30 procent fler uppsagda i välfärden Eva Wikström, vd Omställningsfonden. Foto: Press

30 procent fler uppsagda i välfärden

Coronakrisen Antalet personer som sägs upp på grund av arbetsbrist inom välfärden ökar kraftigt 2020, med 30 procent eller 1 600 personer jämfört med föregående år. Och det är framför allt lärare, administratörer och handläggare som drabbas, enligt ny statistik från Omställningsfonden.
22 feb 2021
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Lärare seglar upp som ett av de hårdast drabbade yrkena när välfärdsarbetare sägs upp på grund av arbetsbrist under coronapandemins år, enligt Omställningsfondens statistik.

Arbetsbristen ledde till att 192 lärare sades upp 2020.

Lärare och administratörer

De två största grupperna som sägs upp på grund av arbetsbrist inom välfärden 2020 är lärare och administratörer. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av vilka områden (AID-kod) uppsägningarna gäller:

Lärare:

 1. Lärare, modersmål, praktiska/estetiska ämnen och kulturskola 99
 2. Lärare gymnasium, yrkesämnen 28
 3. Lärare grundskola 21
 4. Lärare, folkhögskola 12
 5. Lärare gymnasium, allmänna ämnen 11

Administratörer:

 1. Administratör, annan 59
 2. Administratör, personal/löner och ekonomi 32
 3. Administratör, information 28
 4. Administratör, övergripande verksamhet 17
 5. Administratör, skola/fritid 16

Källa: Omställningsfonden

+ Expandera

Hur kommer det sig att ett bristyrke som lärare drabbas så hårt?

– Vi kan inte se i detalj vad det är för lärare som sägs upp men det kan röra sig om lärare på yrkesutbildningar som inte får tillräckligt med elever, eller modersmålsgrupper som inte längre har elevunderlag, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

I Omställningsfondens siffror framgår inte heller hur stor andel som är obehöriga lärare. Däremot vet man att det till stor del rör sig om smalare ämnen, så som praktiska och estetiska ämnen (se faktarutan för mer detaljerad information om uppsägningarna).

– Siffrorna bygger på vad för arbetsuppgifter man har, inte vilken utbildning man har, säger Eva Wikström.

Totalt var det 1 600 personer inom välfärden som sades upp på grund av arbetsbrist 2020, en ökning med 30 procent från 1 264 uppsagda år 2019.

Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa till med omställning inom välfärden. Det inkluderar kommuner, regioner och kommunala företag som är medlemmar i Sobona.

Förebyggande åtgärder

Eva Wikström poängterar att det är viktigt att arbetsgivarna inom välfärden är medvetna om de medel som finns hos Omställningsfonden för förebyggande insatser.

– Sedan 2017 har parterna beslutat om att använda medlen också för förebyggande insatser och mellan 2017–2019 användes 600 miljoner kronor av tillgängliga 750 miljoner kronor. Nu är det beslutat om 750 miljoner kronor för åren 2021–2023 också, säger Eva Wikström.

– Vi hoppas att man nyttjar de medlen för att rusta och ställa om arbetskraften efter de behov som finns så att vi har en så välfungerande välfärd som möjligt.

Under 2020 gjordes drygt 11 000 förebyggande insatser, en ökning mot tidigare år.

– Trots pandemin och extra ansträngningar kring det så har antalet förebyggande insatser ökat, säger Eva Wikström.

Fakta om uppsagda

Totalt antal: 1 640 personer

Vanligaste yrkesgrupperna som blev uppsagda:

 1. Administratör 195
 2. Lärare 192
 3. Handläggare 139
 4. Personlig assistent 106
 5. Barnskötare 99
 6. Elevassistent 92
 7. Behandlingsassistent/Socialpedagog 85
 8. Undersköterska 57
 9. Ledningsarbete 55
 10. Måltidspersonal 47

Källa: Omställningsfonden

+ Expandera

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar