Allt mer osannolikt att Transport och Hamnarbetarförbundet går samman Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot hamnarbetarförbundet menar att förhandlingskarteller tillsammans med Transport kan vara vägen framåt. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT / kod 9200

Allt mer osannolikt att Transport och Hamnarbetarförbundet går samman

Hamnarbetarförbundet kräver en viss grad av autonomi för stuveriarbetarna vid en sammanslagning med Transport. Efter att ha avvisat LO:s kompromissförslag i förra veckan ställer nu Hamnarbetarförbundet hårda krav för ett samgående.
Carl von Scheele
29 mar 2018 | 05:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Medan Transport vädjar till Stridsåtgärdsutredningen och regeringen att ge parterna rådrum resten av året ut för att lösa hamnkonflikten avfärdar Hamnarbetarförbundet alla planer på en snabb sammanslagning av de båda förbunden.

─ Tidsperspektivet är helt beroende på vilken autonomi vi kan få. Vi skulle behöva en viss form av autonomi i förhållande till Transports beslutsstruktur, säger Erik Helgeson, talesperson för Hamnarbetarförbundet till Arbetsvärlden.

Förbundet kräver bland annat att hamnarbetarna kan fortsätta med ett ”visst mått” av beslutande medlemsomröstningar även efter ett samgående.

─ Jag tror inte att Transport kommer att öppna för någon form av autonomi i det korta perspektivet. Då måste en sammanslagning få ta längre tid.

Den optimala lösningen är förhandlingskarteller på alla nivåer.

Hamnarbetarförbundet kräver i första hand ett eget parallellt avtal med Transports riksavtal för stuveriarbete med arbetsgivarna i Sveriges Hamnar. Man vill undvika att bli ett ”meningslöst bihang” till Transport, understryker Helgeson. Förbundets mål är att arbetsgivarna måste vara överens med de båda facken i alla förhandlingar.

─ I första hand handlar det om att vi ska bli behandlade som en jämbördig part i avtalen. Arbetsgivaren ska ha primär förhandlingsskyldighet med oss och vi ska vara en primär part i arbetsmiljöarbetet.

Med två fackförbund som skulle förhandla utifrån likalydande kollektivavtal är den givna frågan hur facklig oenighet i förhandlingsfrågor skulle lösas. Helgesons svar är att det ska ske genom ett skiljeförfarande.

─ Men den optimala lösningen är förhandlingskarteller på alla nivåer, att vi kommer överens med Transport om gemensamma spelregler för tillsättande av förhandlingsdelegationer, skyddsombud och hur man fattar beslut i olika frågor.

Vill behålla medlemsomröstningar

Skulle ni med en sådan lösning vara intresserad av att gå samman med Transport?

─ Det är en långsiktig lösning, men vi är bara intresserade om vi kan behålla de vitala delarna i vårt förbund, vår medlemsdemokrati och våra medlemsomröstningar. Vi vill ha korta avstånd mellan förtroendevalda och medlemmar och inte så mycket toppstyrning och ombudsmannavälde.

Anser du att Transport inte har medlemsdemokrati?

─ I någon mån har de det, men det finns stora brister i Transports och övriga LO-förbunds organisationsformer. Det är grunden för Hamnarbetarförbundets existens.

Erik Helgeson konstaterar att Transport är ett toppstyrt förbund.

─ Ja, i jämförelse med oss.

Och han hävdar att den svenska fackföreningsrörelsen måste vitaliseras och hänvisar till medlemsutvecklingen. Organisationsgraden i arbetarleden har sjunkit.

─ Jag tror att LO-förbunden sneglar mot andra sätt att fungera för att driva upp medlemsengagemanget igen, säger Erik Helgeson och tillägger att det nog förs diskussioner i vissa förbund om att närma sig Hamnarbetarförbundets demokratisyn.

Om två år har Hamnarbetarförbundet kongress, men frågan om samgående med Transport lär inte vara färdig för beslut då med det resonemang som Erik Helgeson för.

Han träffar Arbetsvärlden efter onsdagens välbesökta seminarium om hamnkonflikten i Göteborg, som föreningen Ilera (International labour and employment relations association) arrangerade i Stockholm.

Där hävdade de fackliga företrädarna från LO, TCO och Saco att parterna själva borde lösa den uppkomna situationen. I hamnarna finns två jämstarka förbund. Transport har avtalet, medan Hamnarbetarna är avtalslösa och därför inte har någon fredsplikt. I Göteborgs containerhamn har konflikterna och hoten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarna nått sådana proportioner att regeringen har tillsatt stridsåtgärdsutredningen.

Enligt ett läckt lagförslag skulle först tecknade riksavtal för en bransch gälla och därefter skulle arbetsgivaren vara garanterad fredsplikt även från förbund som fanns på arbetsplatsen men inte hade avtal.

”Utredningen borde vänta med att lämna förslag”

Efter seminariet sa Transports ordförande Tommy Wreeth till Arbetsvärlden, att parterna borde få året ut på sig att lösa problemet i hamnarna och att utredningen borde vänta med att lämna ett förslag. Arbetsgivarna hade en stund tidigare från podiet deklarerat att de ville se en politisk lösning på konflikten.

─ Man kan inte komma åt den här situationen på annat sätt än genom politiska lösningar. En sådan måste fram även om Transport och Hamnarbetarförbundet blir överens. Problematiken är större än så och måste lösas, sa Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv.

Hamnarbetarförbundet kan inte säga att det vill gå samman med oss och sedan kräva ett trepartsavtal. Det är inte trovärdigt. Vi kommer inte att landa där.

De båda hamnförbunden har inga möten inbokade den närmaste tiden. I Transport behövs interna diskussioner innan nya kontakter tas, uppger förbundsordförande Tommy Wreeth. Transport sätter från sin sida press på Hamnarbetarförbundet och efterlyser också en tydlig avsiktsförklaring om ett samgående från förbundet.

─ Om jag förstår deras stadgar rätt krävs en medlemsomröstning med fem sjättedelars majoritet. Min förhoppning är att de tar det första beslutet. Då kan vi diskutera resten.

Tommy Wreeth avfärdar alla förslag på avtalslösningar med tre parter, Transport, Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarna, som gör upp om villkoren för arbetet landet hamnar.

─ Jag tror inte på den lösningen. Hamnarbetarförbundet kan inte säga att det vill gå samman med oss och sedan kräva ett trepartsavtal. Det är inte trovärdigt. Vi kommer inte att landa där.

Ett förslag till en lösning presenterades

På Ileras seminarium presenterades ytterligare ett förslag till lösning. Jan Sjölin, som tidigare medlat mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar, hävdade att rätt tid för en lösning är nu innan stridsåtgärdsutredningen har lagt sitt betänkande.

Han föreslog att de båda förbunden sluter en samarbetsöverenskommelse och tillsätter lokala förhandlingskarteller. De kommer överens med Sveriges Hamnar om att dessa ska vara den lokala parten. Transport förblir central avtalspart. Hamns avdelningar skriver på fredspliktsavtal.

Förslaget föll inte i god jord. Varken Hamnarbetarförbundet eller Transport nappade på idén.

Carl von Scheele
29 mar 2018 | 05:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev