Debatt

”Kvinnors arbetssituation måste förbättras”

Välutbildade kvinnor upplever ofta stress och press på jobbet, som går ut över deras fritid. TCO:s ordförande Eva Nordmark vill se flera åtgärder för att förbättra situationen.
18 dec 2014 | 09:10
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Just nu laddar många inför julen med att få klart det sista på jobbet inför en välbehövlig långledighet. Samtidigt kämpar sjuksköterskor, poliser, socialsekreterare och mellanchefer med flera för att, med ibland allt mindre personaltäthet, få ihop scheman för julledigheten. De gör det för att de känner ansvar, stolthet, arbetsglädje och engagemang, men de känner också av en ökad stress och press i arbetslivet.

Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Eva Nordmark, ordförande i TCO.

TCO visar nämligen i arbetslivsbarometern för 2014 hur stressen och pressen ger allt sämre förutsättningar att göra ett bra jobb. Den visar bland annat att:
– Två tredjedelar av såväl kvinnor som män har svårt att koppla bort tankarna på jobbet vid ledighet.
– Nästan hälften av arbetstagarna har så hög arbetsbelastning att de minst en dag i veckan tvingas dra in på luncher eller arbeta över.
– Drygt hälften av både kvinnor och män inte har möjlighet att lämna över arbetsuppgifter till kollegor om de har för mycket att göra.

”Kvinnor upplever i betydligt högre utsträckning att de har mindre handlings- och beslutsutrymme.”

Kvinnor upplever i betydligt högre utsträckning att de har mindre handlings- och beslutsutrymme samt att de efter jobbet är för trötta, eller saknar tid, för att umgås med familj och vänner. TCO kommer därför att fokusera särskilt på hur en god arbetsmiljö kan göra att fler, inte minst välutbildade kvinnor, får bättre förutsättningar att göra ett bra jobb och vilja stanna kvar längre i arbetslivet.

För att nå dit måste ledarskapet uppvärderas och ges bättre förutsättningar. Det handlar om att ha ett rimligt antal underställda, chefsstöd, utbildning i förebyggande arbetsmiljöarbete och verktyg att hantera nya arbetsmiljöutmaningar. Varje arbetsplats måste också diskutera förväntningar på tillgängligheten. Är det rimligt att vi ska vara ständigt uppkopplade? Och hur får man ihop livspusslet med de krav som ställs? För att underlätta för fler att kombinera yrkes- och familjeliv har TCO har bland annat föreslagit att införa en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen och rikta RUT-avdraget mer till barnfamiljer.

”Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger inte bara en personal som mår bättre utan även bättre arbetsresultat.”

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete, som omfattar såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön, ger inte bara en personal som mår bättre utan även bättre arbetsresultat. Mer resurser behövs därför till skyddsombuden, samt till Arbetsmiljöverket för att klara av ambitionen med ett längre arbetsliv samt förstärka inspektions- och tillsynsverksamheten.

Forskning om arbetsmiljö behöver växlas upp. Inte minst gäller det forskning kring kvinnors arbetsrelaterade ohälsa och psykosocial stress. Så att vi inte bara tror, utan vet vad som fungerar bäst långsiktigt.

Sjukskrivningarna ökar. Stressen och pressen är en viktig orsak till detta. Nu krävs åtgärder för att vända utvecklingen. Ett utvecklande och hållbart arbetsliv är viktigt för var och en av oss. Det är också nyckeln till Sveriges utveckling, tillväxt och välfärd.

Eva Nordmark
Ordförande i TCO

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev