Regeringen villa höja taket i sjukpenningen Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) ska hantera en utredning med spretande remisssvar. Foto: Linus Svensson / TT

Regeringen villa höja taket i sjukpenningen

Arbetsmarknad Får regeringen igenom sina budgetförslag kommer sjukpenningstaket höjas från och med 2022. Därutöver föreslås förenklingar för långtidssjuka, personer med svag ställning på arbetsmarknaden och personer över 62 att få ut sjukpenning.
8 sep 2021 | 17:16
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Presentationen av posterna i regeringens budgetproposition för 2022 fortsätter. I dag kom turen till en rad åtgärder rörande sjukförsäkringen, som enligt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi kommer – om de godkänns av riksdagen – skapa ökad tryggheten vid sjukdom för arbetstagarna.

Till de föreslagna reformerna hör ett höjt tak i sjukpenningen. Regeringen föreslår att inkomsttaket i sjukförsäkringen ska höjas från 8 till 10 i prisbasbelopp från och med den 1 januari nästa år. Sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön ska enligt regeringen omfattas av höjningen, som beräknar kosta 2,6 miljarder om året.

Minskade hinder för förlängd sjukpenning

När det kommer till sjukpenningen föreslår regeringen också denna lättare ska kunna förlängas för personer i behov av en längre tids vård, behandling eller rehabilitering. Enligt budgetpropositionen ska personer kunna få sjukpenning efter 365 dagar i rehabiliteringskedjan, om det är tydligt att dessa kan återvända till sitt arbete innan 550 sjukskrivningsdagar passerat.

Regeringen uppger också att de vill underlätta för personer att arbeta deltid under sin sjukskrivning. Därför ska sjukskrivna få lov att begära ut sjukpenning på just deltid, om detta inte försämrar deras möjligheter att sedan återgå i arbete. Vidare vill regeringen ta bort kravet på att arbetstidens förläggning ska vara medicinskt motiverad.

Arbetsförmågeprövning ska förändras

Utöver detta uppger regeringen att de vill förstärka tryggheten vid sjukdom för personer med svag förankring på arbetsmarknaden som kallas in att arbeta vid behov. Detta ska ske genom att dessa personers arbetsförmåga ska prövas mot det arbete som hen kallas in att utföra till och med den nittionde dagen under sjukperioden.

Dessutom har regeringen lagt fram ett förslag om att arbetsförmågeprövningen för personer från 62 års ålder ska förändras vid sjukpenning på så sätt att de ska undantas från bedömningen mot normalt förekommande arbete. I stället, föreslår man, ska personer i den åldersgruppen få arbetsförmåga bedömd mot arbete hos deras befintliga arbetsgivare.

8 sep 2021 | 17:16
Om skribenten
reporter

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev