”Jeppsson förnekar att företagen brister” Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson och Unionens ordförande Martin Linder. Foto: Svenskt Näringsliv och Jessica Gow/TT.
Debatt

”Jeppsson förnekar att företagen brister”

Slutreplik Vi måste tillsammans ta alla chanser att täcka kompetensgapet, skriver Unionens ordförande Martin Linder i sin slutreplik om kompetensbristen. Men i stället förnekar arbetsgivarorganisationen att företagen brister i det arbetet och väljer att ge sig på Las i stället.
3 apr 2018 | 10:48
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kompetensbehovet är akut, konstaterar Svenskt Näringsliv självt i sin rekryteringsrapport. Trots det förnekar Peter Jeppsson att företagen brister i kompetensutvecklingen av de anställda. I stället för att ta bristerna på allvar hänvisar Peter Jeppson till att otryggare anställningsformer skulle ge mer kompetenta anställda.

Vi, fackförbund och arbetsgivare, måste se och ta tillvara alla möjligheter att täcka kompetensgapet. Inte ett uns av möjlighet får förbises

Vad Peter Jeppsson inte nämner är att fyra av tio privatanställda tjänstemän inte fått ta del av någon kompetensutveckling. Han nämner inte heller att av de som fått kompetensutveckling det senaste året uppger fyra av tio att utbildningen saknar relevans för verksamheten. Detta samtidigt som omställningen på arbetsmarknaden, den ökade digitaliseringen och automatiseringen i allt snabbare takt stöper om branscher i grunden. Vi, fackförbund och arbetsgivare, måste se och ta tillvara alla möjligheter att täcka kompetensgapet. Inte ett uns av möjlighet får förbises, om vi vill att det svenska näringslivet ska fortsätta att utvecklas och vara konkurrenskraftigt. I ett sådant läge är det begränsande att uttrycka en nöjdhet, i stället för att ställa sig frågan: ”Hur kan vi konkret stödja våra medlemmar”?

Att som Peter Jeppsson ge sig på anställningstryggheten är kanske mindre förvånande, då det tycks vara Svenskt Näringslivs universallösning för alla världens problem. Att få fler kompetenta medarbetare genom att erbjuda sämre villkor måste dock även Svenskt Näringsliv ha svårt att få ihop.

Redan i dag omsätts drygt 300 000 jobb i privat sektor i Sverige. Utöver det förändras tusentals jobb i grunden på grund av nya verksamhetsmål, standarder, digitalisering med mera. Den svenska arbetsmarknadsmodellen med tydliga spelregler, anställningstrygghet och kollektivavtal har visat sig klara omställningar bra. Samtidigt behöver den systematiska kompetensutvecklingen tas på större allvar och tydligare integreras i fler företags verksamheter.

Om inte svenska företag och organisationer lyckas med att hålla uppe kompetensnivån i den allt snabbare omställningen på arbetsmarknaden riskerar vi kraftig försämring av svensk konkurrenskraft.

Unionen välkomnar Svenskt Näringsliv att samverka i arbetet att stödja våra respektive medlemmar i utveckling och förbättring av systematiskt kompetensutvecklingsarbete på arbetsplatser och i organisationer. Arbetsmetoder för detta finns, men de måste användas också.

Martin Linder
Förbundsordförande Unionen

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev