Vad vill Vision med den svenska skolan? Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings ordförande Emelie Fransson. Foto: Frida Sjöstedt
Debatt

Vad vill Vision med den svenska skolan?

Slutreplik Visst ska Vision kunna organisera obehöriga i skolan. Men vilken skola vill fackförbundet ha? LR:s studerandeförenings mål är att fler ska ta lärarexamen, skriver organisationens ordförande Emelie Fransson i en slutreplik.
4 maj 2022 | 06:00
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Låt oss vara tydliga: varenda en som säljer sitt arbete ska få, och bör, organisera sig. Det finns en styrka i antalet. Det vet vi. Vi förstår att och varför Vision söker nya yrkesgrupper att rekrytera. Fler medlemmar gör i regel förbundet starkare. Så fungerar Lärarnas Riksförbund också.

Lärarnas Riksförbund samarbetar idag med Akademikerförbundet SSR, dit vi såklart hoppas att alla obehöriga med akademiska studier i ryggen som arbetar på en lärartjänst vänder sig för att få sitt fackliga stöd innan de har sin legitimation. Men i och med dessa krav når vi inte alla obehöriga som har en läraranställning. Och där behövs bland annat Vision.

För att nå dit behövs det inte en urlakning av lärarprofessionen, låga krav eller obehöriga som utför lärares arbetsuppgifter.

Låt oss också vara tydliga med bakgrunden till föregående artikel. 40 000 obehöriga i skolan är 40 000 som inte kan bli tillsvidareanställda, 40 000 som inte kan avlasta de behöriga lärarna gällande betygsättning och som inte heller kan organisera sig i något av de två förbund som aktivt kämpar för att kvalitetssäkra elevers utbildning och åter göra Sveriges skola till världens bästa.

För att nå dit behövs det kvalitet, kompetens och sakkunskap. Det behövs rimliga arbetsvillkor, en orubblig facklig rörelse och slutförda lärarutbildningar.

För att nå dit behövs det inte en urlakning av lärarprofessionen, låga krav eller obehöriga som utför lärares arbetsuppgifter.

Men att skolorna i dagsläget ofta behöver obehöriga för att täcka upp för lärarbristen är varken en hemlighet eller något vi idag kan komma ifrån. Det är dock ett stort problem som behöver lösas, och det snabbt. För vi behöver lärare. Massor av lärare. Och låt oss börja med dem som är på god väg.

Om ni vill göra ert namn rättvisa så hoppas, och önskar vi, att ni också har en vision för läraryrkets status och för den svenska skolans framtid.

Återigen: Ingen blir gladare än vi om Vision kan organisera och stötta dem som inte möter Lärarnas Riksförbunds eller SSR:s krav. Men om ni vill göra ert namn rättvisa så hoppas, och önskar vi, att ni också har en vision för läraryrkets status och för den svenska skolans framtid. Vi hoppas, och önskar, att varje obehörig Vision-medlem med ambitioner att i framtiden få kalla sig lärare fram till den dagen kommer både få ett starkt stöd, men också tydliga krav från er att skaffa sin lärarlegitimation.

Lärarnas Riksförbund organiserar inte obehöriga av en anledning. Vi tror att det är fel väg att gå för att återuppbygga lärarnas status. Och just därför behöver vi i LR Stud, Lärarnas Riksförbund och resten av Sveriges legitimerade lärare, bland annat Visions hjälp.

Nyhetsbrev

Den som vill bli lärare ska såklart ges en trygghet på alla eventuella arbetsplatser den passerar fram till den dag den får sin legitimation. Men fram till den dagen bör vi vara tydliga med vad vi kallar och inte kallar gruppen. Och vi hoppas att ni förstår varför det är viktigt för oss.

Lärarnas Riksförbund är ett fackförbund för Sveriges legitimerade lärare. Vi vill såklart också växa och bli större. Men för att företräda lärarkåren på bästa sätt så har vi och SSR valt att ställa specifika krav som innebär att en stor grupp inte omfattas. Vår vision är att dessa krav kommer stärka professionen. Men vi ser gärna också ett samarbete med Vision för att fler kollegor ska få den trygghet som ett fackligt medlemskap innebär. Det är för oss betydligt större och betydligt viktigare. Visa er vision!

Emelie Fransson
Ordförande LR Stud

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar