Allan Larsson: ”Det var lätt att tala samma språk med Juncker” Jean Claude Junckers särskilde utredare har varit Allan Larsson. Foto: Gert Lundstedt.

Allan Larsson: ”Det var lätt att tala samma språk med Juncker”

EU:s sociala pelare På fredag undertecknas EU:s sociala pelare. Arbetsvärlden har mött en tidigare svenska finansministern Allan Larsson som under två år utvecklat pelaren, under kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.
Gert Lundstedt
12 nov 2017 | 21:06
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetvärlden träffar den tidigare finansministern, generaldirektören i EU-kommissionen, ILO-rådgivaren med mera i samband med ett seminarium hos tankesmedjan Arena Idé.

Förra året hade Allan Larsson ett 80-tal möten med fack och arbetsgivare, Europaparlamentet och frivilligorganisationer för att få igång diskussionen om en pelare. Allan Larsson syn på den sociala pelaren finns sammanställd i en essä utgiven av tankesmedjan Global utmaning. Till en början blev han starkt ifrågasatt. I Europa rådde åtstramning och bilden av ett socialt fungerande Europa gick inte ens att föra på tal:

− Det var ett stort motstånd att bryta igenom.

Men med Brexit, presidentvalet i USA, allt starkare nationalistiska strömningar och en mycket sned inkomstutveckling fanns behov av en motbild.

− Efter tio år av åtstramning var det dags att vända det. Jag kallar det ”social recovery” (social återhämtning).

I kristdemokratiska partier finns en facklig sida, det överbryggar väldigt mycket.

Vid Göteborgstoppmötet finns nu en färdig överenskommelse om en social pelare som kommissionen, parlamentet och rådet står bakom. Arbetsvärlden möter en synnerligen nöjd Allan Larsson.

− Från början hade jag frågetecken om vad en social pelare kan bli, berättar han. Att vi kunde få ihop alla länderna kring den, att vi kunde få så stor samsyn, är över min förväntan.

Vad hoppas du på efter att den sociala pelaren sjösätts i Göteborg?

− Att den får ordentligt genomslag i den första planeringsterminen (det vill säga kommissionens riktlinjer till medlemsländerna om hur de under året ska samordna sin ekonomiska politik och ta itu med EU:s ekonomiska utmaningar, red.anm).

− Men också att pelaren blir viktig inför europeiska parlamentsvalet 2019. Att partierna tar ställning till hur de ser på den. Vad de vill göra på hemmaplan och på ett europeiskt plan.

Menar du partierna i EU-parlamentet?

− Ja, att de talar om att pelaren är viktig och stödjer den. Den har ett brett stöd i parlamentet, som varit väldigt aktivt och som jag räknar med fortsatt ska vara det. Att parlamentet ligger på och ser till att medlemsländerna gör saker.

Jean-Claude Juncker är kristdemokrat och du socialdemokrat. Hur ska man tolka att ni är så överens när det gäller sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor?

− Vi samarbetade på 90-talet. Han var arbetsmarknadsminister i sitt land och kunde arbetsmarknaden väl, så det var lätt att tala samma språk med honom. Det var det nu också. I kristdemokratiska partier finns en facklig sida, det överbryggar väldigt mycket.

Är det ett urvattnat förslag eftersom EU:s alla 28 medlemsländer står bakom det?

− Nej. Det är väldigt höga ambitioner och det är ingen tvekan om att det är det mest ambitiösa sociala program som någonsin tagits fram på EU-nivå. Det är fantastiskt att de 28 medlemsländerna står bakom det. Sedan är frågan hur väl länderna kommer att leva upp till det.

Du lägger på toppmötet fram tre rekommendationer för pelaren. Den första om att se välfärdspolitik som en tillväxtfaktor, inte en börda.

− En rekommendation som Världsbanken, IMF, ILO och OECD står bakom. Vi måste ta oss an klyftorna eftersom de är ett hinder för den ekonomiska tillväxten.

Din andra rekommendation är att prioritera omställning genom att kompetensutveckla arbetskraften.

− På en arbetsmarknad där ny teknik och digitalisering ställer höga krav på kompetens, kunnande och yrkesskicklighet måste man se till att alla i arbetskraften kommer med. Idag är insatserna alldeles för få och små. I genomsnitt får bara tio procent av de som står utan arbete i EU en nystart.

Din tredje rekommendation kallar du ”citizen first”?

− Citizen first istället för more Europe och mer överstatlighet. Den sociala pelaren innebär ingen förändring av bestämmanderätten mellan medlemsländerna och EU. Utan pelaren handlar om ett gemensamt synsätt och hur man ska driva reformprocesser.

Allan Larsson framhåller parternas centrala roll i ett framtida socialt fungerande Europa.

− Framför allt i de nordiska länderna har vi parter som kan spela en stor roll. Inte alla länder har den förmågan och möjligheten. Jag tycker EFS (Europafacket) och Business Europe (Europeiska arbetsgivareorganisationen) ska sätta en ny agenda för partssamarbetet. Med produktiviteten som gemensam fråga, och den sociala dialogen som ett sätt att kunna genomföra detta.

Är pelaren ett första steg mot ett socialt protokoll?

− Jag kan inte se att det har diskuterats på det sättet. Men vi får väl se senare om det kan komma upp. Det är sagt att medlemsländerna nu ska ta hand om och genomföra detta i sin egen reformverksamhet. Och EU göra sitt för att underbygga det hela.

Gert Lundstedt
12 nov 2017 | 21:06

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev