Vårdförbundets ordförande: Skyddsronder kan bli aktuella i Stockholm Vårdpersonal måste skyddsutrustning och säkra arbetsvillkor för att skydda sig och andra mot Coronasmitta, anser Vårdförbundets ordförande, Foto/arkivbild: Mikael Fritzon / TT

Vårdförbundets ordförande: Skyddsronder kan bli aktuella i Stockholm

Coronaviruset Efter signaler om att medlemmar utsätts för smitta och krav på 12-timmars arbetspass kräver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro att regionerna säkrar arbetsmiljöerna på sjukhusen och uppmanar till skyddsronder. −Jag är jätteorolig för de här livsviktiga yrkesgrupperna, säger hon.
19 mar 2020 | 13:40
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Landets sjukhusanställda prövas nu hårt efter en redan ansträngd vintersäsong. Vårdförbundet får förhandlingskrav på 12-timmars pass utan raster, slopade semestrar och andra ändringar i arbetsvillkoren, uppger ordföranden Sineva Ribeiro för Arbetsvärlden.

Facket får också nu signaler om att vissa vårdgivare börjat frångå rutiner för riskbedömning och att medlemmar utsätts för smitta, uppger hon.

Vi behöver se till att personal omplaceras. Jag vill att man ska ta hänsyn till de av våra medlemmar som tillhör riskgrupper, som exempelvis har cancersjuka barn eller är gravida.

Vårdförbundet organiserar 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Sineva Ribeiro uppger att hon är mycket orolig, inte minst för anställda som är gravida eller bär på egna riskfaktorer.

−Vi behöver se till att personal omplaceras. Jag vill att man ska ta hänsyn till de av våra medlemmar som tillhör riskgrupper, som exempelvis har cancersjuka barn eller är gravida.

Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

Kräver full utrustning

Hon anser också att arbetsgivarna, även om det råder kris, inte kan frångå eller åsidosätt arbetsmiljölagen eller patientsäkerhetsreglerna.

−Jobbar du i direkt vård med smittade så ska du ha full skyddsutrustning. Punkt. Min uppmaning är att vi inte ska vårda utan skyddsutrustning.  Vi ska skydda patienter men också personalen, som annars kan föra smitta vidare till andra patienter.

Men kan en enskild sjuksköterska vägra arbeta?

− Vi uppmanar våra skyddsombud att kalla till skyddsronder på de arbetsplatserna där man har det mest ansträngt.

Det kommer att ske skyddsronder, uppger hon, och enligt hennes bedömning i första hand på sjukhusen i Stockholm.

Coronapatienter i Stockholm

Enligt uppgifter i Dagens Nyheter som tagit del av statistik av läger vårdas just nu 80 Coronasmittade patienter på sjukhus i Stockholm. Elva av dem får intensivvård. Sammanlagt uppges 28 Coronapatienter ha vårdats inom intensivvården i Sverige. Tio individer har hittills avlidit i sjukdomen covid-19.

Källa: DN

+ Expandera

− Om vi kommer att göra skyddsstopp vet jag inte. Det viktiga är att det finns skyddsutrustning på plats.

Har börjat samordna krav på långa arbetspass

Sineva Ribeiro ställer också andra tunga krav på regionerna. Facket får mängder med framställningar om att ändra och förlänga medlemmarnas arbetsvillkor från såväl lokala arbetsplatser och vårdchefer som upp på regionnivå.

− Vi har nu aldrig haft ett sådant regn om förhandlingsframställningar som nu. Situationen är ohållbar, säger hon.

− Regionerna måste kalla till sig oss på arbetsmiljömötena och ge oss en helhetsbild. De måste ta helansvar kring vilka avvikelser i de avtal vi har som behövs, det kan inte åligga varje liten chef.

Skyddsronder kan enligt Vårdfacket bli aktuella framöver. Foto: Yvonne Åsell / SvD / TT

Enligt Ribeiro har kraven blivit omöjliga att hantera även centralt på arbetsgivarsidan. Inom Vårdförbundet har man därför nu själva börja samordna och pussla ihop arbetsgivarkraven, uppger hon. Inte minst eftersom man inte vill att för stora avsteg från kollektivavtalen ska göras av ombud lokalt.

Socialstyrelsen fick nyligen i uppdrag av regeringen att samordna upphandlingen av skyddsutrustning. Och igår onsdag fick myndigheten i uppdrag att bidra till att koordinera och skala upp antalet intensivvårdsplatser i hela landet via en samordningsfunktion.

Enligt Sineva Ribeiro finns det lokaler och sängar att tillgå, men många fler intensivvårdssköterskor kommer att behövas.

Vårdförbundet: Avskaffa karenskravet

För att klara situationen vill hon att regionerna snabbt avskaffar karenskravet på sjuksköterskor och läkare som varit anställda i regionerna men tagit jobb i bemanningsföretag. För hyrsjuksköterskor och övriga medlemskategorier inom Vårdförbundet kan karensenstiderna uppgå till mellan sex och tolv månader, uppger hon.

− Jag har sett i slutna grupper på sociala medier att det finns sjuksköterskor som saknar uppdrag. För mig är det viktigt att man nu häver karenskravet, vi behöver all den kunskap som de har.

Uppgiften att rädda liv måste nu sättas före högre kostnader och byråkratiska krav, resonerar hon. Och hon uppmanar bemanningsföretagen och regionerna att tillsammans hitta lösningar som frigör vårdpersonal utifrån rimliga grund.

Det finns också sjuksköterskor som har gått specialistutbildningen inom intensivvård men inte jobbar med detta i dag.

− Det finns personal som valt bort Iva men tyvärr inget register över de som fått utbildningen. Jag hoppas att chefer inom regionerna som har kunskap kring detta nu hjälper Socialstyrelsen att hitta Iva- personal.

Kristofer Vikström (tv) med kollegan åker hem till folk och tar prover för sars-cov2. Han förevisar sin skyddsutrustning, och säger att han är helt trygg. Foto Anders Wiklund / TT

Hon pekar på de svårigheterna som funnits i landets 21 regioner att sköta upphandlingarna under Coronakrisen. Redan för en månad sedan, i mitten av februari, borde ha regeringen ha haft tillräcklig kunskap om omvärldsläget för att ge Socialstyrelsen samordningsuppdragen, anser hon.

I Göteborg ligger smittspridningen nu och en halv vecka efter Stockholm och i Norrland nästan tre veckor efter, beskriver hon.

−  Vi börjar se fler intensivvårdsfall och att dödsfallen ökar. Då sker det också en ökning av antalet svårt sjuka patienter för de som jobbar i vården.

Vårdfackets ordförande påpekar också att många sjuka även vårdas av hemsjukvårdsjuksköterskor i hemmen och att det i stor utsträckning där är oklart vilka vårdtagare som är smittade.

− Jag har fått signaler om att den skyddsutrustning som behövs inte går ut till hemsjukvården, det vill säga till kommunerna eller till privata vårdgivare.

− Också de som möter sjuka som kanske har diabetes och högt blodtryck, för att ge läkemedel och mediciner i hemmen, behöver ha rätt skyddsutrustning, påminner hon.

19 mar 2020 | 13:40

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev