Det här är centralorganisationernas fokus i Almedalen

Almedalen Årets program under Almedalsveckan i Visby har många seminarier om etablering av nyanlända och en hel del om digitalisering. De tre fackliga centralorganisationerna har även annat fokus på sina egna arrangemang.
1 jul 2016 | 16:25
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

För bara några veckor sedan höll LO kongress, under parollen Investera i jämlikhet. Kongressen gav LO i uppdrag att arbeta med ojämlikheten under de kommande fyra åren och det blir också temat i Almedalen, berättar planeringschef Nina Andersson för Arbetsvärlden:

– Huvudanledningen är att vi ser en ökad ojämlikhet i Sverige, och den ökar snabbt. Vi intresserar oss för alla dimensioner av ojämlikhet – i hälsa, i arbetsmarknadspolitiken och mellan könen. Men det socioekonomiska perspektivet är viktigast för oss.

LO kommer att ha flera seminarier i år om ojämlikhet, men också om yrkesutbildningen som är viktiga frågor för medlemsgrupperna.

LO kommer att ha flera seminarier i år på temat, men också om yrkesutbildningen som är viktiga frågor för medlemsgrupperna.

– Vi tycker att det är viktigt att arbetarnas röst också är representerad i Almedalen, där det är mycket makthavare, säger Nina Andersson.

Kompetensutveckling och rörlighet

TCO fortsätter att jobba med organisationens huvudfråga – att stärka Sverige med kompetensutveckling och rörlighet – under årets Almedalsvecka.

– Förra året var vårt fokus i Almedalen Jobbhopping, och jämställdhet. Jobbhopping är en aspekt av att stärka Sverige med kompetensutveckling och rörlighet, lite mer ur individens perspektiv. I år har vi mer ett systemperspektiv.

Det innebär bland annat att koppla utbildning och rörlighetens betydelse för Sveriges konkurrenskraft.

Som förespråkare för värdet av att hitta breda lösningar i politiken arrangerar TCO också Kompromisskampen, där företrädare för ungdomspartierna får tävla i att sy ihop bästa politiska kompromissen.

Men med ett decenniums erfarenhet av Almedalsveckor konstaterar Lisa Donovan att det har vuxit kraftigt och det blir allt svårare att ha längre seminarier.

– Vi har ett huvudseminarium och är medarrangör till några andra seminarier, bland annat om etableringen. Men utöver det har vi valt att ha flera kortare arrangemang i stället, där vi pratar om våra frågor från lite olika håll.

Det blir fika för en skattereform och workshop i mindfulness. Som förespråkare för värdet av att hitta breda lösningar i politiken arrangerar TCO också Kompromisskampen, där företrädare för ungdomspartierna får tävla i att sy ihop bästa politiska kompromissen.

Valde att satsa på eget forum i stället

Saco har valt att inte arrangera några egna seminarier i Almedalen i år.

– Almedalen är en jättebra arena för att nätverka. Men vill man diskutera de stora samhällsutmaningarna på ett djupare plan så har det blivit alltför snuttifierat, säger Thomas Jartsell, pressansvarig på Saco.

I stället har Saco valt att satsa på ett tvådagars samhällsekonomiskt forum, Makro, som hölls i början av juni i Stockholms skärgård. Förebilden är Folk och försvar.

– Vi tror att det var ett klokt val, och kommer att utvärdera det. Men Almedalen är ovärderligt för nätverkande och kontaktbildande.

”Möjligheterna till övervakning av anställda ökar i arbetslivet och vi kommer att arbeta mer med det efter sommaren.”

De enskilda Sacoförbunden har egna seminarier nästa vecka, och Sacos ordförande Göran Arrius medverkar vid en rad olika arrangemang.

– Mycket handlar om integration i år, men vi kommer också lyfta integritetsfrågorna i arbetslivet, säger  Möjligheterna till övervakning av anställda ökar i arbetslivet och vi kommer att arbeta mer med det efter sommaren. I Almedalen ska vi ta tillfällen i akt att prata om det i kontakten med andra.

1 jul 2016 | 16:25
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar