Alla landsting ska försöka bli av med inhyrd personal senast 2018 Karolinska Universitetssjukhuset har ökat kostnaderna kraftigt för hyrsjuksköterskor 2016. Foto: Christine Olsson/TT.

Alla landsting ska försöka bli av med inhyrd personal senast 2018

Sjuksköterskebristen De ökade kostnaderna för inhyrd personal hotar landstingens ekonomi, därför har landstingen gemensamt gett sig själva två år då man ska göra sig oberoende av bemanningspersonal. I Stockholm har beroendet av hyrsjuksköterskor ökat 2016.
26 jan 2017

Kostnaden för inhyrd personal hotar landstingens ekonomi. Kostnaderna ökade med 16 procent under 2016 års tre första kvartal jämfört med samma period året innan. Därför ska alla landsting och regioner nu tillsammans, med hjälp av SKL, försöka bli oberoende av inhyrda i hälso- och sjukvården. Man har satt deadline den 1 januari 2019.

Men liknande beslut har tagits tidigare i landstingen utan att man har lyckats.

Stockholm är ett av de landstingen.

Ökad hyrkostnad i Stockholm motsvarar 500 anställda sköterskor

Siffror som Arbetsvärlden har fått ta del av visar att Stockholms läns landsting trots en kraftig befolkningsökning har minskat antalet anställda sjuksköterskor under 2016 med 100 stycken jämfört med 2015. Under samma period har kostnaden för hyrsjuksköterskor ökat med storleken motsvarande personalkostnaden för 500 sjuksköterskor.

Landstinget är mer beroende 2016 än tidigare av framför allt hyrsjuksköterskor, och allra störst är beroendet på det största sjukhuset, Karolinska.

Enligt Vårdförbundets Stockholmsavdelning är många vårdplatser stängda på grund av bristen på sjuksköterskor. De stora sjukhusen har startat egna bemanningspooler, men det räcker inte.

– Arbetsgivaren löser bristen på två sätt, sade Vårdförbundets vice ordförande i Stockholm, Gunilla George, till Arbetsvärlden i december. Antingen genom mer övertid eller genom att ta in fler externa hyrsjuksköterskor.

Ekonomin viktigast

Landstingens och regionernas nya gemensamma projekt ska enligt den egna beskrivningen ”utreda, analysera och föreslå åtgärder som behöver vidtas inom flera områden, såsom kompetensförsörjning, utbildning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling, för att uppnå oberoende av all inhyrd personal”.

SKL skriver på sin webbsida att även om huvudsyftet med projektet är att skapa en tryggare vård och attraktivare arbetsplatser är ekonomin en viktig förutsättning för att klara vården. ”… genom att ansatsen denna gång är bredare än tidigare och involverar samtliga landsting och regioner, är förutsättningarna bättre att uppnå målet” skriver man.

26 jan 2017
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan