Facket om kritiken mot Försäkringskassan: ”Anmärkningsvärt” Pekar försäkringskassan ut rätt riktning för de sjukskrivna, undrar Riksrevisionen. Foto: Jessica Gow / SCANPIX

Facket om kritiken mot Försäkringskassan: ”Anmärkningsvärt”

Rehabilitering Försäkringskassan får kraftig kritik av Riksrevisionen för att den i många fall saknar planer för återgång till arbetet när egen personal nekas sjukpenning. Anmärkningsvärt tycker både riksrevisorn Helena Lindberg och avdelningsordförande Siv Norlin på Försäkringskassan.
Carl von Scheele
24 apr 2020

I går publicerade Riksrevisionsverket sin granskning av hur systemet med nekad sjukpenning fungerar. I rapporten finns också en granskning av hur fem stora myndigheter levt upp till de lagstadgade kravet på planer för återgång till arbetet när någon är långtidssjukskriven.

Arbetsgivaren ska upprätta en sådan plan senast efter 30 dagar om sjukskrivningen förväntas vara i minst 60 dagar, enligt Socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan har klarat sig sämst av de granskade myndigheterna. I bara vart femte fall när sjukpenning nekats någon anställd på Försäkringskassan har planen upprättats.

I hälften av fallen har ingen plan upprättats.

Riksrevisorn Helena Lindberg tycker att det är anmärkningsvärt och säger att myndigheten borde föregå med gott exempel.

Siv Norlin, avdelningsordförande för ST Försäkringskassan, håller med.

– Från fackligt håll kan vi inte säga annat än att det är anmärkningsvärt, men det är också bra att detta blivit granskat. Det gör att både arbetsgivare och vi kan jobba på att det ska bli bättre.

Granskningen av Försäkringskassans handläggning av sina egna långtidssjukskrivna visar också att i hälften av fallen har ingen plan upprättats. I vart fjärde fall finns någon annan typ av dokumentation än planen.

Riksrevisionen konstaterar att i de fall plan upprättats sker också ofta anpassningar som ett led i rehabiliteringen av den anställde. Men den stora andel fall som saknar plan på Försäkringskassan och andra myndigheter gör att det finns ett mörkertal där Riksrevisionen inte kan bedöma om det skett en anpassning eller inte.

Fler nekas sjukpenning

Andelen som nekas sjukpenning i samhället har på fem år ökat från någon enstaka procent till sju procent. Det rör sig alltså om en mindre andel av försäkringstagarna. I Försäkringskassans personal handlar det om ett tjugotal fall som granskats.

– Det är väldigt få fall utifrån hur många som är sjukskrivna, men det är bra att detta lyfts fram. Då kan vi driva på diskussionen och arbetsgivaren kan jobba på en förändring, säger Siv Norlin.

ST-avdelningen kommer ta upp frågan med motparten, men Siv Norlin konstaterar också att arbetsgivaren i dagarna förstärkt stödet till chefer som har sjukskriven personal.

– Vår HR-avdelningen driver på och stöttar chefer att göra detta på bra sätt. Vi behöver alltså inte börja om från början, men Riksrevisionens kritik är en indikation på att vi ska hålla ögonen på att det fullföljs.

Nästan vart tredje fall saknar plan

De fyra andra granskade myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Polisen, Skatteverket och Kriminalvården. I nästan vart tredje fall saknas plan för återgång till arbetet.

Riksrevisionens granskning, som Arbetsvärlden skrev om under torsdagen, visar att sju av tio som nekas sjukpenning återgår till sitt tidigare jobb, även om de bedöms ha nedsatt arbetsförmåga för just de arbetsuppgifterna.

Många av dessa personer har varit deltidssjukskrivna och fortsätter arbeta deltid i samma omfattning som tidigare när sjukpenningen dras in och därmed sjunker inkomsten.

Nära en tredjedel av de som nekas sjukpenning blir åter sjukskrivna inom något års tid.

Försäkringskassan informerar den som nekas sin sjukpenning att anmäla sig till Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete för att inte mista sin SGI. Men åtskilliga av dem anser sig inte arbetsföra och blir registrerade som arbetssökande med förhinder. Dessa riskerar att deras SGI nollas, visar granskningen.

Riksrevisionen föreslår flera åtgärder, bland annat bör Försäkringskassan informera tidigare om kommande avslag och tillsammans med Arbetsförmedlingen se över mötesformen när någon som nekats sjukpenning skrivs in som arbetssökande.

Carl von Scheele
24 apr 2020
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan