Arbetslösheten minskar men AF tror inte det består Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsanalytiker Sandra Offesson ser flera faktorer som håller tillbaka arbetslösheten just nu. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Arbetslösheten minskar men AF tror inte det består

Coronakrisen Arbetsmarknaden har ljusnat något, och just nu sjunker arbetslösheten sedan ett par månader tillbaka i Arbetsförmedlingens statistik. Men bakom siffrorna finns flera faktorer som är tillfälliga, och arbetsmarknadsanalytikerna tror att siffrorna blir dystrare igen framåt vintern.
22 okt 2020 | 05:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

I början av veckan skrev Arbetsförmedlingen ner de tidigare dystra bedömningarna om en arbetslöshet på 11,2 procent i mars 2021. Nu kan arbetslösheten i stället kan hamna på 9,6 procent under första kvartalet nästa år, och i år landa på 8,6 procent i stället för den tidigare bedömningen om 9,3 procent för helåret.

Trots detta innebär de nya siffrorna en mer pessimistisk bedömning av utvecklingen under resten av hösten än vad den veckovisa statistiken visar på just nu. Enligt Arbetsförmedlingens statistik har arbetslösheten sjunkit under de senaste månaderna.

 

Företagens neddragningar och att det mer generösa stödet till korttidsarbete går ut vid årsskiftet gör att arbetslösheten kommer att öka igen

Varför väljer ni att göra analysen att arbetslösheten fortsätter öka om än inte lika snabbt, i stället för att säga att arbetslösheten sjunker?

– Vår bedömning är att vi befinner oss på en platå just nu, men att företagens neddragningar och att det mer generösa stödet till korttidsarbete går ut vid årsskiftet gör att arbetslösheten kommer att öka igen, berättar Sandra Offesson, analytiker på Arbetsförmedlingen, för Arbetsvärlden.

Hon säger att en av anledningarna är att det i Konjunkturinstitutets barometer fortfarande finns tecken på att företag planerar personalneddragningar framöver. Samtidigt är konjunkturläget osäkert – pandemin ser inte ut att avta än på Sveriges stora exportmarknader.

– När det vänder finns det fortfarande många som har korttidsarbete, och vår bedömning är att innan arbetsgivarna nyanställer går de personerna upp i arbetstid.

Exakt hur många som har korttidsarbete just nu är oklart, men enligt Tillväxtverkets har drygt 580 000 personer beviljats stöd för korttidsarbete. Konjunkturinstitutet har tidigare bedömt att cirka 360 000 personer i genomsnitt var korttidspermitterade under andra kvartalet i år. De flesta beviljades under krisens inledning, i april och maj månad.

Många fler väljer studier

Ytterligare förklaringar finns till att arbetslösheten har minskat under inledningen av hösten, en viktig är utbildning.

Enligt UKÄ, Universitetskanslerämbetet, har antalet nya förstagångstudenter på högskolor och universitet ökat med 7 700 personer i höst jämfört med för ett år sedan, och det motsvarar en uppgång med 14 procent. Framför allt gäller det 19-åringar. Och enligt Myndigheten för yrkeshögskolan finns utöver vanliga program även 6 300 nya platser under hösten för korta utbildningar.

TRR, privata sidans omställningsorganisation, visade nyligen hur fler uppsagda tjänstemän mitt i yrkeslivet nu väljer att vidareutbilda eller omskola sig. Andelen uppsagda som väljer att studera just nu har nästan fördubblats jämfört med för ett år sedan.

Jämfört med förra året har övergång till studier ökat mycket

Liknande mönster går att se i Arbetsförmedlingens statistik.

– Det brukar vara fler just i september som går från arbetslöshet till reguljära studier, säger Sandra Offesson. Men jämfört med förra året har övergång till studier ökat mycket.

I augusti lämnade 12 557 personer Arbetsförmedlingen för att börja reguljära studier, i september gällde det 12 430 personer och lite mer än en tredjedel är ungdomar 18–24 år. Förra året gick totalt 14 103 personer under de två månaderna över till reguljär utbildning.

Det är vanligare att personer börjar studera i lågkonjunktur, konstaterar Sandra Offesson. Och här har satsningar på fler utbildningsplatser haft betydelse, satsningar som enligt henne inte fanns med i Arbetsförmedlingens bedömningar från före sommaren.

Undantaget är långtidsarbetslösa

Allt detta sammantaget gör alltså att arbetslösheten troligtvis inte fortsätter att sjunka i samma takt som den gör just nu, men det ser inte lika illa ut som man trodde före sommaren. Med ett undantag – långtidsarbetslösheten. Den bedöms fortfarande fortsätta stiga enligt tidigare bedömningar, och nå över 200 000 personer andra halvåret 2021.

22 okt 2020 | 05:00
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev