”Lärare utan lärarlegitimation måste kunna organisera sig” LR:s studerandeförening gör allvarliga påhopp på medarbetare i skolan i dag, replikerar Elsa Saboonchi, Vision, efter att studentföreningen kritiserat Visions sätt att organisera obehöriga lärare. Foto: Vision respektive Jessica Gow/TT. Kollage.
Debatt

”Lärare utan lärarlegitimation måste kunna organisera sig”

Replik Lärarnas riksförbunds studerandeförening ägnar sig åt allvarliga påhopp på föreningsfriheten. Det skriver Vision i en replik på LR Studs kritik mot Visions rekrytering av obehöriga lärare. Att inte använda begreppet "lärare" om obehöriga är inte framkomligt – det används av både Lärarnas Riksförbund och Skolverket.
29 apr 2022 | 11:41
+1
2
+1
1
+1
1
+1
0
+1
3
+1
1

I ett debattinlägg riktar Lärarnas riksförbunds studerandeförening kritik mot att Vision organiserar lärare utan lärarlegitimation. Föreningen menar att vi därmed undergräver läraryrkets status. Vi menar att de i sina resonemang gör allvarliga påhopp på medarbetare som skolan idag inte klarar sig utan och på föreningsfriheten.

I samband med att Lärarförbundet beslutade att inte längre organisera lärare som saknar legitimation kom vi överens om att välkomna gruppen till Vision. Vi är ett etablerat förbund inom skolans område och har över 3 000 medlemmar som arbetar i olika roller inom skolan. Det handlar exempelvis om kuratorer, lärarassistenter och administratörer. Därför är det naturligt för oss att även organisera dem som är anställda på lärartjänster, men som inte har legitimation.

Naturligtvis har de samma rätt att organisera sig som alla andra på svensk arbetsmarknad

Ungefär tre av tio lärare har inte behörighet. De är i dag en stor och viktig resurs inom skolan, som samtidigt har osäkra anställningsvillkor. Naturligtvis har de samma rätt att organisera sig som alla andra på svensk arbetsmarknad. Med den lärarbrist som finns, och kommer att finnas under lång tid framöver, är det viktigt att lärare utan legitimation kan få sina intressen tillvaratagna.

Därför går vi ut och berättar att vi finns och vilket stöd vi kan erbjuda. Vårt fokus är att rekrytera de som är oorganiserade och de som är nyanställda.

Precis som Lärarnas riksförbunds studerandeförening strävar vi mot att alla lärare ska vara legitimerade. I det samverkansavtal som vi har med Lärarförbundet har vi ställt oss bakom att varje elev ska undervisas av legitimerade och behöriga lärare. Vi vill också att alla som anställs på en lärartjänst ska ha utbildning eller komma i utbildning.

De betalar redan ett högt pris genom att vara anställda på premisser som saknar motstycke när det gäller anställningstrygghet

Men det går inte att blunda för att skolan idag inte klarar sig utan dem som av olika skäl är anställda som lärare trots att de saknar legitimation. Elever skulle inte möta tillräckligt många vuxna i skolan och legitimerade lärare skulle inte ha tillräckligt många kollegor om de olegitimerade lärarna inte fanns där. De betalar redan ett högt pris genom att vara anställda på premisser som saknar motstycke när det gäller anställningstrygghet.

Det krävs många olika insatser för att varje elev i framtiden ska kunna undervisas av legitimerade lärare. Att förneka medarbetare som i dag är en viktig resurs inom skolan och har osäkra anställningar möjligheten att organisera sig fackligt är inte en av dem. Att undvika att använda ordet lärare om de som saknar legitimation men som undervisar är inte heller en framkomlig väg. Det illustreras väl av att både Lärarnas Riksförbund och Skolverket använder ordet lärare när de pratar om gruppen.

både Lärarnas Riksförbund och Skolverket använder ordet lärare när de pratar om gruppen

Vision är ett fack som tror på arbetsplatsens gemenskap, på att vi i våra olika roller på arbetsplatsen har lika rätt att bli lyssnade på och att allas villkor och arbetsmiljö värnas. Vi vill kroka arm med alla aktörer som söker en konstruktiv dialog om vilka åtgärder som behövs för att skolan ska vara en god arbetsplats där det finns tillräckligt många med rätt utbildning för varje yrkesroll.

Elsa Saboonchi
Funktionschef Kommunikation och facklig utveckling, Vision

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar