Facken kan få ersättning för samråd från Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens och fackens samrådan inför arbetsplatsförlagd insats ska utredas av en bokstavsutredare med sikte på att förbättra samrådsförfarandet. Foto: Simon Rehnström / SvD / TT

Facken kan få ersättning för samråd från Arbetsförmedlingen

Bokstavsutredning Facken samråder med Arbetsförmedlingen inför att arbetssökande anvisas till en insats förlagd till en arbetsplats. Men Unionen, Sveriges största fackförbund, har sedan länge hoppat av i brist på återkoppling. Nu tillsätts en bokstavsutredning för att göra samrådan mer effektiv, och även undersöka huruvida facken borde få ersättning.
10 maj 2021

När Arbetsförmedlingen anvisar en arbetssökande eller deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program till en insats som är förlagd till en arbetsplats ska myndigheten samråda med berörda fack. Detta för att säkerställa att arbetsplatsen är lämplig för deltagaren och att den bidrar till att öka chanserna till varaktig etablering på arbetsmarknaden, men också för att insatsen inte ska bidra till sämre villkor och osund konkurrens för löntagare.

Samrådan har dock inte fungerat problemfritt. Exempelvis deltar Sveriges största fackförbund, Unionen, inte i samrådan sedan 2014. Detta eftersom facket anser att det inte haft tillräcklig insyn i processen och har saknat återkoppling från Arbetsförmedlingen på de yttranden det gjort.

Bland annat ska möjlighet till ersättning för fackens framtagande av underlag till Arbetsförmedlingen utredas.

Nu kan de här bristerna komma att åtgärdas. En bokstavsutredare inom Arbetsmarknadsdepartementet har nämligen fått i uppdrag att analysera samrådsförfarandet och vid behov lämna lämna förslag på hur det kan bli mer ändamålsenligt, välfungerande och effektivt, enligt ett pressmeddelande från departementet.

Bland annat ska möjlighet till ersättning för fackens framtagande av underlag till Arbetsförmedlingen utredas.

− Vi ser positivt på att regeringen ser över samrådsförfarandet, säger Unionens pressekreterare till Arbetsvärlden.

I utredningen ska upplysningar inhämtas från Arbetsförmedlingen, facken, arbetsgivarorganisationer och andra berörda myndigheter och organisationer.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2021.

10 maj 2021
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan