YH och omställningsorganisationerna jobbar för högtryck Passa på att vässa dina digitala kompetenser, är ett av tipsen från omställningsorganisationerna som nu har högt tryck av varslade och uppsagda på grund av coronakrisen. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT.

YH och omställningsorganisationerna jobbar för högtryck

Omställning ”Det är extremt påfrestande för hela systemet”, säger Caroline Söder på TSL. Rekordmånga arbetslösa ska nu ställa om i en tid när digitaliseringen accelererar. Samtidigt vill många tillbaka till sina gamla jobb.
1 jun 2020 | 13:38
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Caroline Söder är VD för Trygghetsfonden TSL, LO:s och Svenskt näringslivs omställningsorganisation inom privat sektor. Här har man sedan i början av mars tagit emot betydligt fler deltagare än under hela 2019.

–  Det är extremt påfrestande för hela systemet, beskriver hon läget för Arbetsvärlden och berättar att alla inblandade parter har fått anpassa arbetsprocesserna.

Caroline Söder, VD för TSL. Foto: Eva Lindblad.

Till TSL hade 18 086 nya deltagare anmälts under 2020, fram till den 29 maj. Det är betydligt fler än under hela 2019 – då kom 13 753 personer till TSL. Drygt hälften av de uppsagda fanns i ett storstadslän, och framförallt är det branscherna hotell och restaurang, turistnäringen, handeln och persontrafiken inom transportsektorn som drabbats.

Liknande mönster finns bland tjänstemännen:

 

Det är inte så att det helt saknas jobb att matcha mot. Fram till i slutet av april lyckades till exempel TSL fortfarande stötta 90 procent till nya jobb.

För tjänstemännen finns jobben främst inom offentlig verksamhet. Av de som gick vidare till nytt arbete med stöd från TRR fick flest arbete inom stat, kommun och landsting, därefter service och tjänster, sedan IT, handel och bygg/anläggning, och bland de vanligaste nya jobben var projektledare, administratör och konsult.

Skyndar på behovet att lära nytt

Nedsläckning och social distansering gör att världen nu förändras i hög takt, och nya beteenden kan skapas på sikt som också gör det svårare att i det här läget förutspå konkret hur arbetsmarknaden kommer att se ut på andra sidan krisen.

En sak är de flesta överens om – krisen påskyndar strukturomvandlingen.

– I flera branscher sker den ännu snabbare än vad vi sett tidigare, säger Caroline Söder. Arbetsmarknadens struktur kommer att förändras och vi behöver möta de nya förutsättningarna.

Ett tydligt exempel på detta är handeln.

– Bland annat är sällanköpshandeln hårt drabbad av Coronaepidemin. Vi ser både mindre företag och stora kedjor som permitterar eller i värsta fall går i konkurs. Parallellt har epidemin accelererat den digitala transformationen i hela branschen vilket även ställer nya kompetenskrav. Det blir därför viktigt att de som vill fortsätta jobba i handeln tar alla möjligheter att utveckla sin kompetens för att möta de nya behoven.

Erica Sundberg, operativ chef på TRR. Foto: TRR.

Vi visste ju att vi har digitalisering framför oss, men det här driver på den så mycket fortare

Erica Sundberg, som är operativt ansvarig på privattjänstemannasidans omställningsorganisation TRR, har en liknande bild. På TRR har man i flera år jobbat mycket i dialog med arbetsgivarna om deras behov av kompetensväxling.

– Det finns ofta ett gap hos företagen mellan kompetens man har men inte längre behöver, och ny kompetens som man behöver, säger Erica Sundberg. Det vi ser nu är att vi mer än någonsin behöver fokusera på att lära nya saker. Vi visste ju att vi har digitalisering framför oss, men det här driver på den så mycket fortare. Det, i sig, kommer att innebära högre utvecklingstakt än annars.

Många vill tillbaka till sina gamla jobb

I början av coronakrisen upprepades ofta att detta är en hälsokris i en sund ekonomi, och inte en klassisk strukturell kris. Det gäller att vänta ut krisen. Och för många arbetsgivare som tvingas varsla och säga upp är det en överlevnadsfråga på sikt att kunna återanställa tidigare anställda för att snabbt få i gång verksamheten igen.

Permitterad personal från flyget och från hotell- och restaurangbranschen har genom olika korta utbildningsinsatser slussats in som stödpersonal i vården, många med planer på att så småningom gå tillbaka till sina tidigare jobb.

Erica Sundberg på TRR berättar att den inställningen är kanske den vanligast även bland de som sägs upp nu, att komma tillbaka till sina gamla jobb igen.

– Och då kanske man ligger lite lågt i början, säger hon. Men många kanske behöver stanna upp och reflektera, och tänka om. Har man haft några barndomsdrömmar? Det är mycket sådant vi får jobba med nu.

Men ett generellt råd som TRR har till alla som inte kan arbeta som vanligt i Coronakrisen är:

– Passa på att ta vara på den här tiden. Och stärk din digitala kompetens.

Ett sätt för tjänstemännen är att använda sig av de många online-utbildningar som finns, enligt Erica Sundberg finns utbildningar av hög kvalitet och är sådant som klingar bra i ett CV.

Väntar inte in riksdagsbeslutet

Både TRR och TSL tar upp Yrkeshögskolans utbildningar som en användbar möjlighet för många, vare sig man vill komplettera sin kompetens eller satsa på ny yrkesinriktning.

Nya platser och utbildningar på YH

I ett av regeringens och samarbetspartiernas krispaket med anledning av coronakrisen finns resurser som ska gå till tre olika typer av utbildningsinsatser inom Yrkeshögskolan:

  • att utöka antalet platser på befintliga program, som längst till och med våren 2022 (ca 6 000 platser);
  • att växla upp en ny form av kortare kurser och kurspaket, många på fem–sex veckor för fördjupning och breddning av kunskaperna. Utbildningsformen skulle starta i år ändå, men blir mycket större nu (ca 3 500 platser);
  • en försöksverksamhet för de som jobbat i ett yrke länge för att kunna tillgodoräkna tidigare kunskaper för snabbare yrkeshögskoleexamen (ca 500 platser).

Källa: Regeringen och Myndigheten för yrkeshögskolan.

+ Expandera

Och på Myndigheten för yrkeshögskolan arbetar man just nu intensivt med att göra det möjligt för de enskilda yrkeshögskolorna att skapa nya utbildningsmöjligheter, inte minst för alla som har drabbats av coronakrisen. Regeringen och samarbetspartierna vill att Yrkeshögskolans tidigare tilldelning nu utökas med en fjärdedel, dels på grund av coronakrisen och dels genom tidigare beslut om expansion i år. Målet är att snabbt erbjuda ett mycket större utbud av utbildningar och nya möjligheter att komplettera kompetensen för både korttidspermitterade och för uppsagda.

Men beslutet i riksdagen om det krispaketet tas inte först den 17 juni. Myndigheten för Yrkeshögskolan har ändå öppnat upp för yrkeshögskolorna att ansöka om medel till nya utbildningar (se faktaruta).

Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).
Foto: MYH.

– Vi ska ge de här utbildningarna i år och nästa år. Då kan vi inte vänta på alla beslut utan måste förbereda allt vi kan, berättar Thomas Persson, generaldirektör för myndigheten. Direkt efter riksdagsbeslutet tar vi beslut om tilldelningen till yrkeshögskolorna.

Lite kan utbildningsanordnarna surfa på att man har haft en stor ansökningsomgång under våren, där det redan finns en efterfrågan.

– Så de börjar inte om från början, konstaterar Thomas Persson. När det gäller de korta kurserna och kurspaketen som är helt nya för i år har några redan startat med ytterligare fler i augusti och september eller lite senare.

1 jun 2020 | 13:38
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev