TCO välkomnar förslag mot hänvisningar till fiktiva jobb Regeringens särskilde utredare Claes Jansson presenterar delbetänkandet ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering” på fredagsmorgonen.

TCO välkomnar förslag mot hänvisningar till fiktiva jobb

Sjukförsäkring Begreppet ”normalt förekommande arbete” används inte på rätt sätt när Försäkringskassan avslår sjukpenning, menar kritiker. Nu överlämnas nya förslag till socialförsäkringsministern som säger att Försäkringskassan ska behöva specificera en yrkesgrupp när de avslår sjukpenning efter 180 dagar.
31 jan 2020 | 11:38
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Vad som avses med formuleringen ”normalt förekommande arbete” har länge varit en kontrovers i debatten om sjukförsäkringen.

Efter 180 dagars sjukskrivning gör Försäkringskassan nämligen en bedömning av individens arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden, eller ”normalt förekommande arbeten”. Men kritiker menar att Försäkringskassan hänvisar sjukskrivna till jobb som inte existerar, och efter att andelen personer som fått sin sjukpenning indragen ökade kraftigt när regeringen satte upp ett snävare mål för sjukpenningtalet år 2015, så skärptes tonläget ytterligare.

Utredningens förslag

Bland utredningens förslag finns bland annat följande punkter:

• Bedömningen av arbetsförmågan mot en bredare arbetsmarknad ska göras mot angivet normalt förekommande arbete.

• Personer som är mellan 62 och 65 år ska alltid få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren, oavsett hur länge de har haft nedsatt arbetsförmåga.

• Undantagen från att arbetsförmågan ska bedömas mot en bredare arbetsmarknad utvidgas.

• Det ska bli lättare att beviljas rehabiliteringsersättning för att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 30 april 2020.

+ Expandera

En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att ökningen av indragen sjukpenning varit störst just bland de som varit sjukskrivna 180 dagar, då begreppet ”normalt förekommande arbete” används.

När LO under ett av sina seminarium ger exempel på den typ av arbetsbeskrivningar som Försäkringskassan använder för att hänvisa deras medlemsgrupper till arbete är det många som skakar på huvudet:

”… ett arbete som inte innebär tung fysisk belastning av axlar och armar med varierande och ergonomisk arbetsställning, som har en tydlig arbetsbeskrivning, som inte är stressigt och som inte innebär att han måste ta initiativ eller koncentrera sig i hög omfattning.”

Lagändring föreslås

Nu kan det dock bli ändring på detta. På fredagsmorgonen överlämnade regeringens särskilde utredare Claes Jansson delbetänkandet ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering” till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). Han föreslår en lagändring som tvingar Försäkringskassan att pröva arbetsförmåga mot angivet arbete, där angivet arbete identifieras utifrån yrkesgrupp inom SSYK, när de hänvisar sjukskrivna till normalt förekommande arbeten – någonting som ska förhindra att människor hamnar mellan stolarna.

Det är ett förslag som också välkomnas av tjänstemännens centralorganisation, TCO.

Vår bedömning är att förslagen stärker rättssäkerheten och förutsättningarna för rehabilitering så att fler sjukskrivna ska kunna återgå till sitt arbete där deras kompetens och erfarenhet behövs och efterfrågas, skriver TCO i ett pressmeddelande.

– Att sjukförsäkringen är rättssäker och ger förutsättningar för återgång i rätt sorts arbete är avgörande för att ta tillvara tjänstemännens kompetens och erfarenhet, menar Therese Svanström, TCO-ordförande.

TCO:s utredare av välfärdsfrågor, Mikael Dubois utvecklar resonemanget.

– Det innebär en betydande förbättring mot i dag eftersom de här hänvisningarna till mer eller mindre fiktiva arbeten med låg stressnivå och låga krav på fysisk och kognitiv funktion försvinner. Försäkringskassans handläggare behöver nu faktiskt utreda vilka slags normalt förekommande arbeten den försäkrade kan tänkas klara av, säger Mikael Dubois.

Mikael Dubois, utredare Välfärdsfrågor TCO, välkomnar utredningens förslag för sjukförsäkringen.

Om det blir så här är det ett stort steg i rätt riktning

Dessutom förslår Claes Jansson att de som får rehabiliteringspenning inte ska få sin arbetsförmåga prövad utifrån rehabiliteringskedjans tidsgränser och att möjligheten till att undanta prövning av arbetsförmåga vid dag 180 vidgas.

– Dessa förslag stärker förutsättningarna för rehabilitering och möjligheterna att fullfölja påbörjade rehabiliteringsinsatser där den försäkrade är på väg tillbaka till sitt ordinarie arbete. Ökade möjligheter för rehabilitering behövs för att kunna ta tillvara tjänstemännens kompetens och erfarenheter. De förslag som utredningen lägger är i linje med det TCO efterfrågar, så om det blir så här är det ett stort steg i rätt riktning.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 30 april 2020.

Domstolen har sagt sitt

En del i kontroversen kring begreppet ”normalt förekommande arbete” är att regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) redan i en dom från 2008 (2008:15) slog fast att arbeten som är så specifikt anpassade efter en persons medicinska besvär att de endast finns i mycket begränsad utsträckning inte anses som normalt förekommande.

I två andra mål som drevs av LO-TCO Rättsskydd konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen återigen att begreppet avser vanliga arbeten som den försäkrade kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning. I domarna, som kom 2018, nekar Högsta förvaltningsdomstolen därför ersättning till en pappersarbetare som är kraftigt överviktig men anses kunna utföra stillasittande arbeten, medan ett affärsbiträde som har artros i samtliga fingerleder får rätt till sjukpenning, eftersom de allra flesta arbeten kräver att händerna kan användas.

+ Expandera
31 jan 2020 | 11:38

Relaterad läsning

Visa artikelns 3 kommentarer
Kommentera
  1. Av Parvin 5 mar 2020:

    När det gäller folk med deltids sjukpenning eller sjukersättning (1/4, 1/2 eller 3/4) är Fk:s envisa hävdande (utan lagstöd) att arbetE under den friska andelen måste vara jämnt utspriden under veckan med 6, 4 eller 2 timmars arbete om dagen ett stort hinder för att kuNna hitta ett lämpligt arbete då den arbetstidsförläggningen i många fall varken motsvarar den deltidssjukes behov eller arbetsgivarens behov. Fk:s praxis tvärs emot många kammarrättsdomar betyder att många långtidsarbetslösa/sjuka har en betydligt smalare arbetsmarknad att söka jobb på än friska. Många deltidssjuka vågar inte ens stanna 8 timmar på en personaldag av rädsla för att bli av med sin inkomst från fk. Folk har blivit av med sin försäkringsersättning för att de enl Fk visat att deras arbetsförmåga har förbättrats. Detta är att stjälpa i stället för att hjälpa.

  2. Länkad till från fotoannexet.wordpress.com - "Flockimmunitet – Etthundra ord" 17 apr 2020:
    […] TCO välkomnar förslag mot hänvisningar till fiktiva jobb […] - Läs hela texten här
  3. Av Anna 24 apr 2020:

    Nu när Arbetsförmedlingen ordnas om kanske arbetet med arbetsträning och rehabilitering skulle kunna läggas över på Försäkringskassan då kan människor få sjukpenning tills Försäkringskassan lyckas att göra det som deras avslag hänvisar till eftersom de inte godkänner varken läkare eller Arbetsförmedlingens bedömningar så borde det ju vara deras specialområde redan nu, och då är där inga stolar att falla mellan heller om FK ansvarar för hela kedjan från ”sjuk” till ”anställning” oavsett om det är befintligt arbete eller ett nytt

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev