Riksrevisionen: Sjukskrivna lyckas inte ställa om Pekar försäkringskassan ut rätt riktning för de sjukskrivna, undrar Riksrevisionen. Foto: Jessica Gow / SCANPIX

Riksrevisionen: Sjukskrivna lyckas inte ställa om

Försäkringskassan Många som varit deltidssjukskrivna återvänder på deltid till sina tidigare jobb och går därmed ned i lön, när sjukskrivningen tar slut. Efter ett år är många tillbaka i sjukskrivning igen. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.
Carl von Scheele
24 apr 2020 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Riksrevisionen har granskat hur systemet fungerar när sjukpenning nekas och funnit stora brister. Bland annat fungerar inte omställningstanken i försäkringen. Efter 180 dagar har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls på den vanliga arbetsmarknaden.

Riksrevisionens granskning visar att nära sju av tio som nekas sjukpenning återvänder till sitt tidigare arbete, även om de har nedsatt förmåga för just sina tidigare arbetsuppgifter. De stannar kvar istället för att söka annat jobb.

Många av dem har varit sjukskrivna på deltid och anser sig inte kunna arbeta mer än tidigare när sjukpenningen försvinner.

Daniel Melén, projektledare för granskningen, beskriver ett vanligt typfall. Personen har arbetat 75 procent och varit sjukskriven på 25 procent. När sjukpenningen upphör fortsätter vederbörande med sin deltid på 75 procent och går ner i inkomst.

Det innebär att omställningstanken i sjukförsäkringen inte fungerar, enligt Melén.

– Men det kan också vara så att den som går tillbaka till sitt gamla jobb på 75 procent och går ner i inkomst tjänar mer än i ett arbete med lägre kvalifikationer på hundra procent, säger han.

Avslag på sjukpenning ökar

Riksrevisionen har granskat Försäkringskassans samverkan med arbetsgivare när sjukpenning nekas. Granskningen gäller även Arbetsförmedlingens insatser i de fall de försäkrade inte kan återgå till sitt tidigare jobb.

På fem år har andelen avslag på sjukpenning ökat från någon enstaka procent till 7 procent.

På fem år har andelen avslag på sjukpenning ökat från någon enstaka procent till 7 procent. Många, närmare 30 procent, av de som nekats sjukpenning återvänder till sjukskrivning inom något år, visar också Riksrevisionens rapport ”Vägen till arbete efter nekad sjukpenning”.

Den allvarligaste bristen i granskningen är problemen i övergången mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, enligt Daniel Melén.

Knappt en tredjedel av de som skriver in sig på Arbetsförmedlingen efter nekad sjukpenning har haft ett omställningsmöte. Riksrevisionen konstaterar att det är oklart vilket värde omställningsmötena har för de försäkrade med dagens utformning. Mötet är ingen garanti för att viktig information når den försäkrade.

Kan mista SGI av bristande information

Granskningen visar att Försäkringskassan i de allra flesta fall informerar dem som inte kan återgå till sitt tidigare arbete om att de ska anmäla sig till Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Risken är annars att den försäkrade mister sin sjuklönegrundande inkomst, SGI.

Många har svårt att förstå vad aktivt arbetssökande är.

Ett speciellt problem får de som hos Arbetsförmedlingen uppger att de enligt sin läkare saknar arbetsförmåga och anser sig inte kunna aktivt söka arbete. De skrivs in som arbetssökande med förhinder och riskerar därför att deras SGI nollas.

Detta föreslår Riksrevisionen

Ur Riksrevisionens rapport:

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan att:

·         säkerställa att myndigheten har information om arbetsgivarens insatser i god tid innan dag 180 i rehabiliteringskedjan – exempelvis genom att begära in plan för återgång i arbete

·         i god tid informera de försäkrade om kommande avslagsbeslut på ansökan om sjukpenning.

Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att:

·         se över mötesformen i samband med nekad sjukpenning för att säkerställa att de försäkrade som skriver in sig på Arbetsförmedlingen förstår konsekvenserna av att vara inskriven som arbetssökande med förhinder.

+ Expandera

– I dessa fall skyddas inte SGI och den sökande får inte hjälp med omställningen. Många har svårt att förstå vad aktivt arbetssökande är. Den skriftliga information som Försäkringskassan ger räcker inte. Den sökande behöver ett samtal där man pratar om detta och myndigheten kan försäkra sig om att informationen nått fram.

Granskningen visar också att Försäkringskassan inte i god tid informerar om risken att få avslag på fortsatt sjukpenning efter den 180 dagen. En sådan information skulle kunna ges någon månad i förväg.

Försäkringskassans egna sjukskrivna kan sakna plan

Riksrevisionen har också granskat hur fem stora statliga arbetsgivare följer lagens bestämmelser om att upprätta planer om återgång till arbete för dem som är sjukskrivna länge. Sådana planer ska ha upprättats senast efter 30 dagars frånvaro.

Nyhetsbrev

Störst brist uppvisar Försäkringskassan. I hälften av personalens långa sjukskrivningar saknas plan, för en av fem har den upprättats och för övriga har myndigheten någon annan form av dokumentation.

Även Arbetsförmedlingen saknar i stor utsträckning sådana planer.

– Detta tycker jag är problematiskt. Vi trodde att vi skulle få närmare fullt utslag på denna punkt hos dessa stora statliga arbetsgivare, säger Daniel Melén.

Carl von Scheele
24 apr 2020 | 06:00

Relaterad läsning

Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
 1. Av Christofer Lundin 24 apr 2020:

  Riksrevisionens rapport missar Försäkringskassans mörkaste sidor.
  Att man låter arbetsgivare initiera sjukskrivning av friska som sedan hamnar i konflikt med facket, Försäkringskassan och A-kassan.
  Jag utsattes för grova kränkningar av min chef kränkningar i över sex år. Jag hade ett flertal kontakter med facket. Så småningom uppmuntrade facket mig att ta upp problemet med chefens chef. Det skulle jag aldrig gjort för nu startade de två cheferna en hetsjakt på mig. Efter två månader hade konflikten eskalerat till att dessa försökte framkalla min bortgång. Då blev jag räddad av att jag plötsligt blev anmodad till företagshälsovården. Jag blev utan att läkaren undersökte mig sjukskriven och rekommenderad att stanna hemma. (Om man blir anmodad till läkare är man skyldig att följa läkarens rekommendation.)
  Jag tog omedelbart kontakt med mitt fack som efter några dagar gav mig upplysningen ”Du har inget problem, du ska bara vänta på Försäkringskassans besked”. Jag fattade inte vad facket gjort.
  Både facket och Försäkringskassan lade ner sina respektive ärenden, båda utan att meddela mig.
  När jag efter en tid tog kontakt med Försäkringskassan fick jag reda på att min SGI skulle nollställas omedelbart eftersom jag inte hade arbetat under tiden jag var tvingad att stanna hemma.
  Efter flera års bråkande med fack och Försäkringskassa fick jag reda på att facket lade ner eftersom det var ett sjukskrivningsärende och Försäkringskassan lade ner eftersom det inte var ett sjukskrivningsärende.
  Det här hände våren 2008, precis när Försäkringskassan ändrade sina regler och jag har ännu inte kunnat börja arbeta.
  Försäkringskassan och Facket arbetar enligt ”Dumhetsparadoxen” och Arbetsgivaren var en psykopat som hade duperat en läkare som visade sig vara en patologisk lögnare.

  Om man kombinerar Försäkringskassan dysfunktion med en kriminell arbetsgivare finns ingen trygghet.

  • Av Tobias 27 apr 2020:

   Detta har jag talat om sedan 2000 och ännu idag finns denna inkompetens kvar hos facket och värst av allt hos en statlig myndighet som hellre utförsäkrar sjuka/skadade eller på annat vis olycksdrabbade människor.

   Facket påstår säkert att dom har en försäkring vid denna typen av händelse, men den skriver man på in blanco och vet inte om man får den hjälp eller det stöd man förväntar sig från den organisation som är satt att bevaka denna försäkring.
   Facket som sådan har inga tänder kvar och dom som finns har inget bett kvar då man har tagit bort dem.

   Du har massor av försäkringar du tecknat dig för, men ingen av dem gäller. Alltså tecknar du dessa in blanco.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev