”Medarbetarna jobbar redan med AI utan att du vet om det” Foto: Henrik Montgomery, TT.
Debatt

”Medarbetarna jobbar redan med AI utan att du vet om det”

AI AI-verktygen används redan i organisationerna. Nu är det hög tid för HR-avdelningarna att kartlägga arbetsflödena och fundera på möjligheter, risk och etik, skriver Maria Duni, Nordenchef på Personio.
10 maj 2023 | 07:05
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

2020 offentliggjorde World Economic Forum sin rapport om framtidens jobb som sa att 85 miljoner jobb kommer att försvinna till följd av automatiseringen i arbetslivet de närmaste fem åren. Samtidigt tillkommer 97 miljoner nya i form av roller som är mer anpassade för den nya arbetsfördelningen mellan människor, algoritmer och maskiner. De mest konkurrenskraftiga företagen blir de som klarar av att attrahera ny kompetens och att uppgradera kompetensen hos befintliga medarbetare.

En purfärsk studie från forskare vid University of Pennsylvania visar att cirka 80 procent av den amerikanska arbetskraften kan få minst 10 procent av sina arbetsuppgifter påverkade av GPT, det vill säga den nya AI-baserade språkmodellen som är på allas läppar och som är kärnan i tjänsten Chat GPT. 19 procent av de amerikanska arbetstagarna kan få se minst hälften av sina tidigare arbetsuppgifter påverkade. Denna förändring sträcker sig över alla lönenivåer, där de med högre inkomster blir mer utsatta, enligt forskarna.

AI-verktygen är redan här

Oavsett sanningshalten i rapporter som dessa − vi kommer få se många framöver − så råder inget tvivel om att AI och automatisering nu börjat slå igenom och påverka arbetsplatser över hela världen på allvar. Ett exempel är att många programmerare idag använder ChatGPT för att analysera och även generera kod för olika tillämpningar. Även bland andra yrkesgrupper införs nu AI-verktyg snabbt, oavsett om det är sanktionerat av ledningen eller ej. För vilken medarbetare kan motstå frestelsen att få hjälp med sina arbetsuppgifter och lätta på arbetsbördan? Även om det innebär en risk att resultatet bygger på delvis ostadig grund. ChatGPT är ju ”bara” en språkmodell, den skapar inte kunskap utan använder sin förmåga att förstå mänskligt språk för att sammanställa och bearbeta tidigare skapat innehåll.

För dig som arbetar med HR på en ledande nivå kan det vara en god idé att kartlägga i vilken utsträckning organisationen redan infört AI i arbetsflödet och vilka som tar ansvar för detta. För med AI kommer en mängd frågor som gäller etik, trovärdighet och inte minst risk. Genom att öka medvetenheten om dessa aspekter på AI i organisationen lägger du också grunden för er förmåga att införa AI på ett medvetet och ansvarsfullt sätt. Något som i längden är en viktig investering då den nya tekniken kommer att genomsyra allt fler funktioner och delar av arbetet.

Maria Duni, Nordenchef Personio

Relaterad läsning

Ämnen:
#AI #HR
Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev