Män har tagit större ansvar i hemmet under pandemin Futurions VD Ann-Therése Enarsson skriver att distansarbetet bidragit till ökad jämställdhet i Sverige. Foto: Benjamin Ilmoni

Debatt Män har tagit större ansvar i hemmet under pandemin

Debatt Män har avsatt mer tid för sina barn och hushållarbete under pandemin än tidigare. Ann-Therése Enarsson, vd på tankesmedjan Futurion, skriver att distansarbetet har inneburit steg mot ökad jämställdhet och minskat arbetstidsgap.
28 jan 2021
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I dagarna är det 100 år sedan riksdagen fattade det andra beslutet om kvinnlig rösträtt. Men kampen för halva makten och hela lönen behöver föras än i dag. Distansarbetet kan ge en knuff i rätt riktning.

För många av oss har distansarbete medfört att vi har mer tid för annat. Vi slipper lägga tid på att ta oss till och från jobbet.

Men vad gör vi i stället?

Ett av svaren är att vi lägger mer tid på att ta hand om barnen och på hushållsarbete – städning, tvätt, matinköp, matlagning och disk. Uppsidan på detta är att kvinnor på arbetsmarknaden verkar vara vinnarna.

Främst män lägger mer tid till hushållsarbetet

När Novus på uppdrag av Futurion undersökte distansarbete och ansvarsfördelning hemma visade det sig att fyra av tio lägger mer tid på hushållsarbete, medan det för drygt hälften inte har förändrats alls.

Nästa fråga blir då hur vi delar upp ansvaret för hushållet. Av de som upplever att de har mer tid över är det främst män som lägger mer tid till hushållsarbetet. Det är fler män (59 procent) än kvinnor (51 procent) som säger att de gör det.

Samma tendens gäller om man ser till andelen av hushållsarbetet. Totalt svarar 37 procent i gruppen som har fått mer tid när de distansarbetar att de tar en större andel av ansvaret för hushållsarbetet. Det gäller i högre grad män (41 procent) än kvinnor (34 procent).

Detsamma gäller om man ser till andelen av hushållsarbetet. Totalt svarar 37 procent i gruppen som har fått mer tid när de distansarbetar att de tar en större andel av ansvaret för hushållsarbetet. Det gäller i högre grad män (41 procent) än kvinnor (34 procent).

Fyra av tio lägger nu mer tid på att ta hand om barnen än före pandemin. Även här gäller det i större utsträckning män (44 procent) än kvinnor (40 procent).

Kanske blev det en mer jämställd jul?

Är detta en unik svensk utveckling? I en aktuell rapport från UN Women presenteras tydliga bevis för att även om båda könen har sett att deras obetalda arbetsbelastning ökar, bär kvinnor mer av bördan än män.

COVID-19-pandemin tycks alltså stärka traditionella sociala och kulturella könsnormer i många delar av världen.

Samtidigt ger Futurions undersökning en annan bild. I Sverige har hemarbetet under pandemin gjort att män tar större ansvar för barn och hushållssysslor.

Under flera år har TCO låtit Novus ställa frågor om vem i familjen som planerar julen och det återkommande svaret är att kvinnor upplever att de är julens huvudsakliga projektledare, med ansvar för att planera familjens inköp, mat, städning, besök och liknande julaktiviteter. Kanske blev det en mer jämställd jul?

Distansarbete kommer att vara en del av vårt arbetssätt även efter coronapandemin

Hur kan vi hålla fast i de nya vanorna? Kvinnor arbetar mer deltid än män, tar ut merparten av föräldrapenningdagarna och VAB-dagarna samt har fler sjukdagar. Om vi delar mer jämlikt på hushållssysslorna och ansvaret för barnen kan vi på sikt också rå på att kvinnor, trots högre utbildningsnivå än män, har lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension.

Ekonomisk jämställdhet och minskat arbetstidsgap hänger ihop eftersom ett minskat arbetstidsgap också innebär ökad ekonomisk jämställdhet.

Nu är det hög tid att driva på för att kvinnor och män ska ges samma goda möjligheter att arbeta heltid samtidigt som de får ihop livspusslet. Distansarbete kommer att vara en del av vårt arbetssätt även efter coronapandemin, vilket skapar förutsättningar för både jämställdhet och kompetensutveckling.

Arbetsfördelning i hemmet och maktfrågan på jobbet hör ihop. Det har inte minst distansjobbandet visat med tydlighet.

Även här gäller det att vi håller i och använder det gånga årets erfarenheter klokt framåt.

Relaterad läsning

Ann-Therése Enarsson
VD på Futurion
28 jan 2021
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar