”Engagerade tjänstemän och civilsamhälle klarade mottagandet” Inrikesminister Anders Ygeman (S) tar emot utvärderingen av hur Sverige hanterade flyktingmottagandet 2015, av utredaren Gudrun Antemar (till vänster). Foto Anders Wiklund/TT.

”Engagerade tjänstemän och civilsamhälle klarade mottagandet”

Flyktingsmottagandet Regeringen och Migrationsverket får kritik i utvärderingen av flyktingmottagandet hösten 2015. Det var tack vare tjänstemän och civilsamhället som Sverige klarade av det, enligt en utvärdering.
10 mar 2017
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

163 000 sökte asyl i Sverige under 2015, och de flesta kom under hösten. Utöver det kom fler ändå – exakt hur många vet ingen.

Få insåg under sommaren hur många som skulle komma. Prognosen från Migrationsverket i juli 2015 förutspådde en minskning av antalet ankommande till Sverige. Det var en av anledningarna till att regeringen och ett antal myndigheter, däribland Migrationsverket, länge var oförberedda på vad som skulle hända.

Den beskrivningen ges i utvärderingen av migrationsmottagandet i Sverige hösten 2015, som den särskilda utredaren Gudrun Antemar överlämnade till inrikesminister Anders Ygeman på torsdagen.

Regeringen hade kunnat styra mer

En kombination av fel prognos och redan ansträngda myndigheter, på Migrationsverket med förlängda handläggningstider och i bland annat kommunernas socialtjänst, gjorde att situationen blev mycket ansträngd.

Utredaren Gudrun Antemar sade på en pressträff på torsdagen att regeringens beredskap under hösten kanske hade varit högre om Migrationsverkets prognos hade reviderats. Men regeringen hade också kunnat styra mer.

– Det krävs en tydlig styrning av regeringen, som också har en helhetssyn. Konkret hade man kunnat värna resurserna för asylprövningen. Migrationsverket har ett brett uppdrag, och varje prioritering tar resurser från någonting annat. De har fått ägna stora resurser åt boendefrågan.

– Migrationsverkets kapacitet är grundläggande för systemet som helhet, annars ökar arbetet och kostnaden för alla andra.

”Flyktingarna mötte engagerade tjänstemän som arbetade professionellt och hårt, och ibland fick de också tänja på regelverket.”

På frågan om migrationsmottagandet hösten 2015 gick det bra eller dåligt, svarade Gudrun Antemar:

–Tack vare väldigt dedikerade tjänstemän klarade vi det. Flyktingarna mötte engagerade tjänstemän som arbetade professionellt och hårt, och ibland fick de också tänja på regelverket.

–Civilsamhället mötte upp på centralstationer och gjorde en stor insats. De stod för ett stort stöd, med mat och husrum, innan myndigheterna kom på plats.

Över 50 000 väntar fortfarande

Ansvarig minister, inrikesminister Anders Ygeman (S) sade på torsdagen att regeringen nu kommer att noga studera utvärderingen.

I utvärderingens slutord konstateras väntan på besked från Migrationsverket fortfarande är lång. Av de som sökte asyl i Sverige hösten 2015 hade 50 595 personer fortfarande i januari 2017 inte fått något beslut i asylfrågan.

Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar