Arbetsförmedlingen: Fortsatt stor kompetensbrist fem år framåt Programmerare råder det brist på enligt Arbetsförmedllingen. Foto: Henrik Montgomery / TT

Arbetsförmedlingen: Fortsatt stor kompetensbrist fem år framåt

Långtidsprognos Om ingenting görs fortsätter bristen vara stor på pedagoger, sjuksköterskor och IT-specialister. Journalister och banktjänstemän får däremot en tuffare arbetsmarknad. Det spår Arbetsförmedlingen i en fördjupad yrkesprognos som presenterades i dag, torsdag.
7 feb 2019

Kompetensbristen på arbetsmarknaden fortsätter att vara mycket utbredd, både på ett års och fem års sikt. Det spår Arbetsförmedlingen i en fördjupad yrkesprognos som bygger på analyser och runt 14 000 intervjuer i höstas med arbetsgivare i hela landet.

 

Bristen är störst inom pedagogiskt arbete, sjukvård och Data och IT men fortfarande också inom byggyrken.

– Vi har ett helt sjok av yrken där möjligheterna att hitta jobb är mycket goda, sade Arbetsförmedlingens analytiker Annelie Almérus på en pressträff i dag.

Det kommer att saknas 100 000 utbildade med den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Det innebär en mycket allvarlig situation

Arbetsmarknadsanalytiker Annelie Almérus. Foto: Lina Siksjö.

Det är i princip samma bristyrken om fem år som i dag har störst brist på kompetent arbetskraft. Arbetsförmedlingen har gjort beräkningar för att konkretisera vad den här bristen innebär fem år framåt i tiden.

– De visar att det kommer att saknas 100 000 utbildade med den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Det innebär en mycket allvarlig situation. Över hälften av bristen är direkt kopplad till befolkningsutvecklingen med fler äldre och fler yngre medför stora behov. Bristen där är stor redan i dag.

Samtidigt råder brist på yrken som är kopplade till den tekniska och digitala utvecklingen: Civilingenjörer, vissa tekniker och inte minst mjukvaru- och systemutvecklare. Den tekniska utvecklingen gör också att det kommer att finnas överskott på vissa yrkesgrupper, som journalister och banktjänstemän, och butikssäljare.

Organiserar arbetet annorlunda

Arbetsförmedlingen tror att arbetsgivarna kommer att hanterar kompetensbristen på flera sätt i ännu högre grad än i dag, bland annat genom att sänka kraven på både utbildning och erfarenhet, och dela upp arbetet mer så att exempelvis vårdbiträden tar över vissa av undersköterskornas uppgifter.

– Det här kan inte lösas av en enskild aktör, flera måste hjälpas åt, sade Annelie Almérus.

Därför räcker inte insatser enbart från utbildningssystemet, menade hon. Det livslånga lärandet och möjligheterna till omskolning senare i livet blir allt viktigare.

– Arbetsgivarna har också en viktig roll i att göra yrkena attraktiva och locka fler. Studie- och yrkesvägledningen behöver ta mer plats.

7 feb 2019
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan