Allt fler företag erbjuder sina anställda löneväxling Det har blivit vanligare att arbetsgivare erbjuder sina anställda löneväxling till pension. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Allt fler företag erbjuder sina anställda löneväxling

Löneväxling Antalet företag som erbjuder sina anställda att löneväxla till pensionssparande ökar rejält. Det visar en undersökning från PRI och Alecta. Drygt 8 av 10 företag har anställda som löneväxlar.
2 jun 2021 | 15:03
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I dag har 84 procent av de intervjuade företagen anställda som löneväxlar till pension. Det innebär att de sätter av en del av lönen till pension till skattemässigt gynnsamma villkor. För fem år sedan var det 75 procent som av företagen som hade anställda som löneväxlar till pension. Ökningen verkar dock inte kunna förklaras av en efterfrågan från anställda.  Endast en av sex arbetsgivare instämde helt eller delvis i att det finns en stark efterfrågan på löneväxling bland de anställda. Var tionde arbetsgivare som deltog i undersökningen erbjuder inte löneväxling. Det främsta skälet till att de inte gör detta är att de vill undvika administration.

Så gjordes rapporten

Ipsos genomförde på uppdrag av Alecta PRI en undersökning. De gjorde telefonintervjuver med 300 pensionsansvariga/HR-chefer i november och december 2020. Företagen som de intervjuade arbetar för är ansluta till den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP och har minst 20 anställda tjänstemän.

+ Expandera

 

Arbetsgivare som vill hjälpa sina anställda att spara extra bör ha hela bilden klar för sig så att förmånen också har förutsättningar att bli förmånlig

En anledning till att företagen erbjuder löneväxling är enligt arbetsgivarna själva att de önskar framstå som attraktiva arbetsgivare. Det är Ipsos som på uppdrag av Alecta och PRI har undersökt hur företagen hanterar och tänker king löneväxling. Enligt undersökningen är många arbetsgivare osäkra på hur löneväxling ska hanteras. Exempelvis svarar en tredjedel att de inte vet vilken lön de rapporterar till den ordinarie tjänstepensionen för de anställda med ITP1 som löneväxlar. Hälften av företagen vet inte heller om de kompenserar för det bortfall av ordinarie tjänstepension som löneväxling kan medföra.

Allt fler arbetsgivare erbjuder sina anställda löneväxling till pension.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Att löneväxla kan vara bra för många, men det finns en del att tänka på. Alla som löneväxlar är inte per automatik vinnare, säger Stina Andersson, pensionskonsult på PRI.

Nyhetsbrev

Rapporten har tagits fram för att hjälpa arbetsgivarna att ta medvetna beslut.

– Löneväxling är bara en av flera former av frivilligt pensionssparande vilket ibland glöms bort. Arbetsgivare som vill hjälpa sina anställda att spara extra bör ha hela bilden klar för sig så att förmånen också har förutsättningar att bli förmånlig, säger Lars Callert, marknadsanalytiker på Alecta.

Rapporten visar att löneväxling är mest förmånligt för anställda med en månadslön mellan 46 000 och 55 000 kronor. Därefter avtar fördelarna. Också de som kan dra nytta av löneväxlingens olika fördelar, bör känna till att pengarna blir inlåsta och att man blir beroende av framtida skattesatser och pensionsregeler.

 

2 jun 2021 | 15:03

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev