Arbetsmarknadsutredningen kommer sakna betydelse Det här förslaget har arbetats fram genom påtryckningar från framförallt C, vars hjärtefråga under lång tid varit att privatisera AF, skriver Jonas Berg. Foto: TT, privat

Debatt Arbetsmarknadsutredningen kommer sakna betydelse

Debatt På onsdag kommer arbetsmarknadsutredningen slutligen att presenteras. Men utredningens förslag kommer inte påverka organiseringen av Arbetsförmedlingen. Detta efter det så kallade januariavtalet som ingåtts mellan S, MP, C och L, som innefattar ett förslag om en fullskalig privatisering av AF.
29 jan 2019
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Enligt förslaget i januariavtalet ska AF reformeras i grunden och hädanefter fokusera på att kontrollera arbetssökande och privata aktörer medan marknaden sköter matchningen. Funktionsnedsatta berörs inte av omläggningen, som ska vara genomförd 2021.

Det här förslaget har arbetats fram genom påtryckningar från framförallt C, vars hjärtefråga under lång tid varit att privatisera AF. I en intervju i Sveriges Radio förra veckan tydliggjorde C:s vice partisekreterare Martin Ådahl att förslaget i överenskommelsen hör till en av de mest genomarbetade av de 73 punkterna och säger att partierna nu har en tydlig riktning som måste kunna genomföras.

Det visar sig att privat arbetsförmedling presterar sämre än offentlig arbetsförmedling.

Det kommer därför inte spela någon roll om arbetsmarknadsutredningen skulle vara av en annan uppfattning än den som partierna har uttryckt i sin överenskommelse.

I november läckte uppgifter ut om att utredningen överväger att bilda en helt ny myndighet och låta a-kassorna ta över kontrolluppdraget från AF. Den omstridda frågan om vem som ska ansvara för matchningsuppdraget verkade utredningen vilja låta politikerna avgöra.

Dock presenteras två huvudalternativ:

1.       AF ansvarig för kontrolluppdraget och de privata aktörerna ansvarar för matchningen.

2.      Den nuvarande modellen kvarstår, där de privata aktörerna kompletterar AF i matchningen.

Både överenskommelsens förslag om hur kontrolluppdraget ska organiseras och att AF som myndighet finns kvar går därmed stick i stäv med förslagen utredningen tidigare övervägt. Det första av utredningens huvudalternativ tangerar i princip förslaget i uppgörelsen, bortsett från att matchningen av funktionshindrade finns kvar i AF:s regi.

Det har gått mer än två månader sedan uppgifterna läckte ut. Det talar för att utredningen kan ha ändrat uppfattningen i frågan. Ett möjligt alternativ är att utredningen faktiskt väljer att presentera ett huvudalternativ, antingen ett av de redan övervägda alternativen eller ett helt annat. Det finns här en möjlig tredje väg.

Det handlar om en medelväg där AF konkurrerar med de privata aktörerna. Ekonomiprofessor Lars Calmfors har föreslagit en sådan modell i Fores rapport från i somras. Calmfors menar att en fullskalig privatisering riskerar att gå snett, då det visar sig att privat arbetsförmedling presterar sämre än offentlig arbetsförmedling.

S kommer heller sannolikt inte släppa uppdraget med funktionshindrade till marknaden

Modellen bygger på att myndighetens AF styckas upp, där separata enheter skapas som ingår i ett valfrihetssystem tillsammans med de privata aktörerna. Enheterna kommer erbjuda samma tjänster som de privata aktörerna och kommer konkurrera med varandra.

Men en sådan modell kommer sannolikt inte accepteras av C. De har tidigare förkastat förslaget som alltså kommer från partiets egen tankesmedja Fores, vilket indikerar om att partiet gör allt för att privatisera AF.

S kommer å sin sida sannolikt inte släppa uppdraget med funktionshindrade till marknaden, då det skulle innebära ett svek mot sina väljare. Detta även om utredningen skulle presentera det förslaget i enlighet med sitt första huvudalternativ.

På onsdag 13.30 när slutbetänkandet lämnas över till regeringen vet vi svaret på frågan om vilken väg utredningen anser att Sverige bör gå inom arbetsmarknadspolitiken.

Johan Berg
Arbetsförmedlare och arbetsmarknadsdebattör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar