Ekonomisk kris i Svenska kyrkan bakom strejkvarsel – Detta är ingen normal avtalsrörelse, utan ett sätt att utpressa motparten från Skao:s sida, säger Vibeke Hammarström, förbundsdirektör på Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA. Foto: TT.

Ekonomisk kris i Svenska kyrkan bakom strejkvarsel

Avtal Lagom till påsk har förhandlingarna om LAS-paketet havererat på kyrkans område. Nu inleds medling med alla inblandade förbund sedan Kommunal varslat om strejk. Att tre avtal sägs upp samtidigt är ett sätt för arbetsgivaren att "utpressa motparten”, menar Vibeke Hammarström, på Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA.
Carl von Scheele
12 apr 2022 | 06:00
+1
0
+1
1
+1
1
+1
2
+1
0
+1
0

Många församlingar tvingas nu säga upp personal för att Svenska kyrkan ska undvika en större ekonomisk kris när andelen svenskar som är medlemmar minskar.

Till kyrkomötet förra sommaren lämnades en larmrapport där den ekonomiska utvecklingen kallas alarmerande. Kraftfulla åtgärder efterlyses och kostnaderna måste sänkas med minst 100 till 200 miljoner kronor. Därefter behövs årliga nerdragningar på 2,5 procent för att ha en budget i balans.

Arbetsgivarna kräver nu i förhandlingarna om Las-paketet på kyrkans område försämringar för dem som drabbas av omställningen.

– Detta är ingen normal avtalsrörelse, utan ett sätt att utpressa motparten från Skao:s sida, säger Vibeke Hammarström, förbundsdirektör på Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA.

På TCO-förbundet Vision säger förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson att det är tråkigt att ha hamnat i detta läge med förhandlingar som kört fast.

– Nu behöver vi hjälp för att ta oss vidare.

Ser vi inget i arbetsgivarnas bud som på något sätt motsvara värdet i avtalen kan vi inte bara dra ett streck över villkoren, säger Eva-Lotta Nilsson, Vision.

Medlingsinstitutet utsåg på fredagen tre medlare i konflikten, men frivillig medling ska också ske med övriga inblandade parter.

”Omoderna konstruktioner”

Arbetsgivarna hävdar att reglerna vid omställning är mycket generösa och saknar motstycke på svensk arbetsmarknad. Personalen har långa uppsägningstider och garantier om bibehållen lön vid omplacering.

”Svenska kyrkan har inte längre råd att ha kvar dessa omoderna och ineffektiva konstruktioner”, konstaterade arbetsgivarna strax innan avtalen löpte ut i slutet av mars.

– Avtal behöver göras om ibland för att följa med sin tid. Där är vi nu, säger Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao.

Hon framhåller att villkoren är mycket kostsamma för de små arbetsgivarna inom sektorn. De flesta församlingar har färre än 50 anställda.

– Vi vill flytta dessa kostnader för arbetsgivarna så att de små enheterna inte ska behöva bära bördan. Samtidigt vill vi kompensera detta med nya regler i ett omställningsavtal.

Löneavtalet uppsagt

Det är i samband med förhandlingarna om Las-paketet som Skao har sagt upp tre avtal. I omställningsavtalet, villkorsavtalet och löneavtalet finns regler och protokollsanteckningar om omställning.

– Skao har sagt upp löne- och villkorsavtalet för att pressa fram försämringar i dessa som betalning för en omställningsorganisation, vilket övrig arbetsmarknad har klarat utan uppsägning av avtal och utan konflikt, säger Vibeke Hammarström på KyrkA.

Nyhetsbrev

Arbetsgivarna vill bland annat förändra de långa uppsägningstiderna inom sektorn. Redan efter ett års anställning är uppsägningstiden 6 månader från arbetsgivarens sida.

– Förändringar av uppsägningstiderna skulle kompenseras med generösa villkor i ett omställningsavtal. Om man enbart tittar på de allmänna villkoren så blir det försämringar, men man måste ha hela bilden och se vad vi vill göra i omställningsavtalet, säger Cecilia Herm, Skao.

”Vi kan inte dra ett streck över villkoren”

Hon vill inte uppge hur uppsägningstiderna skulle förkortas, men säger att lösning skulle vara att följa modellen i lagen om anställningsskydd, Las, en annan att ha någon form av övergångsregler.

– De villkor som finns inom Svenska kyrkan har en gång i tiden förhandlats fram mellan parterna. Villkor kan behöva förändras över tid. Då är det naturligtvis att vi som fack ser ett värde i de villkor som är framförhandlade. Ser vi inget i arbetsgivarnas bud som på något sätt motsvara detta värde kan vi inte bara dra ett streck över villkoren, understryker Eva-Lotta Nilsson, Vision.

Hon poängterar att Vision vill ha ett omställningsavtal som liknar vad övrig arbetsmarknad har.

Kommunal har varslat om strejk från den 27 april för 500 av sina över 5 000 medlemmar på området. Innan dess träder en övertids-, nyanställnings- och inhyrningsblockad i kraft.

Inom kyrkan arbetar över 20 000 anställda. Dessa får vänta på årets löneökningar som skulle ha betalats ut från 1 april. Parterna var överens om att följa märket in industriavtalet, men nu är även detta uppsagt av Skao.

Carl von Scheele
12 apr 2022 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev