De nya företagarna en del av strukturomvandlingen

Entreprenörskap Småföretagandet efter AstraZenecas nedläggning av forskningen i Södertälje är ovanligt högt. Det är ett symptom på en strukturomvandling i hela life science-branschen.
22 apr 2015 | 20:21
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ett 80-tal av läkemedelsforskarna blev kvar i Södertälje som egna företagare inom life science. Många jobbar till och med i samma lokaler som förr.

En del av forskningsanläggningen inklusive full laborationsutrustning köptes upp av Acturum, som ägs av Wallenbergs förvaltningsbolag och PEAB. Här bildades Biovation Park, en life science park där mindre och medelstora företag hyr in sig.

Janet Hoogstraate ansvarar för den nya life scienceparken i Södertälje. Foto: Ewa Persson.

Janet Hoogstraate ansvarar för den nya life scienceparken i Södertälje. Foto: Ewa Persson.

Chefen för Biovation Park, Janet Hoogstraate, berättar att i början hade nästan alla i parken sitt ursprung hos AstraZeneca.

– Nu har vi vuxit och knappt hälften har en tidigare anknytning dit. Totalt jobbar här 160 personer i dag, i ett trettiotal företag. Här är de generellt positiva till framtiden. Men de flesta har aldrig haft eget företag tidigare.

Några få har fått lägga ner men andra har lyckats och kunnat expandera och anställa.

– Alla hade egentligen bra ekonomiska förutsättningar med avgångsvederlag för att testa sina idéer, men har man inte lyckats etablera sig när det tar slut – ja, då blir det svårt med en dyr verksamhet som life science.

Nischer och breddning

Trygghetsrådet håller på att undersöka vad som händer på sikt med de uppsagda tjänstemän som väljer att starta eget. Preliminära resultat visar att 77 procent av företagen finns kvar efter tre år, och cirka 70 procent av de som fortsätter kan försörja sig på företaget.

Just life science ställer krav på långsiktighet. Det kan ta femton år att utveckla ett läkemedel som sedan är gångbart på marknaden i kanske fem år.

Det gäller för mindre företag hitta nischer att sälja in sig under processens gång, i form av olika tjänster och produkter till läkemedelsföretag. Eller hitta en bredare marknad.

”Man väljer att inte anställa folk för ett projekt som bara varar i tre månader. Då är det bättre för dem att lägga ut uppdraget.”

På Biovation Park finns företag som utvecklar filter för reningsverk och privatpersoner, ett annat företag analyserar hur läkemedel bryts ner i kroppen och ett tredje tar fram diagnostiska kit. TKT Sweden där Kerstin Kenne jobbar (se separat artikel) har riktat in sig på kosttillskott.

Små företag får ta större risker

Orsaken bakom den försiktiga framgången är en större strukturomvandling, där stora life scienceföretag lägger ut allt mer av riskerna på små företag.

–Man väljer att inte anställa folk för ett projekt som bara varar i tre månader. Då är det bättre för dem att lägga ut uppdraget på andra företag.

Men att behålla sin kompetens när man är småföretagare är något helt annat än att göra det i ett stort läkemedelsföretag. Ett sätt att stödja den fortsatta kompetensen är att Biovation Park exempelvis samordnar dyra prenumerationer på nya vetenskapliga artiklar. Janet Hoogstraate bokar också in seminarier om frågor kring juridik och EU-finansiering.

Stöden är vanliga i den här typen av företagsparker, Medicon Village i Lund arbetar på liknande sätt och är en förebild för Biovation Park.

Viktiga kontakter med akademin

En av annan viktig uppgift för Janet Hoogstraate är att jobba med kontaktnätet mellan Biovation och olika forskningsinstitutioner. I strukturomvandlingen har akademin och företag närmat sig varandra, och för de små företagen blir det viktigt att finnas med.

Janet Hoogstraate kommer själv från AstraZeneca och var chef över 80 forskare som nu har spridit sig till forskningsinstitutioner. I dag bildar de en viktig del av Biovations kontaktnät.

Själv ville hon bredda sig utöver forskningen när nedläggningen kom.

– Jag ville ta mig vidare så jag tog en MBA inom finans. Sedan är det inte så dumt att möta andra branscher, för ens personliga utveckling är det väldigt viktigt.

Splittring och möjligheter

Å ena sidan kan hon se hur spetskompetenserna från AstraZeneca nu har splittrats, och hon säger att det är synd. Det finns risker i avknoppningar när man bryter kedjan av forskning, utveckling, produktion och försäljning.

Hon är bekymrad över affärerna, över den bristande förmågan att kommersialisera kunskaperna.

–Men å andra sidan ser vi också mer och mer hur både små företag och akademin försörjer stora företag med forskning och utveckling. Jag ser därför goda möjligheter i den utvecklingen. Det finns både kapital och kunskaper i Sverige.

Dock är hon är bekymrad över affärerna, över den bristande förmågan att i större omfattning kommersialisera kunskaperna.

– Det är nyckeln till att lyckas, och vi ska inte vänta för länge. Gör vi det försvinner kompetensen delvis ut från Sverige.

Fotnot: Branschtidningen Life science Sweden har publicerat en ny interaktiv Sverigekarta över samtliga företag inom life science. Kartan finns i slutet av artikeln.

22 apr 2015 | 20:21
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev