet: Olyckligt att las-överenskommelsen drabbar alla

Omställning När parternas förslag börjar närma sig lagstiftning är flera förbund kritiska. På Finansförbundet kan man behöva skriva om kollektivavtal, trots att man inte vill det eller ser några problem idag. ”Det är olyckligt”, säger förbundets förhandlingschef Viktor Källqvist.
Göran Jacobsson
10 sep 2021
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Såväl inom privat sektor, som inom offentlig, ser flera förbund stora problem när den överenskommelse som tecknats mellan PTK, IF Metall och Kommunal nu ska bli lagstiftning. Finansförbundet anser att det är problematiskt att las-överenskommelsen ska vara normerande för hela arbetsmarknaden. Fackförbundet Scen & Film vänder sig mot att överenskommelsen ska ligga till grund för ny lagstiftning medan ST lyfter fram att statligt anställda inte får del av alla förbättringarna.

− Det är olyckligt att regeringen tänker göra lösningar i las-överenskommelsen allmängiltiga, säger Viktor Källqvist, förhandlingschef hos Finansförbundet.

Får inte del av finansieringsstödet

Finansförbundet står inte bakom överenskommelsen, som stöds av Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal. Viktor Källqvist pekar på att förslagen som nu är ute på remiss skulle innebära en rad svårigheter för Finansförbundet.

− Förslaget till statligt omställnings- och kompetensstöd är utformats så att företagen i vår bransch inte får del av det statliga finansieringsstödet, säger Viktor Källqvist.

Han pekar på att omställningsorganisationen för finansbranschen − Trygghetsfonden − finansieras av arbetsgivarnas organisation BAO och inte direkt av arbetsgivarna, som i de föreslagna nya reglerna. Dessutom uppfyller inte Trygghetsfonden kraven för att få det statliga stödet eftersom omställningsorganisationen inte har något outplacementstöd.

Vi har en skiljenämnd som löser sådana ärenden och tvister går förhållandevis fort att lösa

Finansförbundet har också reagerat på att lagförslagen löser problem som inte riktigt finns i finansbranschen. Viktor Källqvist tar som exempel det nya förslaget som gäller vid uppsägning av personliga skäl, och som går ut på att arbetsgivaren inte längre ska behöva betala lön under tiden som tvisten om uppsägningen pågår.

− Det är inget våra arbetsgivare längtat efter. Detta har inte varit några problem. Vi har en skiljenämnd som löser sådana ärenden och tvister går förhållandevis fort att lösa, säger Viktor Källqvist.

Han säger att fack och arbetsgivare i finansbranschen kan behöva skriva om sina kollektivavtal.

− Men det beror på hur bland annat de nya arbetsrättsliga reglerna utformas, säger Finansförbundets förhandlingschef.

Felaktiga grundförutsättningar

Fackförbundet Scen och Film, som tidigare hette Teaterförbundet, tycker att det är fel att fack och arbetsgivare är med och skapar ny lagstiftning. Madeleine Wagemyr, förbundsjurist och förhandlingschef hos Scen & Film, förklarar fackets uppfattning i ett mail.

Hon skriver att den svenska modellen inte har varit att parterna ska skriva lagar utan att de ska skriva avtal.

Fackförbundet vänder sig alltså mot att las-överenskommelsen ligger till grund för nya lagar. Scen & Film anser dessutom att de föreslagna reglerna om anställning försvagar anställningsskyddet och leder till ytterligare obalans mellan parterna. Förändringarna av reglerna för uppsägning av personliga skäl innebär enligt Scen & Film en maktförskjutning till arbetsgivarna fördel och att de kommer att skapa många tvister.

På det privata området ger överenskommelsen en ny balans medan det för statligt anställda inte är färdigjobbat

Madeleine Wagemyr pekar på de avtal Scen & Film har om begränsningar av anställningsskyddet och på avtal om omställning och kompetensutveckling. Hon skriver att det visar att anpassningar av varje specifikt område på arbetsmarknaden bäst sker genom kollektivavtal.

Fackförbundet ST pekar på att arbetet med las-överenskommelsen i vissa delar inte ger förbättringar för statligt anställda.

− På det privata området ger överenskommelsen en ny balans medan det för statligt anställda inte är färdigjobbat, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef hos ST.

Ska försöka få motsvarande villkor

Las-överenskommelsen syftar både till ny lag och till ett nytt huvudavtal. ST:s förhandlingschef påpekar att huvudavtalet bara gäller för privat sektor och att ST kommer att förhandla med staten för att försöka få motsvarande villkor som parterna i det nya huvudavtalet.

Hon pekar på att huvudavtalets tilltänkta regler om utfyllnad av a-kassan vid tvist om en uppsägning av personliga skäl och de mer förmånliga reglerna om studiestöd bara kommer gälla för privatanställda.

− Vi får inte heller del av den föreslagna nya lagens begränsningar av visstidsanställningar, säger hon.

Staten utgår från ”förtjänst och skicklighet” vid anställning, vilket gör att regler som begränsar visstidsanställningar inte får samma effekt. Dessutom har staten egna regler som möjliggör visstidsanställningar.

Vissa saknar nödvändig huvudorganisation

Strax före sommaren anslöt sig Vision till las-överenskommelsen. Hos fackförbundet finns inte samma oro och invändningar som hos Finansförbundet, ST och Scen & Film.

− Vi har inte samma omställningsavtal. Vi tror att vi kan hitta lösningar med vår motpart i SKR, säger Oskar Pettersson, biträdande förhandlingschef.

Han ser dock en del problem när det gäller avsteg från las-reglerna. Den föreslagna lagstiftningen säger att det bara är en huvudorganisation som kan göra sådan avsteg. På flera av Visions avtalsområden finns ingen huvudorganisation. Det handlar bland annat om området där kyrkan är arbetsgivare.

− Det är en tekniskt komplicerad fråga och det kan handla om att se OFR som en huvudorganisation, säger Oskar Pettersson.

Han säger att det till exempel kan handla om avsteg från de nya reglerna om sakliga skäl för uppsägning av personliga skäl.

Göran Jacobsson
10 sep 2021

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar