”Arbetsförmedlingen prioriterar inte de långtidsarbetslösa” Fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon oroas av Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundéns avhopp.

”Arbetsförmedlingen prioriterar inte de långtidsarbetslösa”

Arbetsmarknad Analyschefen Annika Sundéns avhopp från Arbetsförmedlingen tyder på att myndigheten inte följer regeringens regleringsbrev. Det säger fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Annika Sundén lämnar sitt uppdrag som analyschef på Arbetsförmedlingen som en följd av oenighet med ledningen om myndighetens prioriteringar.

I en intervju med SVT uppger Annika Sundén att hon beklagar att Arbetsförmedlingens inte jobbar närmare de personer som står längst från arbetsmarknaden. Något som hon anser att myndigheten har möjligheter att göra genom till exempel insatser som praktik och utbildning.

– Vi har fått väldigt goda resultat från ett projekt där vi jobbat med utrikesfödda kvinnor till exempel. Det har varit ett framgångsrikt pilotprojekt och jag önskar att vi hade tagit vidare det in i verksamheten, säger Annika Sundén till SVT apropå ett av myndigheten avslutat projekt.

Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast

Britta Lejon är ordförande för fackförbundet ST, som organiserar de flesta av Arbetsförmedlingens anställda. För Arbetsvärlden uppger hon att Annika Sundéns avhopp är illavarslande.

– Förutom att Annika Sundén är en kompetent chef så är hon den person i myndighetsledningen som tydligast lyft att arbetet med långtidsarbetslösheten är myndighetens viktigaste utmaning. När alla andra i samhället har varit glada över att den totala arbetslösheten gått ner har hon hela tiden påtalat att långtidsarbetslösheten samtidigt bitit sig fast och att det behövs helt andra insatser för att möta detta, säger Britta Lejon.

I det regleringsbrev som utfärdats för Arbetsförmedlingens verksamhet under 2022 slår regeringen fast att myndigheten ska prioritera lokal närvaro i landet på samma gång som man ska vidareutveckla sina digitala tjänster. Men i ljuset av Annika Sundéns avhopp frågar sig Britta Lejon hur myndigheten egentligen valt att tolka de nya bestämmelserna.

Det duger inte att man inleder projekt för att göra något åt långtidsarbetslösheten

– En av konflikterna inom myndigheten handlar om i vilken mån man ska förlita sig på digitala tjänster för att hjälpa folk till arbete. Och digitala verktyg är ju nyttiga på så sätt att de når ut till många personer, men de hjälper inte dem som sitter fast i långtidsarbetslöshet, säger Britta Lejon och fortsätter:

– Annika Sundén är den i ledningen som tydligast insett behovet av personalintensiva och lokala insatser för att komma till rätta med just långtidsarbetslösheten. Att hon nu slutar tyder på att Arbetsförmedlingen inte har för avsikt att rätta sig efter regleringsbrevet och att man i stället lägger allt sitt krut på det digitala, säger hon.

Har investerat för mycket prestige i digitala lösningar

Till SVT säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar att hon håller med Annika Sundén i hennes analys vad gäller långtidsarbetslösheten. Men hon menar att det faktum att myndigheten i dag har 3 000 färre medarbetare än för tre år sedan sätter begränsningar för vilka åtgärder Arbetsförmedlingen kan vidta.

Britta Lejon i sin tur håller med om att myndigheten lider brist på resurser, men att man av just det fallet bör prioritera mer av dessa till personal på golvet som kan möta de långtidsarbetslösa än till de digitala satsningarna. Men hon tror att Arbetsförmedlingens ledning kanske har investerat för mycket prestige i den digitala reformeringen för att den ska vara beredd att lägga om kursen.

– Det kan vara svårt att se att verkligheten ställer nya krav på personalintensiva åtgärder när man har lagt ner så väldigt mycket resurser och flyttat tjänster från golvet till det digitala. Och sedan är jag extremt trött på den här projekthysterin inom myndigheten. Det duger inte att man inleder projekt för att göra något åt långtidsarbetslösheten. Det är Arbetsförmedlingens viktigaste fråga och ska naturligtvis vara en del av deras ordinarie verksamhet, säger hon.

Att hon nu slutar tyder på att Arbetsförmedlingen inte har för avsikt att rätta sig efter regleringsbrevet

Britta Lejon säger att även riksdagen och regeringen har ett ansvar för att tillsätta mer resurser till Arbetsförmedlingen, för att den negativa långtidsarbetslöshetstrenden ska vändas.

– Den pågående privatiseringen kommer inte att lösa de här problemen. Och även om det kostar pengar att göra något åt långtidsarbetslösheten kommer det på lång sikt att kosta hela samhället ännu mer pengar om vi inte klarar av att ge de här människorna jobb. Investerar vi pengar och personal för att göra något åt detta, så kommer vi en dag att få igen det, säger Britta Lejon.

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Kalle Anka 20 jan 2022:

    Eftersom de långtidsarbetslösa behöver extra mycket resurser, låt kommunerna få vara ”privata” aktörer för dessa och få pengar för besväret. Kommunerna är de som är närmast denna målgrupp.
    Långtidsarbetslösa behöver heldagsinsatser med utbildning och inte bara förvaring

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar