Facken oroliga för förändringar i arbetsrätten Nästa regering behöver ta tagi i frågan om välfärdens resurser, säger Göran Arrius. Och då behöver en utredning lyfta på många stenar, varav en skulle pröva om kollektivavtalen kan lösa en del av finansieringen. Foto: Caroline Tibell

Facken oroliga för förändringar i arbetsrätten

Under de sista skälvande timmarna i regeringsförhandlingarna finns en oro inom både TCO och Saco över hur politikerna tänker hantera arbetsrätten. Risken är att maktbalansen på arbetsmarknaden rubbas om inte parterna själva får justera reglerna vid uppsägningar.
Carl von Scheele
11 jan 2019 | 15:59
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Centern har mycket hårt drivit frågan om ändrade turordningsregler. I bagaget har partiet ett stämmobeslut på att företag med upp till 50 anställda ska undantas från dem.

Enligt medieuppgifter har Socialdemokraterna gjort nya eftergifter på arbetsrättens område i de pågående regeringsförhandlingarna.

─ Ja, det finns anledning att vara orolig. Detta är en fråga som parterna sköter bäst och borde få fortsätta sköta. Då är det inte bra om lagstiftaren lägger sig i, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, till Arbetsvärlden.

Även på Saco-sidan finns en viss oro.

─ Till att börja med finns det anledning till oro om politikerna är inne och rör i områden som vi tycker att arbetsmarknadens parter sköter bättre. Innan jag uttalar mig i någon skala om oron vill jag se vad partierna har kommit överens om, säger Saco-ordföranden Göran Arrius.

LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson säger till Expressen att han lita på Stefan Löfven och hans känsla för var gränsen går för politiska förändringar av arbetsrätten. Men om Centern driver igenom ett undantag för företag med upp till 50 anställda är det en fråga som ”man inte kan göra kompromisser om på en natt i förhandlingar mellan C och S”, säger Thorwaldsson och kräver i så fall att frågan avgörs i extraval.

Förändringar i arbetsrätten är svåra och komplicerade att genomföra. Praxis är att de har förberetts utredningar och diskuteras i remissrundor, inte avgörs i en regeringsförhandling. Både Samuel Engblom och Göran Arrius framhåller hur känslig balansen mellan parterna är.

─ Om man förhandlar fram en detaljerad lösning är risken att den får konsekvenser som de inblandade politikerna inte har tänkt på eftersom arbetsrätten är kopplad till både annan lagstiftning och avtal, säger Samuel Engblom.

Även Engblom ger tummen ner för Centerns förslag om Las-undantag för företag med färre än 50 anställda.

─ Det är en väldigt långtgående förändring, som också skulle hota de avtal vi har byggt på turordningsreglerna.

Fyra av tio privatanställda jobbar på sådana företag, konstaterade TCO i en debattartikel för ett och ett halvt år sedan när Centern lade fram förslaget. Turordningsreglerna ger dessutom de lokala facken en grund att stå på i förhandlingar om avtalsturlistor.

─ Man måste tänka på att det är arbetsgivaren som bestämmer när det råder arbetsbrist och vilka kvalifikationer som krävs för de jobb som blir kvar. Om inte någon annan princip balanserar detta finns inget kvar av anställningsskyddet, säger Samuel Engblom.

Saco-ordföranden Göran Arrius är orolig för en politisk lösning som är ultimativ och bara gynnar den ena sidan.

─ Förhandlingar handlar i allmänhet om att hitta kompromisser. Då måste det finnas plussidor för bägge parter, men kanske också punkter där man fått ge efter.

Även från arbetsgivarhåll har man tidigare undanbett sig politiska lösningar på frågor som parterna löser bäst själva. Strax före jul uttalade sig både Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson och Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe i Dagens Nyheter. ”Vi är bättre rustade att hantera de här frågorna än vad politikerna är,” sa Peter Jeppsson.

Men de ställde sig inte främmande för en av politikerna satt deadline i förhandlingarna om arbetsrätten. Det skulle öka trycket på LO att börja kompromissa, enligt de båda.

För parterna finns ett par förslag som kan vara utgångspunkt i fortsatta förhandlingar om trygghetsreglerna. För tre år sedan var PTK och Svenskt Näringsliv nära en uppgörelse där kompetens skulle spela en central roll för turordningen vid uppsägningar. I utbyte skulle löntagarna få medel till kompetensutveckling. Då sa Saco-förbund nej.

Teknikföretagens Anders Weihe driver en annan idé. Låt arbetsgivaren avgöra vem som sägs upp i utbyte mot högre avgångsvederlag till uppsagda.

Carl von Scheele
11 jan 2019 | 15:59

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar