Akhondi (C): Reformen av Arbetsförmedlingen blir bra – på sikt Alireza Akhondi (C) ser ljust på Arbetsförmedlingens framtid.

Akhondi (C): Reformen av Arbetsförmedlingen blir bra – på sikt

AF-reformen Om Arbetsförmedlingen har misslyckats med att hjälpa människor ut ur långtidsarbetslöshet så beror det inte privatiseringen av myndigheten. Det menar Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Alireza Akhondi, som säger att det viktigaste man kan göra för att bryta långtidsarbetslösheten är att matcha ihop fler arbetssökande med privata aktörer.
+1
2
+1
4
+1
0
+1
2
+1
10
+1
2

Som en följd av nyheten om Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundéns avhopp har det seglat upp en debatt om huruvida myndigheten gör tillräckligt för att hjälpa de personer som står allra längst ifrån arbetsmarknaden.

Annika Sundén anser att så inte är fallet – när hon meddelade sitt avhopp hänvisade hon till att det inte satsas tillräckligt med resurser på de personalintensiva åtgärder som hon menar är nödvändiga för att komma till rätta med långtidsarbetslösheten i landet. Fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon har kritiserat AF för att prioritera digitala lösningar framför lokal närvaro, vilket enligt hennes mening innebär att myndigheten ges sämre förutsättningar att hjälpa de med störst behov.

Britta Lejon anser också att riksdag och regering har ett stort ansvar att öka anslagen till Arbetsförmedlingen för att den negativa långtidsarbetslöshetstrenden ska brytas – och hon menar att den pågående privatiseringen av myndigheten inte kommer att lösa problemet.

Enligt Alireza Akhondi kommer de nuvarande problemen att lösa sig, i sinom tid.

Mot bakgrund av situationen har arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kallats till riksdagens arbetsmarknadsutskott, där oppositionen ska be henne att förklara hur regeringen avser att ta sig an långtidsarbetslösheten och hur man ser på Arbetsförmedlingens framtid.

Centerpartiet är den aktör som i högst grad drivit på för reformeringen av Arbetsförmedlingen, vilken syftar till att dess arbetsförmedlande uppdrag ska läggas över på privata aktörer. Myndighetens roll ska i linje med detta vara att matcha arbetssökande med dessa externa aktörer och att utföra kvalitetsgranskning av deras åtgärder. Och partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Alireza Akhondi anser att myndighetens nuvarande problem kommer att lösa sig, i sinom tid.

– Det här är ju en av de mest komplicerade förvaltningsreformerna i modern tid, och det är en process som pågått i över tre år och som stött på oväntade komplikationer. Dels i form av M/KD-budgeten 2018, dels genom AF:s eget förnyelsearbete som inleddes 2014. Det tar tid att vända en negativ trend, och det är viktigt att regeringen använder de verktyg som man har till sitt förfogande och tydligt visar riktningen framåt.

Det uppdrag som myndigheten har i dag handlar i allt väsentligt om myndighetsutövning som inte är lika personalkrävande.

Under de senaste tre åren har 3 000 tjänster försvunnit från Arbetsförmedlingen, samtidigt som anslagen till olika jobbmatchningsinsatser ökats. Detta ligger i linje med hur Centerpartiet – som var det parti som i sin skuggbudget förra året avsatte det allra lägsta förvaltningsanslaget till AF – anser att myndigheten bör operera.

– Förvaltningsanslaget som myndigheten har till personal, det anslaget behöver anpassas efter det uppdrag som myndigheten har. Och det uppdrag som myndigheten har framför sig handlar i allt väsentligt om myndighetsutövning som inte är lika personalkrävande. Men samtidigt behöver programanslaget ökas väsentligt för att man ska både rusta och matcha personer till arbete.

Det handlar bara om att reformen ska ros i land.

De privata jobbmatchningsalternativen, tror Alireza Akhondi, kommer på sikt att bli effektiva verktyg för att hjälpa även de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det handlar bara om att reformen ska ros i land.

– Vi anser att det behövs anpassade åtgärder för långtidsarbetslösa och vi har varit väldigt negativa till nedläggningen av lokala kontor. Och den digitala inriktningen har inte fattats politiskt, de besluten fattas av myndigheten själv under den tidigare generaldirektören Mikael Sjöbergs förnyelseresa. Och den typen av varierade insatser kommer vi ha få så småningom.

Medger att det kan uppstå glapp

Han medger dock att under en period, när AF förvaltningsanslag bantas, så kan det kanske uppstå ett glapp när det blir svårare att hjälpa de långtidsarbetslösa fram till dess att privata matchningsalternativ anpassade för den här gruppen kommit på plats.

– Men jag skulle ändå säga att till syvende och sist handlar det om styrningen av myndigheten och att regeringen behöver vara tydligare både om det framtida uppdraget och det nuvarande. Och jag tror att de kommer att lyckas med det i takt med att reformeringen fortsätter.

Om AF har ett uppdrag där de ska jobba med personalintensiva uppgifter så ska regeringen tillföra dem de resurserna. Men när uppdraget ska läggas på andra aktörer kanske man inte behöver avsätta så mycket

Hur ser du på att både AF:s generaldirektör och dess tidigare analyschef anser att myndigheten inte har tillräckligt med resurser?

– Jag tolkar det också som att de vill ha mer pengar till verksamheten. Sedan förstår jag det som att de inte talar om årets anslag utan om verksamheten under kommande år. Så det ska läggas i en kontext kring det uppdrag som ska gälla för respektive budgetår. Om AF har ett uppdrag där de ska jobba med personalintensiva uppgifter så ska regeringen tillföra dem de resurserna. Men uppdraget ska läggas på andra aktörer kanske man inte behöver avsätta så mycket pengar till förvaltningsanslaget, säger Alireza Akhondi.

Vad anser du att man kortsiktigt bör göra för att bryta långtidsarbetslösheten?

– Det absolut bästa receptet just nu är att öka anvisningarna till de fristående aktörerna. Det är djupt olyckligt att det är många av de långtidsarbetslösa som inte får ta del av någon insats alls, och de signaler jag får är att volymerna till de privata aktörerna är långt från de politiken angett en inriktning på. Jag tycker att det är bekymmersamt, säger Alireza Akhondi.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev