Bättre skydd för tillfälligt anställda

Trygghetssystem Positivt att försäkringsskyddet för de med tillfälliga och korta anställningar stärks, menar TCO i sitt remissvar till parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Svenskt näringsliv välkomnar ökat skydd för företagare, men tycker att utredningen i sin helhet innehåller för få konkreta förslag.
18 aug 2015 | 14:44
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Igår måndag var sista dag att lämna in remissvar på den Parlamentariska socialförsäkringsutredningen, PSFU, vars 1 200 sidor långa slutbetänkande presenterades i början av 2015, efter att ha utretts i fem år.

Catharina Bäck, Svenskt näringsliv.

Catharina Bäck, Svenskt näringsliv.

– Generellt kan man säga att det är olyckligt att utredningen kommer med rätt få konkreta förslag. Vi uppfattar också att det är flera områden som inte riktigt är färdigutredda, säger Catharina Bäck, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt näringsliv.

Bra med lyft för företagare

Svenskt näringsliv har fått uppskov på att lämna in sitt remissvar (vilket ett flertal instanser fått, till exempel LO) och vill därför inte ännu uttala sig precist om utredningens förslag rörande a-kassan. Gällande sjukförsäkringen är de mycket kritiska till att utredningens överväganden att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen skulle kunna tas bort. Att utredningen föreslår att ge vården tydligare ansvar för rehabilitering, samt att den pekar på att återgång i arbete är prioriterat, välkomnar de dock.

– Sedan är det också mycket positivt att kommittén vill förbättra försäkringsskyddet för företagare, att det inte ska spela någon roll vilken form av företag man väljer att driva. Det är verkligen på tiden att den frågan lyfts, säger Catharina Bäck.

Ökat stöd för de med korta anställningar

TCO ställer sig positiv till många av utredningens förslag i sitt remissvar.

– De flesta skarpa förslag kring a-kassan kan vi tillstyrka, säger Mats Essemyr, arbetsmarknadspolitisk utredare på TCO. Det allra viktigaste förslaget är ändringen till inkomstvillkor.

Mats Essemyr, TCO.

Mats Essemyr, TCO.

Utredningen föreslår ett gemensamt inkomstbegrepp för socialförsäkringarna och arbetslöshetsförsäkringen. Med nuvarande a-kasseregler måste du ha jobbat minst halvtid under det senaste året för att kvalificera dig för a-kasseersättning. Enligt utredningens förslag ska regeln kring arbetstid ersättas med ett inkomstvillkor – du ska ha tjänat motsvarande en halvtidslön under det senaste året för att få ersättning.

– Detta kommer att vara till stor hjälp för de som har tillfälliga anställningar och kortare kontrakt, en grupp som tidigare har fallit ur systemet, säger Mats Essemyr.

– Förslaget kring det gemensamma inkomstbegreppet kommer också att ge dem med kortare anställningar bättre förutsättningar gällande både föräldraförsäkring och sjukförsäkring. Det är en avsevärd förbättring för grupper med osäkrare anställningsförhållanden varför vi på TCO anser att det är viktigt att det verkligen genomförs, säger Åsa Forsell, utredare i välfärdsfrågor på TCO.

Arbetsgivare måste ta större ansvar

Försäkringskassans samordningsansvar för återgång i arbete ska ersättas av att inblandade aktörer ska ha en allmän skyldighet att samverka, föreslår utredningen. Detta ställer sig TCO kritiskt till, eftersom det skulle kunna leda till att i stället ingen tar ansvar.

– Vi saknar också förslag kring att öka incitamenten för arbetsgivare att få anställda tillbaka i arbete, säger Åsa Forsell.

Åsa Forsell, TCO.

Åsa Forsell, TCO.

Hon efterlyser vidare utredning om hur man skulle kunna införa ekonomiska drivkrafter för att få dem att ta det ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning som de har enligt arbetsmiljölagen.

Individens trygghet borde ligga i fokus

Utredningen föreslår också en förändring av det samlade målet för sjukfrånvaron. Idag är det beslutat att frånvaron ska ligga på en ”låg men stabil nivå”. Enligt utredningen borde det i stället finnas en bred politisk överenskommelse kring ett siffersatt mål, och vilka åtgärder som ska vidtas om nivån avviker från målet. TCO tror dock att ett sådant system skulle kunna gå ut över individen.

– Försäkringens trygghet ska inte vara beroende av den samlade nivån på sjukfrånvaron, säger Åsa Forsell,

Ingen lösning på att så få har rätt till a-kassa

Ett av de större problemen på a-kasseområdet som utredningen inte har kunnat presentera ett svar på är att så få idag kvalificerar sig för a-kasseersättning, menar Mats Essemyr.

– Det finns en väldigt stor grupp idag, kanske flera hundratusen, som inte ens registrerar sig hos Arbetsförmedlingen eftersom de vet att de inte uppfyller kvalifikationskraven för a-kassa. Det problemet kommer utredningen inte med någon lösning på, säger Mats Essemyr.

18 aug 2015 | 14:44

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev